عبدالنبی سواعدی امروز ضمن اعلام این خبر در گفت و گو با خبرنگار برنا در اهواز اظهار کرد: توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی در راستای برآوردن نیاز استان به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه ای، نیاز سنجی، تدوین و بازنگری استانداردهای آموزش شغل و شایستگی های حرفه ای، همگرایی پژوهش های کاربردی در حوزه مهارت های فنی و حرفه ای و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با اولویت پایان نامه های تحصیلی دانشجویان و توسعه همکاری های علمی پژوهشی و مهارتی با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های طرفین در راستای تقویت شایستگی های عمومی، تخصصی و فنی گروه های از اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.

او گفت: همکاری در تهیه اطلس مشاغل، بازنگری استانداردهای آموزشی، صدور مجوز ایجاد مرکز توسعه شایستگی های دانشجویان، انجام فعالیت های پژوهشی، تدوین پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، ارزشیابی و سنجش مهارت و ارایه گواهی نامه مهارتی، فراهم سازی زمینه حضور دانشجویان برای گذراندن واحدهای کارگاهی، آزمایشگاهی و کارورزی و ارایه مشاوره شغلی به دانشجویان از تعهدات فنی و حرفه ای است.

مدیرکل فنی و حرفه ایی استان خوزستان افزود: نیاز سنجی مهارتی، بازنگری استانداردهای آموزشی، همکاری در برگزاری مسابقات ملی مهارت، انجام فعالیت های پژوهشی، اختصاص فضای آموزشی برای ایجاد مرکز توسعه شایستگی های دانشجویان و پرواخت هزینه های حق ثبت نام، حق مشاوره، هزینه آزمون و صدور گواهینامه مهارتی از تعهدات دانشگاه فرهنگیان است.

سواعدی در پایان بیان کرد: مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت پنج سال شمسی بوده و تمدید، بازنگری، اصلاح و تغییرات اساسی در مفاد این تفاهم نامه با توافق طرفین امکانپذیر خواهد شد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: