به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، مجید الهی راد ارزش سبد های توزیعی را ۱۱۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این بسته های معیشتی با اولویت سالمندان نیازمند توزیع شده است.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از خانواده های سالمند تحت حمایت این نهاد پرداخت و گفت: هم اکنون ۳۳ هزار خانوار سالمند با جمعیت بیش از ۴۵ هزار نفر تحت حمایت این نهاد قرار دارند که از این مجموعه ۱۷ هزار و ۲۰۰ خانوار سالمندان زن بالای ۵۵ سال، و ۱۵ هزار و ۸۰۰ خانوار نیز مردان بالای ۶۰ سال هستند.

وی اظهار داشت: از مجموع ۶۰ هزار خانوار با جمعیت ۱۱۱ هزار و ۷۰۰ نفرتحت حمایت این نهاد، ۵۵ درصد آن خانوارهای سالمند هستند.

وی خدمات عمومی همچون کمک معیشت، خدمات درمانی و بهداشتی، توانبخشی، خدمات مسکن و برنامه‌های فرهنگی را از جمله خدمات ارائه شده به سالمندان تحت حمایت عنوان و خاطرنشان کرد: برخی خدمات ویژه همچون سبد غذایی و خدمات نگهداری نیز به سالمندان تحت پوشش ارائه می‌شود.

الهی راد اضافه کرد: این نهاد ماهانه ۱۰ میلیارد تومان در قالب مستمری به حساب خانواده های سالمند تحت این نهاد واریز می کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: