به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمد علی شجاعی در نخستین مجمع مشورتی توسعه استان افزود:هدف از تشکیل مجمع این است که تمام دانسته ها و تفکرات صاحب نظران اجرایی شود زیرا مردم خروجی این اجرایی شدن را حس می کنند.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن این طرح ها نیازمند تشکیل کمیسیون های مختلف هستیم ، تصریح کرد: باید بیشترین نیاز استان در حوزه های مختلف احصا شود تا بر اساس آن به سوی اجرایی شدن پیش برویم.

شجاعی، ارائه کارنامه عملی ، اقدام و اجرا را رمز اصلی حل مشکلات استان عنوان کرد و گفت: مشکل ما این است که تعداد زیادی موافق داریم که سکوت کرده اند و این موضوع اجحاف بزرگی در حق مردم است. وی یکی از موانع توسعه استان را عدم موضع گیری افراد دغدغه مند دانست و اظهار داشت: افکار ما باید قابلیت اجرا داشته باشد لذا تنها دغدغه مند بودن کافی نیست.

شجاعی تصریح کرد: مجمع مشورتی توسعه استان محل تصمیم گیری برای منافع استان و مردم است و به هیچ عنوان نباید رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: