به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران ، فرمانداری شهرستان تهران طی آگهی ای  به  اطلاع تمامی اهالی شهر تهران ری و تجریش می رساند با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 96/2/29 نتایج شمارش آرای نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این تهران، به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح زیر است:

 1 _آقای محسن هاشمی بهرمانی نام پدر اکبر دارای 1756086 رای 

2 _آقای مرتضی الویری نام پدر محمدتقی دارای 1411068 رای 

3 _آقای احمد مسجدجامعی نام پدر مصطفی دارای 1405994 رای 

4 _خانم شهربانو امانی انگنه نام پدر رسول دارای 1296657 رای 

5 _آقای محمدجواد حق شناس نام پدر حسین دارای 1288611 رای 

6 _خانم بهاره آروین نام پدر حسین دارای 1285237 رای 

7 _آقای سیدابراهیم امینی نام پدر سیدحسن دارای 1265868 رای 

8 _آقای افشین حبیب زاده کلی نام پدر پرویز دارای 1232947 رای 

9 _آقای سیدآرش حسینی میلانی نام پدر میرداود دارای 1230722 رای 

10 _آقای حسن خلیل آبادی نام پدر محمد دارای 1228477 رای 

11  _آقای علی اعطا نام پدر محمد دارای 1216209 رای

12-خانم زهرا صدراعظم نوری نام پدر رضا دارای 1206159 رای

3 _آقای محمد سالاری نام پدر غلامرضا دارای 1188874 رای 

14 _آقای سیدحسن رسولی نام پدر سید جلال دارای 1186602 رای 

15 _خانم ناهید خداکرمی نام پدر رضا دارای 1172782 رای 

16 _آقای مجید فراهانی نام پدر محمدرضا دارای 1171609 رای 

17 _خانم زهرا نژادبهرام نام پدر جمشید دارای 1133048 رای 

18 _آقای سیدمحمود میرلوحی جوآبادی نام پدر سید رضا دارای 1121237 رای 

19 _خانم الهام فخاری نام پدر حسین دارای 1112126 رای 

20 _آقای محمد علیخانی نام پدر قدرت الله دارای 1070025 رای 

21 _آقای بشیر نظری نام پدر خلیل دارای 1066813 رای 

22 _آقای مهدی چمران نام پدر حسن دارای 656136 رای 

23 _آقای علیرضا دبیر نام پدر رکن الدین دارای 528603 رای 

24 _آقای حبیب کاشانی نام پدر رضا دارای 473488 رای 

25 _آقای مرتضی طلائی نام پدر باقر دارای 468428 رای 

26 _آقای جلال ملکی نام پدر حسن دارای 455286 رای 

27 _خانم الهه راستگو نام پدر نصرت الله دارای 444635 رای 

28 _آقای محسن پیرهادی نام پدر علی اکبر دارای 442233 رای 

29 _آقای پرویز سروری نام پدر رمضانعلی دارای 407269 رای 

30 _آقای اقبال شاکری نام پدر علیمراد دارای 381183 رای 

31 _خانم زهره سادات لاجوردی نام پدر سید اسداله دارای 368748 رای 

32 _آقای رضا تقی پورانوری نام پدر محمود دارای 368683 رای 

33 _آقای مجتبی شاکری نام پدر غلام دارای 365767 رای 

34 _آقای غلامرضا قاسمیان نام پدر حسن دارای 364081 رای 

35 _آقای هادی ذاکری نام پدر غلامرضا دارای 363041 رای 

36 _آقای حمزه شکیب نام پدر اسد دارای 352103 رای 

37 _آقای عبدالمقیم ناصحی نام پدر احمد دارای 349833 رای 

38 _آقای سیدعلی ریاض نام پدر سیداحمد دارای 346382 رای 

39 _آقای مهدی اقراریان نام پدر پرویز دارای 339740 رای

40 _خانم سوده نجفی نام پدر اکبر دارای 339248 رای 41 _آقای ابوالفضل قناعتی نام پدر فضل اله دارای 337872 رای 42 _آقای بابک نگاهداری نام پدر محمد حسین دارای 317966 رای 43 _آقای یاشار سلطانی نقده نام پدر مهدی دارای 256424 رای 44 _آقای حسین راغ فر نام پدر محمد دارای 131207 رای 45 _آقای محمدمهدی تندگویان نام پدر محمدجواد دارای 128604 رای 46 _آقای محسن سرخو نام پدر موسی دارای 109167 رای 47 _آقای اسمعیل دوستی نام پدر اسد دارای 92711 رای 48 _آقای احمد حکیمی پور نام پدر مراد على دارای 91024 رای 49 _آقای محمدعلی زم نام پدر غلامرضا دارای 79154 رای 50 _آقای هادی ساعی بنه کهل نام پدر ولى دارای 66446 رای 51 _آقای علیرضا علی خانی نام پدر ابراهیم دارای 57267 رای 52 _آقای عباس جدیدی نام پدر محمد دارای 56395 رای 53 _خانم فاطمه دانشور نام پدر عزت اله دارای 51400 رای 54 _آقای احمد دنیامالی نام پدر رجب دارای 45737 رای 55 _آقای عبدالحسین الله کرم نام پدر حسینعلى دارای 37279 رای 56 _آقای میثم مظفر نام پدر حسین دارای 36981 رای 57 _خانم آمنه شیرافکن فدیهه نام پدر علی اصغر دارای 33739 رای 58 _آقای خسرو صالحی نام پدر على اصغر دارای 32975 رای 59 _آقای حسین رضازاده نام پدر مجتبى دارای 32743 رای 60 _آقای تورج فرهادی نام پدر محمد دارای 28775 رای 61 _خانم زهراترانه یلدا نام پدر احمد دارای 24528 رای 62 _آقای رسول جماعتی نام پدر رضا دارای 24047 رای 63 _آقای محمد عالی خانی نام پدر محمدرضا دارای 18151 رای 64 _آقای محمد شاهی عربلو نام پدر حسین دارای 16366 رای 65 _آقای علی علیخانی نام پدر على اکبر دارای 14385 رای 66 _آقای علیرضا فغانی نام پدر محمد دارای 13158 رای 7 _آقای سیدمناف هاشمی نام پدر محمد دارای 13085 رای 68 _خانم افسانه اقبال نیا نام پدر حسین دارای 12785 رای 69 _آقای جعفر سالاری نام پدر فرج اله دارای 12512 رای 70 _آقای سیدمحمدجواد میرقوامی نام پدر مهدی دارای 12275 رای 71 _آقای آندرانیک سیمونی نام پدر طاطاوس دارای 11702 رای 72 _آقای علی نوذرپور نام پدر صفدر دارای 10156 رای 73 _آقای جلیل نیک زادثمرین نام پدر یوسف دارای 9432 رای 74 _آقای سیدمحمود علی زاده طباطبائی نام پدر سید على اکبر دارای 9372 رای 75 _آقای مسعود هاشمی نام پدر مسلم دارای 9037 رای 76 _آقای محسن نایبی نام پدر على اصغر دارای 8913 رای 77 _آقای پیام محبی نام پدر محمد على دارای 8708 رای 78 _آقای حبیب اله فراهانی نام پدر عبدالرحمن دارای 8438 رای 79 _خانم زهره خسروی نام پدر فریدون دارای 8429 رای 80 _آقای ایوب فرامرزی نام پدر آیت اله دارای 8107 رای 81 _آقای مهدی وکیل پور نام پدر جعفر دارای 7938 رای 82 _آقای داود عسگری نام پدر فتح الله دارای 7783 رای 83 _آقای علیرضا فرهمندی نام پدر حسین دارای 7761 رای 84 _آقای رضا خدابخش نام پدر قربانعلی دارای 7343 رای 85 _آقای داود تاجران نام پدر رضا دارای 7199 رای 86 _آقای علیرضا نوباوه ءوطن نام پدر سیروس دارای 7192 رای 87 _آقای بهزاد اشتری نام پدر ابوالفضل دارای 7170 رای 88 _آقای ظهیر علی مرادی نام پدر ضیاالدین دارای 6778 رای 89 _آقای آرمن نظریان نام پدر ادیک دارای 6634 رای 90 _آقای مهدی فرنیان نام پدر کیوان دارای 6337 رای 91 _آقای عباس کریمی نام پدر غلامرضا دارای 6240 رای 92 _آقای سیدمهدی هاشمی نام پدر سید جعفر دارای 6151 رای 93 _آقای محمد حقانی نام پدر على رضا دارای 6149 رای 4 _آقای احمد نیک بختیان فینی نام پدر محمود دارای 5901 رای 95 _آقای علی کفائی محمدنژاد نام پدر نصرت اله دارای 5820 رای 96 _آقای رضا جلالی نام پدر علی اکبر دارای 5765 رای 97 _آقای آرا شاوردیان نام پدر نظر دارای 5741 رای 98 _آقای سیدعبدالحسین مختابادامرئی نام پدر سید مهدی دارای 5732 رای 99 _آقای ابوالفضل مشکینی نام پدر رضا دارای 5715 رای 100 _آقای حسن بیادی نام پدر احمد على دارای 5679 رای 101 _آقای علیرضا ملکی نام پدر مالک دارای 5654 رای 102 _آقای سیدمرتضی محمودی نام پدر سید داود دارای 5509 رای 103 _آقای مهدی رمضانی نام پدر حسین دارای 5286 رای 104 _آقای سیدعلی خلیلی نام پدر میرمحمد دارای 5041 رای 105 _آقای سالار سرور نام پدر حسین دارای 4998 رای 106 _آقای سیداکبر رسولی نام پدر سید عطاالله دارای 4785 رای 107 _آقای دلاور صیامی نام پدر عوضعلی دارای 4781 رای 108 _آقای عیسی کاکوئی دینکی نام پدر اسحق دارای 4755 رای 109 _آقای حسین طالب زاده نام پدر سیف الله دارای 4707 رای 110 _خانم سولماز رضائی نام پدر حجت اله دارای 4693 رای 111 _آقای بیژن خطیبی نام پدر محسن دارای 4687 رای 112 _آقای سعید تقی پور نام پدر رضا دارای 4678 رای 113 _آقای جواد ملکی نام پدر مجید دارای 4662 رای 114 _آقای علی محمد مبصرآزاد نام پدر احمد دارای 4479 رای 115 _خانم پروانه بهرام نژاد نام پدر بختیار دارای 4422 رای 116 _آقای محمدهادی جامعی نام پدر محمدمهدی دارای 4333 رای 117 _خانم ملیحه باقری نام پدر محسن دارای 4286 رای 118 _آقای مهدی آرامش نام پدر مروت دارای 4221 رای 119 _آقای مجتبی طلائی نام پدر اسماعیل دارای 4065 رای 120 _خانم مهسا فراهانی نام پدر حبیب اله دارای 4058 رای 20 _خانم مهسا فراهانی نام پدر حبیب اله دارای 4058 رای 121 _آقای علی داستانی نام پدر طهماسب دارای 4041 رای 122 _آقای سیدعلی قائم مقامی نام پدر سید مهدی دارای 3971 رای 123 _آقای رحیم ملک نیا نام پدر روضان دارای 3870 رای 124 _آقای حسام عقبائی نام پدر مجتبی دارای 3711 رای 125 _آقای کامران زارعیان نام پدر علیرضا دارای 3616 رای 126 _آقای علی اصغر خانی نام پدر تقى دارای 3591 رای 127 _آقای علیرضا رجائی نام پدر غلامرضا دارای 3562 رای 128 _آقای علی نظری نام پدر کریم دارای 3555 رای 129 _آقای داود عباس زاده نام پدر سرخوش دارای 3550 رای 130 _آقای علیرضا پناهیان نام پدر رضا دارای 3493 رای 131 _آقای وحید نصیری نام پدر حبیب اله دارای 3488 رای 132 _آقای امیر قاسمی نام پدر احمد دارای 3440 رای 133 _آقای روزبه فخاری نام پدر بیژن دارای 3428 رای 134 _آقای حسین جان بزرگی نام پدر عباسعلى دارای 3425 رای 135 _آقای سیدفاضل موسوی نام پدر سید ابراهیم دارای 3423 رای 136 _آقای محمدرضا بهمئی نام پدر حسین دارای 3422 رای 137 _آقای غلامرضا محمدنژادفردقره لر نام پدر ممى دارای 3408 رای 138 _آقای رجب پناهی نام پدر قنبر دارای 3365 رای 139 _آقای مهدی ربیعی سروش نام پدر بهرام دارای 3324 رای 140 _آقای یداله حبیبی نام پدر قاسم دارای 3310 رای 141 _آقای سیدحسین حسینی نژاد نام پدر سیدمحمود دارای 3277 رای 142 _آقای محمد امانی مهر نام پدر هاشم دارای 3274 رای 143 _خانم لیلاء ارشد نام پدر سید ابراهیم دارای 3257 رای 144 _خانم ملیحه مزینانی نام پدر علی دارای 3247 رای 145 _آقای علیرضا سلطانی نام پدر کاظم دارای 3234 رای 146 _آقای هادی قیومی نام پدر حسین دارای 3218 رای 147 _خانم فاطمه سادات هاشمی نام پدر سید محمد دارای 3208 رای 148 _آقای سیدمحمد خلیلی نام پدر سید محمود دارای 3183 رای 149 _آقای صدرالدین علی پور نام پدر یوسف دارای 3182 رای 150 _آقای علی محبی راد نام پدر سعادت على دارای 3181 رای 151 _آقای مهدی خورشیدی نام پدر شاپور دارای 3176 رای 152 _آقای سیدمجتبی شفیعی بهنمیری نام پدر سیدعسکری دارای 3169 رای 153 _آقای عباسعلی ذاکری نام پدر محمد حسن دارای 3163 رای 154 _آقای بابک شهریاری نام پدر پرویز دارای 3131 رای 155 _آقای حمید علمشاهی نام پدر محرمعلی دارای 3105 رای 156 _خانم پریسا الوندی نام پدر محمدباقر دارای 3047 رای 157 _آقای عباس تقی پور نام پدر امراله دارای 3047 رای 158 _آقای محمدرضا ایرانمنش نام پدر على اکبر دارای 3038 رای 159 _آقای سیدمحمد موسوی نام پدر سید کاظم دارای 3029 رای 160 _آقای محمد معتقدلاریجانی نام پدر حبیب اله دارای 3009 رای 161 _خانم سیده الناز قاسمی نام پدر سیدیحیی دارای 2983 رای 162 _آقای روح الله کاکاوند نام پدر بگ مراد دارای 2978 رای 163 _خانم فاطمه فراهانی نام پدر عباس دارای 2974 رای 164 _آقای جواد هاشمی نام پدر ابوالقاسم دارای 2957 رای 165 _آقای علی محمدغریبانی نام پدر محرم دارای 2944 رای 166 _آقای کریم رستمی پول نام پدر صادق دارای 2925 رای 167 _آقای علیرضا خلیفهء نام پدر فریبرز دارای 2917 رای 168 _آقای مهدی روانشادنیا نام پدر عباس دارای 2903 رای 169 _آقای نیک روز علیزاده نام پدر علی داد دارای 2885 رای 170 _آقای محسن امینی ارمکی نام پدر ذبیح الله دارای 2839 رای 171 _آقای فرشید مقدم سلیمی نام پدر حمید دارای 2834 رای 172 _آقای علیرضا زینی وند نام پدر نورمحمد دارای 2824 رای 173 _آقای جعفر امانی نام پدر یعقوبعلى دارای 2819 رای 174 _خانم مریم حضرتی آقاباقر نام پدر عوض دارای 2808 رای 175 _آقای غلامرضا زارع کهن نام پدر على نقى دارای 2761 رای 176 _خانم زهرا صدرالدینی احمدیانی نام پدر علی دارای 2746 رای 177 _آقای ابراهیم درستی نام پدر احمد دارای 2739 رای 178 _خانم الهه استادی نام پدر ایرج دارای 2737 رای 179 _خانم ماریه شریفی سرائی نام پدر هادی دارای 2709 رای 180 _خانم معصومه سمیعی نام پدر حسین رضا دارای 2692 رای 181 _آقای سیدداود میرمحمدی نام پدر سید على دارای 2690 رای 182 _آقای علیرضا صدرائی نام پدر حسن دارای 2655 رای 183 _آقای حمید نیلی احمدآبادی نام پدر جعفر دارای 2649 رای 184 _آقای محمود هادی زاده نام پدر رجب على دارای 2638 رای 185 _آقای علی اصغر طاهری نام پدر صفت اله دارای 2633 رای 186 _آقای سیدمحمود ابوالمعالی حسینی نام پدر سیدمحسن دارای 2629 رای 187 _آقای حسین رسول پناه نام پدر سلمان دارای 2622 رای 188 _آقای شعبانعلی بیدکی نام پدر زینل دارای 2616 رای 189 _آقای قباد ملائی نام پدر صالح دارای 2615 رای 190 _آقای مهدی شیرکوند نام پدر اسداله دارای 2611 رای 191 _آقای سیدمحمد سیدیان نام پدر سیدحسین دارای 2603 رای 192 _آقای رضا بخشنده نام پدر امیر على دارای 2588 رای 193 _آقای جواد درویش وند نام پدر حیدر بک دارای 2584 رای 194 _خانم فاطمه سادات هاشمی دولابی نام پدر سیدعلی دارای 2573 رای 195 _آقای علیرضا امینی نام پدر هوشنگ دارای 2558 رای 196 _خانم آزاده تاج علی نام پدر عزیزاله دارای 2526 رای 197 _خانم مریم حکیمی نام پدر داود دارای 2496 رای 198 _آقای اسماعیل گودرزی نام پدر تیمور دارای 2490 رای 199 _آقای عباس سیدزاده نام پدر جبار دارای 2455 رای 200 _آقای بهروز اقدس پور نام پدر میرصالح دارای 2452 رای 201 _خانم لیلا حافظی زعفرانلو نام پدر فریدون دارای 2450 رای 202 _آقای غلامحسین خورشیدی نام پدر عباسعلی دارای 2413 رای 203 _آقای داود فراهانی نام پدر حسین دارای 2375 رای 204 _آقای غلامرضا کریمی نام پدر ابوالحسن دارای 2360 رای 205 _آقای میثم دایی نائینی نام پدر غلامحسین دارای 2357 رای 206 _آقای مجتبی قاسمی نام پدر حسین دارای 2346 رای 207 _آقای کاوه آهنگری نمین نام پدر جاوید دارای 2327 رای 208 _خانم سهیلا بهمنی نام پدر محمدنقى دارای 2310 رای 209 _آقای غلامرضا محمدخانی نام پدر محمدجعفر دارای 2304 رای 210 _آقای مجید افخمی نام پدر مشمول خدائی دارای 2261 رای 211 _آقای امیر بهرام نژاد نام پدر اسداله دارای 2255 رای 212 _آقای مهدی انوری راد نام پدر هوشنگ دارای 2244 رای 213 _آقای محمدمهدی سالاریه نام پدر محمد دارای 2233 رای 214 _آقای سیدمحمد قدمگاهی نام پدر سید على دارای 2231 رای 215 _آقای مهدی خلیلی نام پدر علی اصغر دارای 2231 رای 216 _خانم منیژه خدادوست نام پدر بهرام دارای 2226 رای 217 _آقای محمداسماعیل مداحی نام پدر محمد تقی دارای 2200 رای 218 _آقای اصغر دالوندی نام پدر محمدحسین دارای 2196 رای 219 _آقای محمد حاجی علیخانی نام پدر حسن دارای 2183 رای 220 _آقای محمدرضا زندمقدم نام پدر غلامعلى دارای 2175 رای 221 _آقای عبدالله سمامی نام پدر ابوالقاسم دارای 2175 رای 222 _آقای حمید خداوردی نام پدر صفر دارای 2173 رای 223 _آقای نامدار ندافی نام پدر ایمانعلى دارای 2149 رای 224 _آقای احسان کاشانی نام پدر محمدعلى دارای 2149 رای 225 _آقای سیدبشیر مشعشعی نام پدر سید فتح الله دارای 2127 رای 226 _آقای مهدی تقی پوررونقی نام پدر بمانعلی دارای 2118 رای 227 _آقای محمدمهدی فیض آبادی نام پدر عباس دارای 2107 رای 228 _آقای محمدرضا جورکش نام پدر کاظم دارای 2092 رای 229 _آقای سیداحمد نبوی نام پدر سیدعلی دارای 2092 رای 230 _آقای مهدی شایسته نام پدر غلامرضا دارای 2072 رای 231 _آقای سیدکاظم نصیری نام پدر سید حبیب الله دارای 2058 رای 232 _خانم ناهید صحرائی قمش نام پدر صفر دارای 2052 رای 233 _آقای جعفر نصیری نام پدر قربانعلی دارای 2034 رای 234 _آقای حسین کاکاوندقلعه نوئی نام پدر نورالله دارای 2032 رای 235 _آقای ناصر قاجاری نام پدر منصور دارای 2028 رای 236 _آقای مجتبی جوادی نام پدر غلامحسین دارای 2026 رای 237 _آقای علی صداقت نام پدر محمد دارای 2025 رای 238 _آقای حیدر جهان بخش نام پدر محمدعلی دارای 2018 رای 239 _آقای احمد شریف نام پدر یحیى دارای 2005 رای 240 _آقای امیر امانی نام پدر امان الله دارای 1999 رای 241 _آقای محمد توکلی نام پدر احمد دارای 1998 رای 242 _آقای ابراهیم امامی نام پدر قاسم دارای 1992 رای 243 _خانم فاطمه هاشمی نام پدر میر عبدلحسین دارای 1991 رای 244 _آقای بهمن بیات نام پدر نعمت اله دارای 1991 رای 245 _آقای هاشم الهیارپور نام پدر علی دارای 1989 رای 246 _آقای حسین قلی نوازاصل امامڃائی نام پدر کریم دارای 1989 رای 247 _آقای ابوالقاسم عبدالکریمی نام پدر محمد دارای 1970 رای 248 _آقای سیدمهدی رضوی نام پدر سید دارای 1957 رای 249 _آقای علی حیدری نام پدر اسمعیل دارای 1955 رای 250 _آقای سیدعباس احمدی نام پدر سید مرتضى دارای 1948 رای 251 _آقای سعید عباسی نام پدر احمد دارای 1936 رای 252 _آقای مهدی نجفی نام پدر مسلم دارای 1930 رای 253 _آقای علیرضا عدلی نام پدر منوچهر دارای 1929 رای 254 _خانم سمانه زرین قلم تولمی نام پدر محمود دارای 1925 رای 255 _آقای مجید افتخاری نام پدر محمد دارای 1924 رای 256 _آقای عبداله شاکری نام پدر غلامحسین دارای 1912 رای 257 _آقای علی اصغر قربانعلی زاده نام پدر شوق اله دارای 1908 رای 258 _خانم میترا تیموری نام پدر ملک حسن دارای 1906 رای 259 _آقای سیدحسین مرتضوی نام پدر سیدقدیر دارای 1894 رای 260 _خانم زینب حاجی خداکرمی نام پدر جواد دارای 1892 رای 261 _خانم آزیتا رجبی نام پدر جواد دارای 1887 رای 262 _آقای مرتضی سرداری نام پدر رضاعلی دارای 1876 رای 263 _آقای عبدالحسین اعتمادی نام پدر قنبرعلى دارای 1874 رای 264 _آقای علیرضا منصوری نام پدر محمدتقى دارای 1871 رای 265 _آقای محمدرضا محمدی نام پدر عزیزالله دارای 1865 رای 266 _آقای آرش سلام زاده نام پدر قاسم دارای 1858 رای 267 _آقای رضا شهبازی نام پدر محمد دارای 1852 رای 268 _خانم سباالسادات شمس الدین دهخوارقانی نام پدر سیدمحمد دارای 1847 رای 269 _آقای حسن چشمی نام پدر محمدحسین دارای 1836 رای 270 _آقای مهدی قاسمی نام پدر اسحق دارای 1824 رای 271 _آقای علی اکبر زینلی اوزمڃلوئی نام پدر اسدالله دارای 1799 رای 272 _آقای هدایت نیک نژادصومعه نام پدر خسرو دارای 1784 رای 273 _آقای محمد داودی نام پدر نبی اله دارای 1784 رای 274 _آقای محمود رضائیان نام پدر عبدالرزاق دارای 1774 رای 275 _آقای محمد تقی زاده نام پدر هوشنگ دارای 1770 رای 276 _آقای فریدون درگاهی نام پدر على دارای 1770 رای 277 _آقای حسن مختاری نام پدر مصطفى دارای 1756 رای 278 _آقای علی حامدی نام پدر علی اصغر دارای 1753 رای 279 _آقای سیدامیرمهدی احمدپناه نام پدر سید کریم دارای 1745 رای 280 _آقای امیرعباس مصدق خاقان نام پدر محمدرضا دارای 1731 رای 281 _خانم مریم اوتادی نام پدر عباسعلى دارای 1726 رای 282 _آقای علی مظفری نام پدر امیر مظفر دارای 1721 رای 283 _آقای محمدعلی ناصری کوچه بیوک نام پدر محمدرضا دارای 1711 رای 284 _آقای کاظم بروغنی نام پدر مسلم دارای 1704 رای 285 _خانم صدیقه سرلک نام پدر احمد دارای 1695 رای 286 _آقای حسین دهباشی نام پدر علی اکبر دارای 1685 رای 287 _آقای حامد کمیلی نام پدر علی اکبر دارای 1674 رای 288 _خانم معصومه کارگربنه کهل نام پدر على دارای 1672 رای 289 _خانم عاطفه بحیرائی نام پدر سعدی دارای 1672 رای 290 _خانم مهرناز عطاران نام پدر داود دارای 1669 رای 291 _آقای علیرضا اصغری نام پدر داود دارای 1664 رای 292 _خانم فاطمه وحید نام پدر مطلب دارای 1654 رای 293 _آقای فرهاد پورمحمدسخا نام پدر فریدون دارای 1653 رای 294 _آقای مرتضی قاسمی نام پدر ناد على دارای 1646 رای 295 _آقای مسعود جهان بخش نام پدر احمد دارای 1634 رای 296 _آقای حمیدرضا امانی نام پدر الماس دارای 1622 رای 297 _آقای حکمت امیری نام پدر على دارای 1622 رای 298 _آقای سیدعلی حسینی شیدا نام پدر سیدعلی اصغر دارای 1621 رای 299 _آقای محمدرضا زینلی نام پدر خضر دارای 1616 رای 300 _آقای محمدحسن عرب پور نام پدر محمد دارای 1612 رای 301 _آقای منوچهر دانش مایه نام پدر محمد دارای 1610 رای 302 _آقای رسول مهرپرور نام پدر یحیی قلی دارای 1605 رای 303 _آقای غلامرضا یوسفیان نام پدر عظیم دارای 1603 رای 304 _آقای محمود تیموری نام پدر مهرعلی دارای 1590 رای 305 _آقای احمد کوثری نام پدر محسن دارای 1585 رای 306 _آقای سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی نام پدر سیدآقا دارای 1583 رای 307 _آقای محمدرضا فردین نام پدر حسین دارای 1579 رای 308 _آقای آرش خدابنده لو نام پدر یوسف رضا دارای 1573 رای 309 _خانم فاطمه سلیمی نام پدر على اصغر دارای 1573 رای 3 337 _آقای سیدکاظم خادمی نام پدر سید احمد دارای 1449 رای 338 _آقای سعید امام دوست نام پدر علی دارای 1437 رای 339 _آقای بهزاد روشنی نام پدر کریم دارای 1433 رای 340 _آقای علی شهابی نام پدر محمود دارای 1427 رای 341 _آقای ابراهیم حسینیان امجد نام پدر محمدرضا دارای 1426 رای 342 _آقای امیرحسین ابوالفتحی نام پدر ولى دارای 1426 رای 343 _آقای وحید بخشی ثمرین نام پدر ماشااله دارای 1424 رای 344 _آقای پیمان حدادی نام پدر عبداله دارای 1421 رای 345 _خانم رقیه میرزائی نام پدر نعمت اله دارای 1420 رای 346 _آقای حیدر خلیلی نام پدر حسین دارای 1414 رای 347 _آقای کورش فرجی نام پدر حجه اله دارای 1411 رای 348 _خانم رعنا آقاپورعلی آباد نام پدر صادق دارای 1411 رای 349 _آقای جواد تن زاده نام پدر جمشید دارای 1400 رای 350 _خانم فرزانه سجادی نام پدر سید حسین دارای 1397 رای 351 _آقای سیدمحمد خاتمی نام پدر سید فتاح دارای 1387 رای 352 _آقای داود نظام آبادی نام پدر محمد صادق دارای 1385 رای 353 _آقای سیدحبیب صفوی نام پدر سیدجلیل دارای 1375 رای 354 _آقای عباس نوروزی نام پدر رحمت اله دارای 1372 رای 355 _آقای سیدرضا ابوالقاسمی نام پدر سیدمهدی دارای 1365 رای 356 _خانم طاهره همیز نام پدر حسین دارای 1360 رای 357 _آقای علی ملکی نام پدر حسینعلى دارای 1356 رای 358 _آقای محمد افخمی نام پدر على دارای 1351 رای 359 _آقای هادی ریوندی نام پدر رجبعلى دارای 1346 رای 360 _آقای کاظم رضائی نام پدر رمضان دارای 1343 رای 361 _آقای عرفان معتضد نام پدر هوشنگ دارای 1343 رای 362 _آقای فرشید جوادی نام پدر عمران دارای 1334 رای 363 _آقای علیرضا عباسی نام پدر ابواحسن دارای 1329 رای 364 _آقای مدبر یارمحمدی نام پدر بختیار دارای 1329 رای 365 _آقای مهدی نصرتی نام پدر على دارای 1323 رای 366 _آقای محسن رضائی نام پدر ولی دارای 1319 رای 367 _آقای شهاب احمدی نام پدر نادر دارای 1317 رای 368 _آقای محمدرضا ذاکری جزئی نام پدر حسین دارای 1314 رای 369 _آقای عادل بابائی نام پدر زیارتعلی دارای 1312 رای 370 _آقای اسمعیل خیاطی نام پدر محمود دارای 1307 رای 371 _آقای محمدهادی مؤذن جامی نام پدر حسین جان دارای 1307 رای 372 _خانم نوشین اعظمی نام پدر على اکبر دارای 1301 رای 373 _آقای حسین مرجانی نام پدر فضل اله دارای 1300 رای 374 _خانم فرانک رسولی نام پدر حسین دارای 1297 رای 375 _آقای محمد ابراهیمیان نام پدر هاشم دارای 1294 رای 376 _آقای کرامت اله زیاری نام پدر حبیب اله دارای 1286 رای 377 _آقای روح اله احمدزاده کرمانی نام پدر عباس دارای 1265 رای 378 _آقای امیرحسین حسین زاده نام پدر مسعود دارای 1261 رای 379 _خانم زهره ایروانی نام پدر قاسم دارای 1257 رای 380 _آقای امین روشن نام پدر نصرت اله دارای 1256 رای 381 _آقای مرتضی بابائی نام پدر خدارحم دارای 1255 رای 382 _آقای حمید سجادی هزاوه نام پدر سیدجعفر دارای 1253 رای 383 _آقای علی خدابخش نام پدر فرج الله دارای 1251 رای 384 _آقای محمدابراهیم آئینه وند نام پدر محمدعیسى دارای 1241 رای 385 _آقای نوید شریفی پور نام پدر على محمد دارای 1238 رای 386 _خانم منیژه فتحی نام پدر ابراهیم دارای 1236 رای 387 _آقای محمدرضا دادرس نام پدر اسمعیل دارای 1233 رای 388 _آقای وحید شعبانیان ثمرین نام پدر جعفر دارای 1232 رای 389 _خانم زهرا آب جام نام پدر یوسف دارای 1228 رای 390 _آقای اصغر رضائی نام پدر عباس دارای 1227 رای 391 _آقای کاظم وحیدی دانا نام پدر اکبر دارای 1222 رای 392 _خانم فاطمه اقبالیان نام پدر علیرضا دارای 1216 رای 393 _خانم زهرا گودرزی نام پدر امیر دارای 1212 رای 394 _آقای محمدرضا میرزائی نام پدر ماشاءالله دارای 1208 رای 395 _آقای ابوالفضل محمدی نام پدر اسدالله دارای 1208 رای 396 _آقای حسام الدین شیخیان ثمرین نام پدر وفادار دارای 1207 رای 397 _آقای علیرضا دلالت نام پدر اسماعیل دارای 1203 رای 398 _خانم نیلوفر اردم نام پدر محمدعلی دارای 1202 رای 399 _آقای سیدحسن موسوی نام پدر سیدعلی نقی دارای 1201 رای 400 _آقای احمد هادیان نام پدر قدرت اله دارای 1200 رای 401 _آقای فرهاد خلج نام پدر مرادعلى دارای 1197 رای 402 _آقای امیرحسام الدین آرمان پور نام پدر مهرداد دارای 1195 رای 403 _آقای حسن باصری نام پدر حسین دارای 1194 رای 404 _آقای افشین رزاقی نام پدر ابوالحسن دارای 1193 رای 405 _آقای محمد قاسمی نژاد نام پدر علی دارای 1191 رای 406 _آقای علی پاکدل نام پدر حبیب دارای 1189 رای 407 _آقای امیر علائی فلاحتی نام پدر اکبر دارای 1187 رای 408 _آقای محمد غفاری نام پدر عابدین دارای 1186 رای 409 _آقای ابراهیم اصغرزاده نام پدر اسد دارای 1182 رای 410 _آقای علی اکبر حسین نژاد نام پدر جلیل دارای 1180 رای 411 _خانم مریم السادات خرم دره خلدی نام پدر سیدکاظم دارای 1176 رای 412 _آقای رحمت کوهزادی نام پدر صفراله دارای 1159 رای 413 _آقای مجتبی سرهنگی کادیجانی نام پدر مجطبى سرهنگى دارای 1157 رای 414 _آقای عبدالرحیم نظری نام پدر احمد دارای 1157 رای 415 _آقای محمد سلیمانپور نام پدر هادی دارای 1156 رای 416 _خانم الهام آب نیکی نام پدر حسن دارای 1153 رای 417 _خانم زهرا کولیوند نام پدر قربانعلی دارای 1152 رای 418 _خانم مریم سلطانی نام پدر هاشم دارای 1146 رای 419 _آقای محمد بیطرفان نام پدر محمود دارای 1142 رای 420 _آقای سیدحسن قائمی نیری نام پدر میر صالح دارای 1141 رای 421 _آقای رمضان عبدالحسینی نام پدر علی دارای 1139 رای 422 _آقای حبیب پوشپارس نام پدر على دارای 1135 رای 423 _آقای حسین امیری چرمخوران سفلی نام پدر داود دارای 1133 رای 424 _خانم مهناز طالبی نام پدر زمان دارای 1132 رای 425 _آقای امیر بهمنی نام پدر محمود دارای 1123 رای 426 _آقای جمشید وزیری نام پدر مسعود دارای 1121 رای 427 _آقای سعید سروش زاده نام پدر عبداله دارای 1120 رای 428 _آقای حسین سعادت نما نام پدر محمد دارای 1117 رای 429 _خانم سودابه امیراحمدی نام پدر حسن دارای 1115 رای 430 _آقای قباد