به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمدعلی شجاعی در نشست با اقشار مختلف مردم و بررسی مسائل و مشکلات شهرستان بجنورد با اشاره به دغدغه یکی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد شهرستان بجنورد در حوزه سمن ها، تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد نیروهای اجتماعی فعال و دغدغه مند هستند که دستگاه های اجرایی با واگذاری امور به آنان با تاکید بر فعال شدن بخش مردمی و انسجام اجتماعی می توانند کارها را راحت تر و با هزینه کمتر انجام دهند.

شجاعی با بیان اینکه تنها به بیان مسائل مشکلات نپردازید، افزود: حرف زدن و ایراد گرفتن آسان ترین کارها در خلقت است ما باید همراه با بیان مشکلات راهکار اجرایی و عملیاتی برای حل آن ارائه کنیم.

وی گفت: با توجه به مسئولیتم و وظیفه ای که نسبت به مردم استان دارم به مدیران در انجام کارها کمک می کنم و به آنان برای کارهای انجام نشده تذکر می دهم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: