به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ هادی احمدنیا گفت:در راستای تقویت فرایندهای آموزشی مورد استفاده در برنامه های سواد آموزی و بهبود و ارتقای دانش شغلی و تخصصی آموزش دهندگان کلاس های سواد آموزی، جشنواره الگوهای برتر تدریس برگزار می گردد.

وی افزود: این جشنواره بر اساس اهداف و ماموریت های سواد آموزی در سطح استان و با ارائه الگوی تدریس در یکی از شش ماده ی درسی دوره های سواد آموزی و انتقال شامل آموزش فارسی، ریاضی، قرآن، علوم تجربی، فرهنگ اسلامی و علوم اجتماعی اجرا می­ شود.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان در تبیین مراحل اجرایی جشنواره نیز ابراز داشت: این جشنواره با اعلام فراخوان در فروردین ماه آغاز و با ثبت نام و دریافت الگوهای مکتوب در ماه های اردیبهشت و خرداد، بررسی و پذیرش الگوهای مکتوب در تیر ماه، دعوت و ارائه عملی الگوهای پذیرش شده در مرداد ماه و اعلام نتایج و تقدیر از الگوهای برتر در شهریور ماه سال جاری انجام می شود.