به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ سیستم سامد یکی از بروزترین وکارآمدترین سیستمهای  ارتباطی مردم ودولت است که در دسترس عموم مردم قرارداشته ومی توانند مشکلات  خودرابا تماس با تلفن 111به ثبت رسانده وبعنوان یک نامه الکترونیکی به سازمانها وارگانهای ذیربط ارجاع  وپس از رسیدگی پاسخ لازم به متقاضی داده شود

به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد ، هدایت صفری مدیر کل کمیته امداد استان زنجان با اعلام این خبر افزود: در ساال گذشته 110نامه ااز طریق سامد به این نهاد ارجاع شده است که 94 مورد آن از طریق استانداری زنجان و16مورد از طریق مدیریت خدمات مددکاری مرکز بوده است.

وی به فراوانی موضوع درخواست هااشاره کردوافزود:تقاضای کمک مالی برای امرار معاش با 33درصد،تامین هزینه های درمانی 15درصد وتقاضای تحت حمایت قرار گرفتن با 7درصد بیشترین فراوانی موضوع درخواست ها بوده که نشانگر  مشکلات معیشتی واقتصادی متقاضیان می باشد.

صفری گفت :بیشترین مورد درخواست ها برای اداره شهرستان زنجان با 49درخواست وکمترین تقاضا ها نیز مربوط به اداره صایین قلعه با یک مورد تقاضا بوده است.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان به حضور در برنامه های سامد استانداری نیز اشاره کردو گفت: در سال گذشته  طی چهار نوبت حضور در سامانه سامد در اداره کل بازرسی استانداری زنجان 61مورد تماس تلفنی بصورت مستقیم با متقاضیان انجام گرفته است.

وی در پایان به نتایج در خواست های متقاضیان نیز اشاره کردوافزود :از 110درخواست صورت گرفته  در سامانه سامد در سال گذشته  علاوه بر مشاوره وراهنمایی متقاضیان  به همه درخواست های  مردمی   در کوتاهترین زمان پاسخ داده شده است.

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: