به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمد علی شجاعی درسی و دومین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان افزود:آموزش مهارت های ضمن خدمت تخصصی برای جامعه کارگران استان در هر رسته شغلی ضروری است.

وی افزود: یکی از معضلات ما کارکردن ۱۵۰هزار نیروی کار ساده در خارج از استان است در حالیکه به آموزش و تخصص جامعه کارگران بیش از پیش نیازمندیم.

وی با تاکید بر اینکه سازمان فنی و حرفه ای استان موظف به ارائه سند آموزش ضمن خدمت کارگران است؛ تصریح کرد: با آموزش مهارت های تخصصی و به روز کردن این آموزش ها می توانیم با هماهنگی های انجام شده و بر مبنای نیاز سنجی کشورهای خارجی این کارگران را به خارج از کشور نیز اعزام کنیم.

وی جامعه کارگران را شریف ترین قشر و جامعه فعال و موثر دانست و افزود: وظیفه ما حل و پیگیری و به حداقل رساندن مشکلات این قشر است و تلاش کرده ایم در حد توان این مشکلات را برطرف کنیم.

شجاعی خاطرنشان کرد: نگاه جامعه کارگران به نظام و مسئولان نگاه همراهی بوده است به طوری که به رغم تحریم های ظالمانه تحمیل شده کارگران همیشه پیوند عمیق بین نظام و رهبری داشته اند. وی خواستار پیگیری مشکلات جامعه کارگران استان در حوزه مسکن و تامین نداشته های رفاهی آنان نیز شد.

گفتنی است در این جشنواره با حضور استاندار خراسان شمالی از ۱۲ کارگر منتخب تقدیر به عمل آمد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: