به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمد علی شجاعی در هفتمین نشست مجمع مشورتی جوانان استان افزود:آداب تدوین برای این سند باید رعایت شده و بر اساس شناخت شهرستانها و ظرفیت جوانان این تدوین صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در سند فوق باید نداشته های استان را پوشش داد، بیان کرد : برای تدوین سند توسعه جوانان تمامی مسائل ، چالش های حوزه جوانان با ارائه راهکار باید تعریف شود تا بتوان از ظرفیت این جوانان در حوزه های مختلف بهره مند شد. وی اشاره ای به حوزه صادرات بعنوان یکی از محورهای توسعه سند داشت و تصریح کرد: در بخش صادرات عملکرد ضعیفی داریم اما با بهره مندی از ظرفیت جوانان باسواد و متخصص می توانیم این عملکرد را ارتقا دهیم. شجاعی با اشاره به اینکه در بخش تجارت بیشتر وارد کننده هستیم،

خاطرنشان کرد: دلیل اصلی این موضوع ارتباطات ضعیف در حوزه بین الملل است اما می توان با تدوین این سند از وجود جوانان متخصص و دارای تجربه کاری استفاده کرد و از چنین جوانانی حمایت خواهیم کرد.

وی به ارتباط حوزه ورزش همگانی و جوانان هم اشاره و اظهار داشت: ورزش همگانی به معنای ایجاد فضایی برای نشاط جامعه است لذا می توان در تدوین این سند به مباحث فراغت جوانان از این طریق پرداخته شود اما در گام بعدی استعدادیابی با تکیه بر آموزش عالی مهم است زیرا جوانان حرف های بسیاری در این حوزه خواهند داشت. شجاعی همچنین بر تقویت حوزه دانشگاه و صنعت در تدوین این سند تاکید کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: