به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به همراه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان از اصناف مختلف بازار بازدید کردند.

رصد بازار توسط مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان.

به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی زنجان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به همراه مدیر کل اداه صنعت ، معدن و تجارت و معاونین از اصناف مختلف بازار در جهت ارزیابی قیمت ها و راسی آزمایی صورتجلسه های ابلاغی به اتحادیه ها در جهت تنظیم هرچه بیشتر بازار بازدید بعمل آوردند. 

 
 

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: