به گزارش خبرگزاری برنا دراستان زنجان؛ تناژ بارگیری و تناژ تخلیه شده راه آهن شمالغرب در اولین ماه سال 1400در مدار صعودی قرار داشت .مهندس خدائی مدیر کل راه آهن شمالغرب با اعلام این مطلب از افزایش 71درصدی تناژبارگیری و 4 در صدی تناژ تخلیه شده این اداره کل در  فروردین ماه سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر دادند.
این مقام مسئول تناژبارگیری شده راه آهن شمالغرب در مدت زمان ذکر شده را 67هزار تن و تناژ تخلیه شده را 52هزارتن ذکر نمودند. تناژبارگیری شده این اداره کل در فروردین سال 1399به میزان 39هزارتن و تناژ تخلیه نیز 50 هزار تن بود.
نامبرده در ادامه  تن کیلومتر و تناژ بارگیری شده راه آهن شمالغرب را شامل اقلام : کنسانتره  سنگ آهن ، کود ، خاک روی ، خاک مس،بالاست و ... برشمردند. 
 

 

 

خبرنگار: داود خیری

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: