به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمدعلی شجاعی در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی با اشاره به تفاهم نامه های مطرح شده در سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به این استان، ایجاد پایگاه خدمات صادرات محصولات دانش بنیان کشور را، قول طلایی معاون رئیس جمهوری عنوان کرد که با کمک بخش خصوصی و اتاق بازرگانی محقق می شود وافزود: این امر سبب رونق صادرات کشور خواهد بود.

استاندار خراسان شمالی با بیان این که " این استان متولی پایگاه خدمات صادرات محصولات دانش بنیان ایران در کشور ترکمنستان شد" ؛اظهار داشت: در این سفر پرداخت 120 میلیارد ریال اعتبار تسهیلات به طرح های دانش بنیان مورد موافقت قرار گرفته است که با نرخ 11 درصد به متقاضیان داده می شود.

وی افزود: البته از محل کمک های فنی و اعتباری استان، تامین اعتبار نیمی از سود این تسهیلات برای مجریان طرح هایی که بر اساس پیشران های توسعه استان اجرا می شود و مشکلی از استان را رفع می کند، توسط استان تقبل شده است.

وی گفت: تامین 60 میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز ساختمان پارک علم و فناوری، 10 میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی، تامین 10 میلیارد ریال برای هر کدام از مراکز رشد در شیروان و اسفراین از جمله تفاهم نامه هایی است که در سفر آقای ستاری، منعقد شده است.

استاندار خراسان شمالی افزود: فرمانداران در شهرستان هایی که مرکز نوآوری ندارند تا دو هفته دیگر، مکانی برای ایجاد این مراکز معرفی کنند تا برای ایجاد و تجهیز این مراکز اقدام شود. شجاعی با بیان اینکه هر تابلوی علمی که در شهرستان بلند شود سبب توسعه این شهرستان خواهد بود خاطرنشان کرد: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری تجهیز این مراکز را متعهد شده است.

استاندار خراسان شمالی گفت: کمک به تجهیز پژوهش سراها در شهرستان های استان از دیگر پیشنهادهای ما در سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان است. وی با بیان اینکه باید تمام شهرستان های استان پژوهش سرا داشته باشند افزود: با تامین فضای پژوهش سرا در شهرستان ها، معاونت علمی و فناوری متعهد شده است تا در تجهیز این مکان ها حمایت و کمک داشته باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: