به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمدمهدی طهرانچی گفت: سهم استان خراسان شمالی به لحاظ نیروی انسانی و منابع معدنی در کشور قابل توجه است.

طهرانچی افزود: توسعه معدن و کشاورزی هوشمند مورد تاکید رشته های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی است. 

وی تاکید کرد: در حال گذر از دانشگاه صرفا آموزشی به سمت دانشکده های موضوع حل مسئله، مهارت و کارآفرینی هستیم که باید متناسب با زیست بوم هر شهر دانشکده ها ایجاد شود. 

طهرانچی با بیان اینکه در عرصه فرهنگی و آموزشی خود را متعهد به آینده فرزندان این مرز و بوم می دانیم و باید بسترساز اشتغال دانشجویان باشیم، افزود: دانشگاه آزاد خود را متهعد به مردم می داند و با تعامل گسترده در جمع مدیران راهبردی به دنبال عبور از شرایط کنونی است. 

وی تصریح کرد: وجود کارآمدی، انگیزه و خردمندی در کارکنان و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مورد تاکید است. 

طهرانچی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب ارتقا علمی، گسترش فضای آموزشی را از وظایف مدیران برشمردند، افزود: حکمرانی کشور دولتی است اما نهادهایی در کنار دولت کمک حال هستند که از مردم و برای مردم هستند که یکی از این نهادها دانشگاه آزاد اسلامی است. 

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی جایگاه ویژه ای در نظام آموزشی کشور دارد و متعلق به مردم است. 

طهرانچی با تاکید بر اینکه دانشگاه نباید خود را از نظام اداری استان جدا کند، افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب باید نیروی انسانی مستعد و کارآمد، فرصت ها و منابع، مدیران کارآمد و خرمند با هم پیوند برقرار کنند.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: