به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، دکتر قاسم بیانی با بیان این که گازگرفتگی هم جزو گزیدگی محسوب می شود، اظهار داشت: بیمارستان شهدای فاروج با 47 مورد گزیدگی بیشترین و بیمارستان بنت الهدی با 4 مورد کمترین مراجعه به دلیل گزیدگی را در این مدت تشکیل داد.

وی همچنین از دو مورد گازگرفتگی با پلنگ در استان طی این مدت خبر داد و عنوان کرد: بیشترین آمار در فاروج مربوط به گازگرفتگی با سگ بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در مدت ذکر شده 25 مورد گزیدگی با عقرب، 26 مورد مار، 52 مورد سگ، 2 مورد زنبور و 3 مورد حشره نامعلوم گزارش شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: