به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمدعلی شجاعی در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی استان گفت: در بحث افزایش باسوادی استان باید کار کیفی انجام دهیم و دلیل ترک تحصیل به ویژه دختران روستایی را بررسی و مشکلات را برطرف کنیم. شجاعی با بیان اینکه نمی توانیم عده ای فعال و پای کار اما بی سواد در استان باشند اما حرف از بهره روی و توسعه بزنیم، افزود: در اجرای طرح ارتقا با سوادی استان همه اجزای حاکمیت پای کار هستند و از تمامی ظرفیت های موجود بهره مند شدیم.

وی تاکید کرد: لازم است اداره کل آموزش و پرورش و سازمان نهصت سواد آموزی استان برنامه زمان بندی داشته باشد تا دهه فجر بدانیم در بحث نرخ باسوادی نسبت به متوسط کشوری در چه وضعیتی قرار دهیم. شجاعی رفع مشکلات، کمبودها و نواقص برای ادامه مسیر اجرای طرح نرخ باسوادی استان الزامی دانست و افزود: وقتی از متوسط کشوری عقب هستیم یعنی باید سرعتمان نسبت به کشور بیشتر باشد تا سرعت و کارآیی بیشتر شود. رئیس شورای پشتیبانی سواد آموزی استان بر همکاری تمامی بخش ها برای شناسایی دقیق جامعه مخاطبان طرح افزایش باسوادی تاکید کرد و گفت: جامعه مخاطب طرح ارتقای باسوادی تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانواده های زندانیان نیازمند توجه ویژه هستند.محمدعلی شجاعی با بیان اینکه باید با دانایی بیشتر ورود کنیم، افزود: طرح آمایش بی سوادی استان مشخص تا اعتبارات به درستی هزینه شود.

شجاعی تاکید کرد: هیچ گریزی به غیر از پیش بینی سیاست های تشویقی برای ترغیب بیسوادان به بحث سوادآموزی نداریم چرا که این فرد علاوه بر آسیب به خودش جامعه را نیز دچار مشکل می کند. وی با تاکید استفاده از تمامی ظرفیت ها برای تعریف بسته تشویقی، افزود: از سیاست های تنبیهی هم می توانیم برای آن گروه جمعیتی که همکاری ندارند در نظر بگیریم. نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با بیان اینکه اگر تابلوی راه افزایش نرخ باسوادی استان مشخص باشد اعتبارات در مسیر درست هزینه می شود، گفت: باید فرهنگ استان را بشناسیم وبا پای کار آمدن همه بخش ها و با شناسایی و برطرف کردن آسیب ها، طرح را اجرا کنیم.

استاندار خراسان شمالی پس از استماع گزارش تعداد بیسوادان تحت پوشش سازمان های امور عشایری، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: افزایش سطح سواد در این اقشار بسیار مهم است و باید فرآیند ثبت نام و شروع آموزش بیسوادان مجموعه این بخش ها هر چه سریع تر آغاز شود.

شناسایی تعداد بیسوادان جامعه کارگری و خانواده های زندانیان استان از دیگر تاکیدات شجاعی در این نشست بود. در پایان این نشست از ١٨ دستگاه اجرایی برتر استان در عرصه سواد آموزی تقدیر شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: