غلامرضا امینی امروز در گفت و گو با خبرنگار برنا در مسجدسلیمان در خصوص ضدعفونی کردن حوزه های امتحانی مدارس مسجدسلیمان اظهار کرد: این اقدام به دنبال درخواست مدیریت آموزش و پرورش مسجدسلیمان و موافقت و تاکید مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و در راستای عمل به مسوولیت های اجتماعی این شرکت، روزانه در حال انجام است.

او گفت: این اقدام در راستای افزایش سطح سلامت و بهداشت دانش آموزان در برابر بیماری کرونا و توسط تیم تشکیل شده از بخش های مختلف شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از جمله پایگاه مقاومت بسیج، HSE، خدمات مهندسی، خدمات اداری اجتماعی، امور ورزش،  ترابری، حراست روزانه و تا پایان برگزاری امتحانات نهایی مدارس مختلف انجام می شود.

به گفته فرمانده بسیج صنعت نفت مسجدسلیمان و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، حوزه های امتحانی حضرت آمنه در منطقه چهاربیشه، سینا در منطقه باشگاه مرکزی، بنت الهدی در منطقه سی برنج، پردیس در منطقه نمره 40 و دکتر کرم زاده در منطقه 17 شهریور در راستای عمل به مسوولیت های اجتماعی صنعت نفت روزانه در برابر بیماری کرونا، گندزدایی و ضدعفونی می شوند تا بدین ترتیب شهروندان و والدین با نگرانی کمتر و آرامش روانی بیشتری فرزندان خود را رهسپار حوزه های امتحانی پایان سال تحصیلی نمایند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: