به گزارش خبرگزاری برن، نخستین روز بهمن ماه سال گذشته زن جوانی با مراجعه به دادسرای ناحیه یک تهران از گرفتار شدند در دام فریبکاری مردی خبر داد.

این زن به بازپرس پرونده گفت: چندی پیش با مردی به نام «ونداد» در بلوار ارتش آشنا شدم که خود را یکی از مدیران ارشد پروژه های نفتی است و ادعا کرد که به خاطر ارتباطاتش می تواند مرا در یکی از بخش های مدیریتی مشغول به کار کند و برای این کار از من پول های میلیونی گرفت و بعد از آن ناپدید شد.

بدین ترتیب بازپرس شعبه 5 دادسرای ناحیه یک تهران دستور داد تا تیمی از کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران برای ردیابی مرد فریبکار وارد عمل شوند.

زن جوان در تحقیقات پلیسی به ماموران گفت:زمانیکه قرار شد برای کار در یک شرکت نفتی استخدام شوم «ونداد» ادعا کرد که برای این کار باید هزینه های زیادی به مدیران آن شرکت بپردازد و به همین خاطر در 49 مرحله و به بهانه های مختلف 157 میلیون تومان پول گرفت.

وی افزود: «ونداد» به بهانه های سفرهای خارجی مدتی ناپدید می شد تا اینکه دیگر پاسخگوی تماسم نشد و زمانیکه به در خانه اش در بلوار ارتش رفتم مشخص شد که این مرد خانه اش را تغییر داده و کسی از وی اطلاعی ندارد.

کارآگاهان در گام نخست تحقیقات پی بردند طمعه ها ی دیگری در دام فریبکاری این مرد گرفتار شده اند و «ونداد» در همه نقشه هایش ادعا کرده که یکی از مدیران شرکت های نفتی جنوب کشور است.

یکی از طمعه های این مرد که در یکی از شرکت های فعال در زمینه خدمات اجتماعی مشغول به کار است به کارآگاهان گفت:چندی پیش «ونداد» به محل کارم آمد و با هم آشنا شدیم و پس از مدتی این مرد پیشنهاد ازدواج را مطرح کرد.

وی افزود: مرد فریبکار خود را به عنوان یکی از مدیران ارشد پروژه های نفتی معرفی کرد و با پیشنهاد تاسیس نمایندگی یکی از دفاتر بیمه چند میلیون تومان از من گرفت و بعد از آن ناپدید شد.

کارآگاهان در این شاخه از کاوش ها که احتمال می دادند این مرد از کلاهبرداران سابقه دار باشد و بدین ترتیب آلبوم مجرمان سابقه دار را پیش روی طمعه های «ونداد» قرار دادند و خیلی زود این مرد که رضا 42 ساله است شناسایی شد.

همین سرنخ کافی بود تا موران در تجسس های فنی و پلیسی مخفیگاه رضا را در منطقه نارمک ، میدان 16، شناسایی کنند و با تحت نظر قرار دادن مخفیگاه این کلاهبردار حرفه ای روز 31 فروردین ماه سال جاری در عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر شد.

بنا به این گزارش، سرهنگ کارآگاه رحیم فرزام ، در پایان این خبر گفت : "با توجه به شناسایی تعدادی از طعمه های این مرد و اعترافات  متهم به کلاهبرداری مشابه از خانم های جوان ، قرار قانونی از سوی مقام محترم قضایی صادر و متهم جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.