به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ وی با بیان اینکه ذخایر مواد معدنی استان زنجان ۶۰۰ میلیون تن است، ادامه داد: در حال حاضر استخراج واقعی از معادن استان ۱۲ میلیون تن است.

فغفوری با تاکید بر اینکه استان زنجان توان استخراج انواع مواد معدنی را دارد، گفت: ۳۵ ماده معدنی در استان زنجان وجود دارد و از این تعداد ۳۰ ماده معدنی استخراج می شود.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان بخش معدن استان زنجان را نیازمند توجه و همراهی عنوان کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های موجود در استان زنجان حجم فعالیت‌های معدنی در استان بسیار کمتر از فعالیت در کشور است.

فغفوری ادامه داد: کوچک مقیاس بودن معادن استان زنجان از چالش‌های مهم بخش معدن استان است که باعث نبود سود مناسب و به صرفه نبودن فعالیت ها است که باید به سمت ایجاد شهرک‌های مواد معدنی در استان زنجان حرکت کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینک شهرک‌های تخصصی مرتبط با صنایع معدنی در استان زنجان از مزیت‌های مهم بخش معدن استان زنجان است، گفت: قابلیت دسترسی استان به بازارهای عمده معدنی از دیگر محاسن صنایع معدنی در استان زنجان است و وجود مواد معدنی سیلیس، آهن و آلونیت جزو ظرفیت‌های استان زنجان است.