به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مرجان کاووسی رییس کمیته زنان حزب اراده ملت به مناسبت هفته جوانان در گفت وگو با خبرنگار احزاب این خبرگزاری درباره جایگاه سیاسی جوانان در فضای کنونی کشور گفت: جوانان در  عرصه سیاست باید جایگاه مناسبی داشته باشند و در این ضرورت هیچ شکی نیست. جوانان باید  متناسب  با تخصص، پشتوانه تشکیلاتی، تئوری و عملی شان در عالم سیاست شرکت کنند. متاسفانه در برخی از احزاب توانایی ها، ظرفیت ها، پشتوانه فکری و عملیاتی جوانان  به صورت متوازن برقرار نشده و از سوی دیگر نیز نقش آنان  در ادبیات سیاسی کشور مشخص نشده است.

وی افزود: امیدواریم با رویکردی که اخیرا در کشور اتفاق افتاده و نگاه جدیدی  که به بحث گردش نخبگان و جوانگرایی شده، این اتفاق رخ دهد. همچنین  برای توسعه سیاسی کشور باید تناسب میان جوانان و نسل پیش از آن برقرار کنیم.  

وی در پاسخ به انتقاد برخی از جوانان که می گویند  کاندیدا فقط قبل از انتخابات حرف از مشکلات و معضلات آنان به میان می آورند و بعد از انتخاب شدن مشکلات آنان کنار گذاشته می شود، گفت: این انتقاد وارد است و این مشکل به عدم تناسب قدرت میان  نسل ها باز می گردد.

وی تصریح کرد: بخش اعظم یک مجموعه سیاسی را تا زمانی که به قدرت برسد، جوانان از طریق پشتیبانی فکری  و عملیاتی حمایت می کنند،  اما در بحث توزیع  آنها به نوعی کنار گذاشته می شوند.

وی یاد آور شد: بزرگانی که در حال حاضر قدرت در دستشان است خودشان هم روزی جوان بوده اند  که اتفاقا در جوانی به آن دست یافته اند. در جوان گرایی توان، تلاش و همت لازم را برای جانشین پروری و کادر سازی لازم انجام نشده است، یک بخش دیگر هم به فضای سیاسی اجتماعی جامعه ما باز بر می گردد که ما نتوانستیم در قالب احزاب و تشکل های سیاسی کادر سازی کنیم و جوانان ما چنین فضای را آنطور که باید  تجربه نکرده اند.

رییس کمیته زنان حزب اراده ملت  با بیان اینکه برای فعالیت احزاب باید فضا سازی لازم صورت بگیرد، اظهار داشت: باید فضایی امن و قابل اعتماد برای شرکت جوانان در فعالیت های حزبی صورت بگیرد، یعنی برای مشارکت در احزاب هزینه ندهند.  

کاووسی با اشاره به اینکه توسعه سیاسی و دمکراسی نیازمند کارکرد درست احزاب است، گفت: همین امر خودش معلول یک سری علت هاست که باید پیدا شوند تا توسعه سیاسی کشور صورت بگیرد، اما آنچه مسلم است باید جوان گرایی صورت بگیرد.