به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، کیخسرو چنگلوایی در جلسه شورای کشاورزی استان اظهار کرد: بر اثر سیل و طوفان سال گذشته و فروردین ماه سال جاری 60 هزار هکتار از مزارع گندم استان معادل حدود 700 هزار تن از گندم از بین رفت که شامل 40 درصد اراضی آبی و 28 و نیم درصد سطح زیر کشت اعم از اراضی آبی و دیم بوده است.

 او گفت: علیرغم شدت خسارات، خرید گندم در سال جاری نسبت به  سال زراعی گذشته 20 درصد افزایش یافته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: 32 درصد از سطح زیر کشت کلزای آبی بر اثر خسارات سیل و طوفان از بین رفت.

چنگلوایی بیان کرد: با این وجود تا کنون خرید این محصول 39 درصد افزایش داشته و پیش بینی می شود تا پایان فصل خرید حدود 50 درصد افزایش خرید را شاهد باشیم.

او با اشاره به همزمان بودن برداشت محصولات چغندرقند، پیاز و جو در محدوده زمانی دو ماهه، اضافه کرد: 45 درصد شکر کشور در خوزستان تولید می شود و  با توجه به اینکه بر اثر سیل، گرما و تاخیر در زمان برداشت، حدود 50 درصد ظرفیت تولید از بین رفته باید از ظرفیت محصول چغندرقند استان نهایت بهره برداری را کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به پیگیری های انجام شده به منظور کشت برنج در استان بیان کرد: با توجه به شرایط اراضی پس از سیل و اقتصادی بودن این محصول همچنین برداشت برنج در بازه زمانی کوتاه این محصول برای برنج کاران استان دارای اهمیت فراوانی است.

چنگلوایی در پایان مبارزه جدی با دلالان محصول گندم استان را بسیار مهم دانست و تصریح کرد:  طبق دستور مقام معظم رهبری این موضوع با همکاری همه دستگاه های مربوطه باید پیگیری شود.