به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،  «حسین فرخنده» ضمن توصیه هایی برای ارتقاء فعالیت های این کانون ها  به ویژه اجرای شایسته طرح ایران قوی، از فعالیت شبکه رابطین کانونها در شهرستان های مختلف حمایت کرد.

وی در این باره مبلغ 50 میلیون ریال برای حمایت از فعالیت های شبکه  رابطین  اختصاص داد.

فرخنده در این نشست که معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز حضور داشت، ضمن تاکید بر ارتقاء فعالیت های هنری در کانون های مساجد نقاط مختلف استان، تقویت گروه های سرود را مورد توجه قرار داد و در این باره مبلغ 5 میلیون ریال برای حمایت از هر گروه سرود در کانون های مساجد شهرستان ها  اختصاص داد.

وی همچنین ضمن یادآوری اهمیت انعقاد تفاهم نامه همکاری ستاد فهمای خراسان شمالی با استانداری که در حال حاضر تایید و در آستانه  امضاء طرفین قرار دارد، خواست تا این موضوع پی گیری و مقدمات برگزاری جلسه امضاء تفاهم نامه انجام شود.

«هاشم شیرازیان»، مدیر ستاد فهمای خراسان شمالی نیز در ادامه ضمن قدردانی از حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت های کانون های مساجد، فعالیت 19 رابط در شبکه رابطان کانون های استان را اعلام کرد و گفت: این رابطان در شهرستانهای استان فعالیت های محوله از جمله تبیین طرح ایران قوی را برعهده دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی همچنین به طور سرزده با حضور در محل کتابخانه و خانه مطالعاتی شهید «سید مرتضی محمدی» بجنورد از فعالیت های این کتابخانه، نحوه فعالیت سالن مطالعه و منابع کتابخانه ای آن بازدید کرد.

وی بخش های مخزن کتابخانه و نیز خانه مطالعاتی این کتابخانه  را مورد بازدید قرار داد و در جریان فعالیت های این کتابخانه  به خصوص در شرایط محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور محدود افراد و مراجعین قرار گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: