به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ خدابش مرادی نافچی در جلسه شورای دانشگاه های استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم در دانشگاه ها مسائل تشکل های دانشجویی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی را درپیش داریم نیاز به توجه بیشتری به تشکل های دانشجویی است.

وی ابراز کرد: اگر یک نگاه بستر سازی همسانی را برای همه تشکل ها در دانشگاه ها فراهم کنیم اینها می توانند اتاق حرکت، پویایی ونشاط در حوزه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دانشگاهی باشند.

معاون استاندار زنجان با اشاره به اینکه درخواست ما از روئسای دانشگاه ها توجه و عنایت ویژه به تشکل های دانشجویی است، تصریح کرد: اگر باب مذاکره وگفت و گو با همه تشکل ها باز شود می توان با مذاکرات و گفت‌وگو تشکل های دانشجویی را در مسیر و مدار مورد نظر حرکت داد.

وی با اشاره به خوابگاه های خود گردان دانشگاه های استان، عنوان کرد: خوابگاه هایی که در داخل دانشگاه ها هستند مدیریت می شوند ولی خوابگاه های خود گردان چون عموما بیرون از دانشگاه ها هستند بعضا در گذشته اتفاقاتی در این محل ها مطرح شده است.

مرادی خاطر نشان کرد: با توجه به نزدیکی انتخابات تشکل های دانشجویی در محیط دانشگاه سخنرانانی را برای سخنرانی به دانشگاه دعوت می کنند و اینکه ما در اول به این سخنرانان مجوز بدهیم و بعد به دلیل چالش های موجود برنامه را لغو کنیم مناسب نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه ما معتقد هستیم که دانشگاه بستر و کانونی است که می تواند نشاط سیاسی و اجتماعی را در جامعه فراهم کند، ابراز کرد: باید در دانشگاه ها به این حوزه ها توجه شود.

وی با بیان اینکه اگر گروهی ویا اساتید به مسائل اجتماعی و مسائل درون جامعه حساسیتی دارند می شنویم تصریح کرد: از طرح های مطالعاتی در حوزه اجتماعی نیز حمایت می کنیم