به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمدعلی شجاعی در این نشست با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال نقش بسزایی در جلوگیری از ابتلا به اعتیاد و بازگشت معتاد بهبود یافته به اجتماع دارد، افزود: اداره کل کار، رفاه و تامین اجتماعی طرحی با هدف مهارت آموزی، ایجاد اشتغال و هزینه درست اعتبارات اشتغالزای پیش بینی شده یک یا چند تعاونی متشکل از خانواده های آسیب دیده از اعتیاد به فوریت تشکیل دهد تا از انجام کار انفرادی جلوگیری شود. 

شجاعی با بیان اینکه تا زمانی که اشتغال پایدار و محیط امن کار  ایجاد نشود اعتیاد درمان نمی شود، تصریح کرد: باید فرد معتاد دستگیر شده شناسایی و درمان شود و به سمت تعاونی ها برای اشتغال سوق داده شود. 

وی با تاکید بر اینکه در بحث اشتغال برای معتادان بهبود یافته و خانواده های آنان جدی هستم و همه باید وارد میدان عملیاتی شوند، تصریح کرد: با ریشه کنی اعتیاد بساط بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی جمع می شود که آموزش و توصیه به تنهایی جواب نمی دهد و فرد باید وارد چرخه اشتغال شود. 

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در بخش دیگر سخنان خود افزود: در بحث اعتیاد پیگیری و مقابله مطرح است که بیشترین اقدامات ما در بحث مقابله است که به اعتقاد بنده بیشتر کاغذ و صورتجلسه است و به رغم هزینه اعتبارات فراوان توفیق چندانی نداریم. 

محمدعلی شجاعی با تاکید بر اینکه سند جامع مبارزه به موارد مخدر استان با مشارکت تمامی متولیان امر تهیه شده است، گفت: در این سند میزان شیوع مواد مخدر در روستاها و شهرها و اقشار مختلف مشخص است که نقشه راهی برای هزینه درست اعتبارات همراه با برنامه ریزی است. 

شجاعی دستور داد: یک میلیارد تومان از اعتبارات هزینه ای استان، ١٠٠ میلیارد تومان اعتبارات اشتغالزای ارزان قیمت و ٣ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی استان در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قرار بگیرد. 

وی تاکید کرد: کمیته ای متشکل از نیروهای امنیتی، قضایی، انتظامی، سپاه و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برای تصمیم گیری در خصوص هزینه کرد اعتبارات پیش بینی شده در راستای سند مبارزه با مواد مخدر استان تشکیل شود. 

 شجاعی در بخش دیگر سخنان خود بر تعیین تکلیف موضوعات مربوط به کمپ های ترک اعتیاد استان تاکید کرد و همچنین خاطر نشان کرد: فعالیت های عمرانی شهرداری ها مانند ایجاد بوستان باید به سمت مناطقی که بحث اعتیاد در آن شیوع بیشتری دارد، هدایت شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: