به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، غلامرضا هوائی در شورای همتای استان گفت: باید از نظر روانی فرصت فکر کردن به راننده برای ماندگاری داده شود اما در تمام شهرهای استان به ویژه شهرستان های واقع در محور اصلی عبوری از جنگل گلستان به سمت مشهد مقدس ورودی و خروجی مناسبی تعریف نشده است.

هوائی با بیان اینکه می خواهیم استان را توسعه دهیم و از ظرفیت بیست میلیون مسافر عبوری بهره مند شویم، افزود: کلنگ طرح هایی برای احداث میدان و المان ورودی شهرها در سفر نائب رئیس مجلس بر زمین زده شد و باید با رعایت نکات فنی، منظر شهری با اجرای این طرح ها شمایل زیبایی به خود بگیرد.

وی با تاکید بر ایجاد جذابیت های ویژه در مرکز استان برای ماندگاری مسافران، گفت: با هرنمادی که مربوط به شهرسازی بومی منطقه است باید فرهنگ و تاریخمان را معرفی کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: