به گزارش خبرگزاری برنا ، در حاشیه نشست تخصصی جایگاه و نقش بیمه سلامت در ارتقاء شاخص ها و طرح تحول نظام سلامت، از دکتر محمودرضا میری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به سبب انجام اقدامات اثر بخش در ارتقاء شاخص های نظام سلامت در استان سیستان و بلوچستان قدردانی شد.

محمد صفدری مدیر کل بیمه سلامت استان در این نشست تخصصی اظهار داشت: خوشبختانه ارتباط خوب و موثر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و بیمه ها منجر به بهبود فرایندهای ارائه خدمت به هم میهنان شده است.

وی همچنین از طرح تحول نظام سلامت به عنوان اقدامی مهم یاد کرد که توانسته است منجر به انقلابی بزرگ در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در استان شود.

محمود رضا میری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هم تصریح کرد: بیشترین تعامل بین سازمان های بیمه گر و نظام سلامت در استان سیستان و بلوچستان شکل گرفته است.

وی همچنین در ادامه به ارائه گزارشی از مجموعه اقدامات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در قالب طرح تحول نظام سلامت پرداخت و گفت: به برکت اجرای این طرح تمامی مراکز بهداشتی و درمانی زیر مجموعه دانشگاه، پزشک مستقر است.

وی افزود: پس از اجرای این طرح ۲۷۱ پزشک متخصص تمام وقت به بیمارستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اضافه شدند.

در حاشیه این نشست همچنین از دکتر سید مهدی طباطبایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دکتر علی خواجه معاون درمان، دکتر فریبا کوشا مدیر درمان، دکتر علیرضا مالکی رییس بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س) زاهدان و همچنین تعدادی از متخصصان و پزشکان بیمارستان های زاهدان به عنوان فعالان عرصه سلامت قدردانی شد.