به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ در حالی که چندی قبل فرماندار ورامین از تشکیل کمیته ویژه بررسی فرونشست دشت ورامین خبر داده بود، استاندار تهران تداوم این روند را موجب تاثیرگذاری بر کل استان اعلام کرد.

انوشیروان محسنی بندپی  افزود: هم اکنون یکی از چالش های پیش روی این استان، فرونشست دشت ورامین است.

محسنی بندپی اظهارداشت: به طور متوسط در هر روز یک میلی متر به نشست دشت ورامین افزوده می شود که این رقم در سال به 36 سانتی متر می رسد.

استاندار تهران به برنامه ریزی های انجام شده در سطح استان برای مقابله با این پدیده اشاره کرد و گفت: استان تهران در این زمینه دو برنامه کاری هدایت آب های سطحی و پساب های تصفیه شده به این منطقه را در دستور کار قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: باید با جدیت در زمینه مقابله با فرونشست دشت ورامین وارد عمل شد در غیر این صورت تداوم آن می تواند به ضرر و زیان کل استان تمام شود