به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، علی بیگ زاده در مراسم اردوی جهادی لوجلی شهرستان شیروان گفت: کار جهادی در وهله اول خدمت به خود و گام برداشتن در راستای رضای خداوند است. بیگ زاده ترویج فرهنگ جهاد در جامعه را کارکرد پنهان کار جهادی توصیف کرد و افزود: گفتمان سازی فرهنگ جهاد، شهادت، کار ارزشمند در راستای رضای خدا از دیگر کارکردهای کار جهادی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به شعار سال تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری با عنوان " تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها " گفت: در چند سال اخیر نامگذاری سال ها از سوی رهبر فرزانه بر محور اقتصاد و تولید بوده است و این بدان معناست که تولید و مباحث اقتصادی برای برون رفت از مشکلات کنونی کشور حائز اهمیت است.

علی بیگ زاده گفت: تولید باید موجب خود اتکایی، استقلال، عدم وابستگی به دشمنان و بالابردن قدرت کشور در عرصه های جهانی شود. بیگ زاده پشتیبانی را به معنای بهره مندی از تمامی داشته ها و امکانات در حوزه تولید دانست و افزود: دولت باید موانع حوزه تولید را برطرف کند تا بخش خصوصی با قدرت بیشتری در عرصه حضور یابد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: