به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، وزیر راه و شهرسازی در دومین همایش «شهرسازی ریل پایه» حادثه ساختمان تجاری پلاسکو را یکی از هزاران مخاطره توسعه شهری عنوان کرد و افزود: مدیریت تجارت پیشه در شهرها و سوداگری، شهرهای ایران را با چالش های بزرگی روبرو کرده است.

 آخوندی اضافه کرد: نتیجه فروش شهرها بروز بحران های شهری و نتیجه آن حوادث مشابه پلاسکو است.

وی بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد ریالی و نحوه تخصیص آن برای توسعه مدیریت شهری تهران را موضوع مهمی عنوان کرد و افزود: باید دید این بودجه شهری به چه بخش هایی اختصاص می یابد.