به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، غلامرضا هوائی در شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی استان گفت: کم آبی یکی از موانع جهش تولید است و باید راهکارهای تخصصی برای بارور ساختن ابرها، پیش بینی تامین آب برای صنایع استان از پسآب و آب های غیر استراتژیک و ایجاد یگان حفاظت منابع آب در استان بررسی شود.

گفتنی است بررسی مصوبات جلسه قبل، عملکرد ۶ماهه دستگاه های اجرایی در برنامه های سند سازگاری با کم آبی، اصلاح و تعدیل پروانه چاه های کشاورزی استان و ارائه گزارش عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در حوضه های آبریز خراسان شمالی از موضوعات بررسی شده در این شورا بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: