به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ فتح الله حقیقی با بیان اینکه در حوزه بهداشت و درمان زنجان اقدمات خوبی صورت گرفته است و افزود: با ساخت بیمارستان رسول اکرم(ص) شهرستان خدابنده همچنین توسعه و تکمیل بیمارستان ولیعصر (عج) در شهر زنجان،۰۴۶تخت به تخت های بیمارستانی این استان اضافه خواهد شد.
.وی اظهار داشت: تکمیل بیمارستان۴۴۱تختخوابی ولیعصر (عج) زنجان از اولویتهای کاری ما در استان است و بااعتباری که در سفر محمدجواد نوبخت (معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه) به این طرح اختصاص یافت، تا پایان مهرماه امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت
حقیقی تصریح کرد: با شیوع کرونا، اقداماتی در بخش بهداشت و درمان استان انجام و بیش از۰۸تخت مراقبتهای ویژه به تخت های آی سی یو اضافه شده و بازهم اضافهخواهیمکرد
درایمیان بازسازی وتوسعه اورژانس بیمارستان آیت الله موسوی راداشتیم و یکدستگاه سونوگرافی و آنژیوگرافی برای بیمارستان آیت الله موسوی و یک دستگاه سی تی اسکن برای بیمارستان ولیعصر زنجان نیز اضافه شده است.
.وی اظهارداشت:ازجمله بیمارستان آیتالله موسوی زنجان از۶۵تخت به۴۷تخت، مرکز درمانی شهید بهشتی زنجان از۲۱تخت به۲۲تخت، امدادی ابهر از۰۱تخت به۵۲تخت، رازی ماهنشان از۶تخت به۷تخت،بوعلی سینا خرمدره از۸تخت به۲۱تخت و امیرالمومنین خدابنده نیز از۸تخت به۲۱تخت ارتقایافته است.
.استاندار زنجان گفت: در مجوع بالغ بر۰۱۲میلیون و۸۷۶میلیون تومان به امکانات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیاستان زنجان اضافه شده است.

 

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: