به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمدعلی شجاعی در این نشست افزود: در این سفر تفاهم نامه ای با در نظر گرفتن تمامی بخش های استان امضا خواهد شد. 

وی با بیان اینکه در این سفر افراد و ظرفیت های ملی حضور خواهند داشت، گفت: بخش خصوصی استان باید در این سفر حضوری قدرتمند داشته باشد. 

شجاعی موضوع خواهرخواندگی بجنورد با یکی از شهرهای کشور ارمنستان را از موضوعات مهم مورد بررسی در این سفر عنوان کرد و گفت: این موضوع به عنوان یکی از محورهای توسعه ارتباط استان با کشور ارمنستان خواهد بود. 

شجاعی با اشاره به وجود ظرفیت های خوب استان در بخش خدمات و فنی و مهندسی افزود: در این سفر تلاش خواهیم کرد این پتانسیل به طور شایسته معرفی شود.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: