به گزارش خبرگزاری برنا، سید سجاد رضوی در همایش سالانه ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه های علوم پزشکی کشور، هدف از برگزاری این همایش را تبیین جایگاه دفاتر بازرسی با رویکرد مدیریت عملکرد و آموزش بیان کرد و گفت: به منظور بهتر شدن فعالیت دفاتر ارزیابی عملکرد، این دفاتر نیاز به آموزش دارند.

مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، با تاکید بر پیشگیری در بازرسی ها، افزود: لازم است بازرسی ها از بخش هایی که ممکن است در آنجا آغاز فساد اداری باشد، شروع شود تا از بروز چنین مشکلات و فسادهای اداری پیشگیری شود.

وی بر خروج بازرسی از وضعیت مچ گیری تاکید کرد و گفت: لازم است بازرسی ها کاملا با برنامه ریزی، چک لیست مشخص و تحلیل مناسب صورت گیرد.

دکتر رضوی در ادامه، بر ضرورت تقویت دفاتر ارزیابی عملکرد در دانشگاه های علوم پزشکی و استفاده از افراد توانمند در این دفاتر تاکید کرد و گفت: لازم است ارتباط مستقیم این دفاتر و روسای دانشگاه ها تقویت شود.

مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در بخش دیگری از سخنان خود، از راه اندازی دو نرم افزار پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد خبر داد و گفت: نرم افزار پاسخگویی به شکایات با عنوان مدیریت پاسخگویی است که از دورترین نقاط کشور، مواردی که ارزیابی نشده و شکایات به تفکیک آموزشی، بهداشتی، درمانی و سایر در این نرم افزار وارد می شود.

وی ادامه داد: دومین نرم افزار، نرم افزار ارزیابی عملکرد است که در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده که نیازی به نیروی انسانی برای ثبت در این نرم افزار نیست و اطلاعات وارد شده توسط کارشناسان با هر عنوانی تبدیل به شاخص می شود که تعداد این شاخص ها، حدود160 تا 170 شاخص است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: