به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ خدابخش مرادی نافچی،  در قرارگاه عملیاتی کرونای استان با اشاره به همکای بین بخشی، مردم و سپاه استان در کنترل ویروس کرونا افزود: هر زمانی که برنامه و ایده ای مطرح شد، همکاری ها بسیار نمود داشته است که نمونه عینی آن در اعمال محدودیت های کرونایی و نتایج خوب حاصل از آن است.

وی اضافه کرد: در زمان حاضر نیز که طرح شهید قاسم سلیمانی با هدف قطع زنجیره ویروس کرونا با همکاری بین بخشی در این استان در حال اجرا است و تداوم همین وضعیت می تواند چشم انداز بهتری را در این زمینه ایجاد کند.

این مسوول ادامه داد: طبق ارزیابی انجام گرفته و گزارش مرکز بهداشت شهرستان وضعیت شهرستان زنجان در مورد کنترل ویروس کرونا موفقیت آمیز بوده و باید پذیرفت که ممکن است در برخی ارزیابی ها برخی شاخص ها بالاتر باشد.

وی اظهار داشت: بر این اساس از تجارب کسب شده زنجان در سایر شهرستان های استان استفاده خواهد شد و این مهم فرصتی است که باید آن را به فال نیک گرفت و به عنوان نقد بر آن وارد نشد، چرا که اقدامات انجام گرفته ارزشمند و توفیقات نیز بسیار محسوس بوده است.

مرادی افزود: انتظار بر این است که فرمانداران شهرستان‌ها، فرماندهان سپاه و روسای مراکز بهداشت طرح شهید سلیمانی را به عنوان نمادی برای بهره گیری از تمامی امکانات و فرصت‌های موجود در شهرستان و استان برای پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا، پیشگیری از تغییر وضعیت موجود و جلوگیری از وضعیت بد مورد توجه قرار دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با بیان اینکه این استان به سمت تغییر رنگ کرونایی از زرد به آبی و در نهایت سفید حرکت می کند، ادامه داد: فرمانداران شهرستان ها نیز در جلسات خود همانند گذشته با بسیج عمومی استفاده از امکانات و فرصت های موجود، اجرای هر چه بهتر طرح شهید قاسم سلیمانی را مد نظر قرار دهند.

این مسوول با اشاره به اینکه پیشگیری، مراقبت، نظارت و حمایت های لازم از قشر سالمندان باید انجام گیرد، ادامه داد: اقتضای این مسائل آگاهی بخشی لازم است و برای خود مراقبتی و رعایت دقیق پروتکل های اجتماعی انجام می شود.

مرادی با تاکید بر اینکه رویکرد استان در برگزاری مراسم و مناسبت های مختلف در شرایط کرونایی آگاهی بخشی در فضای مجازی بوده است، افزود: این موضوع باید بیش از پیش اشاعه داده شود و دست اندرکاران قرارگاه به عنوان ارکان هدایت رفتار جمعی و رفتارهای اجتماعی، فرهنگی، پیشگیری و مدیریت این رفتارها را انجام دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان ادامه داد: در حوزه حمایت ۲ گروه سالمندان و مبتلایان بی بضاعت و افرادیکه به دلایل مختلف، معیشت آنها تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است که با تشکیل ستاد مواسات و همدلی در استان تلاش می شود بجای انجام کارهای موازی و انفرادی بصورت متمرکز با ایجاد بانک اطلاعاتی نیازهای واقعی را برطرف کرد.

وی اظهار داشت: نیازمندان جامعه هدف انسان های دردمند و آبرومندی هستند که کمک های مومنانه باید به سمت آنان هدایت شود که علاوه بر کاهش درد، رفع نیاز، آبروی آنان نیز حفظ شود.

مرادی افزود: در طرح شهید قاسم سلیمانی کمیته هایی مشخص شده که هدف گیری ها در مناطق آلوده ممترکز باشد تا به کاهش ابتلای منتهی شده و به عبارتی دیگر به پیک چهارم بیماری وارد نشویم.

این مسوول خاطرنشان کرد: بر این اساس در طرح شهید قاسم سلیمانی اقدامات باید نظامند، هماهنگ و میدانی باشد و این مهم نباید صرفا بصورت تشکیل جلسات باشد بلکه در عمل باید نمود داشته باشد و از طرفی دانشگاه علوم پزشکی استان نیز نسبت به ارزیابی کارهای انجام گرفته در شهرستان ها توجه بیشتری داشته باشد.

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: