با هدف تکریم گردشگران و کاهش هزینه‌ها با ارائه تخفیف به شیو‌ه‌ای نوین در مراکز تجاری، تفریحی، گردشگری در منطقه آزاد چابهار با حضور عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهارو مسئول انجمن هتلدارن در هتل اسکان الوند تهران برگزار شد.