به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ داود کارگرزاده مدیر کل استاندارد استان زنجان، با اعلام اینکه، در راستای اجرای وظایف قانونی استاندارد در خصوص آزمون ادواری نازل های عرضه سوخت مایع و به منظور حفظ و صیانت از حقوق مصرف کنندگان، در سه ماهه اول سال 97، تعداد 570 نازل عرضه سوخت مایع( بنزین و گازوئیل) در استان زنجان و شهرستانهای تابعه مورد بررسی و آزمون قرار گرفت افزود: از این تعداد، 569 نازل سوخت مایع قبول و یک نازل مردود گزارش شده است که نسبت به تنظیم و آزمون مجدد آن اقدام شد.

مدیرکل استاندارد استان زنجان تصریح کرد: بازدید از جایگاه های عرضه سوخت مایع و آزمون نازلها، طبق برنامه هر 3 ماه  یکبار و با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد بازرسی و سنجش قرار می گیرد.