دیناری نام پدر آقا جان دارای 1114 رای 431 _آقای سیدمصطفی میرزاطباطبائی نام پدر سید ابراهیم دارای 1114 رای 432 _آقای علیرضا محمدیان نام پدر هدایت دارای 1113 رای 433 _آقای پرویز علیزاده نام پدر اسماعیل دارای 1109 رای 434 _خانم لادن رنجبرحقیقی نام پدر محمد حسن دارای 1108 رای 435 _آقای محمد یارمحمدی نام پدر فضلعلى دارای 1105 رای 436 _آقای علی محمد مینائی نام پدر قاسم دارای 1104 رای 437 _آقای سیدمحمود میریان نام پدر سید محمد على دارای 1100 رای 438 _آقای هاشم واعظی نام پدر عزیز دارای 1096 رای 439 _آقای بهزاد کتیرائی نام پدر غریب دارای 1096 رای 440 _آقای شهرام قیامی حور نام پدر رشید دارای 1092 رای 441 _خانم اشرف تشکری نام پدر اصغر دارای 1091 رای 442 _آقای فرهاد صفائی فراهانی نام پدر قاسم دارای 1088 رای 443 _آقای محمد حسن پورخوئینی نام پدر حسین دارای 1085 رای 444 _آقای رحیم باکری نام پدر ابراهیم دارای 1084 رای 445 _آقای احمد عبدالملکی نام پدر محمدحسن دارای 1083 رای 446 _خانم سارا امیدی نام پدر محمد دارای 1083 رای 447 _آقای مهدی نکونام نام پدر محمدرضا دارای 1082 رای 448 _خانم معصومه امیری نام پدر بهلول دارای 1079 رای 449 _آقای محسن نکونام نام پدر محمدحسین دارای 1078 رای 450 _آقای هادی حائری نام پدر قاسم دارای 1077 رای 451 _آقای فرزین ریخته گر نام پدر مهدی دارای 1077 رای 452 _آقای محسن پالاش نام پدر براتعلى دارای 1074 رای 453 _آقای شهرام احمدزاده نام پدر حسن دارای 1071 رای 454 _آقای امیرحسین بیگ زاده نام پدر خداورن دارای 1067 رای 455 _آقای حسین عظیمی حصاری نام پدر صمد دارای 1065 رای 456 _آقای یعقوب نریمانی ابر نام پدر نجف دارای 1063 رای 457 _آقای ناصر رهبر نام پدر حبیب دارای 1063 رای 458 _آقای فرهاد افشار نام پدر محمدنبى دارای 1058 رای 459 _آقای محمدحسین آریانمهر نام پدر امین اله دارای 1057 رای 460 _آقای سامان راستین نام پدر مسعود دارای 1057 رای 461 _آقای محسن لیاقت نام پدر محمد دارای 1055 رای 462 _آقای رضا قنبرنژاد نام پدر محمد دارای 1055 رای 463 _آقای حامد منادی نوری نام پدر علی دارای 1050 رای 464 _آقای عباس حصارکی نام پدر علی اصغر دارای 1046 رای 465 _آقای رضا حیدریون نام پدر مجتبى دارای 1043 رای 466 _خانم جمیله سالارآملی نام پدر غلامرضا دارای 1041 رای 467 _آقای علی نقوی نام پدر احمدعلى دارای 1037 رای 468 _آقای کورش طهماسبی نام پدر عباس دارای 1035 رای 469 _آقای روح اله فرخی کشکولی نام پدر صفر على دارای 1034 رای 470 _خانم زهرا افخم رضائی نام پدر على دارای 1032 رای 471 _خانم مریم جوادی نام پدر رجب دارای 1031 رای 472 _آقای محمدرضا عیوض تازه کند نام پدر التفات دارای 1028 رای 473 _آقای مجتبی بدیعی نام پدر حسن دارای 1028 رای 474 _آقای سیدمحمدعلی موسوی درچه نام پدر سید قاسم دارای 1027 رای 475 _آقای فرید نیلی نام پدر محمد دارای 1025 رای 476 _آقای محمد حاجی اسفندیاری نام پدر اله کرم دارای 1025 رای 477 _خانم فائزه سادات هاشمی ریزی نام پدر سیدشمس الدین دارای 1023 رای 478 _آقای علی اصغر راعی حصار نام پدر صمد دارای 1023 رای 479 _آقای فریدون شجیعی نام پدر کریم دارای 1022 رای 480 _آقای علیرضا برنجی باقری نام پدر مسعود دارای 1021 رای 481 _آقای سیدمحمد اعلائی نام پدر سید سعید دارای 1012 رای 482 _آقای علی اله وردی نام پدر محمد دارای 1011 رای 483 _آقای محمدعلی طالبی نام پدر محمد دارای 1011 رای 484 _آقای داود وحید نام پدر محمد دارای 1010 رای 485 _خانم توران ایرانی نام پدر سعید دارای 1009 رای 486 _آقای محمد مقدم فر نام پدر علی دارای 1004 رای 487 _آقای سیدحسین میرهادی نام پدر سیدعلی دارای 1003 رای 488 _آقای مرتضی امامی نام پدر نورمحمد دارای 1001 رای 489 _آقای علی کاغذلو نام پدر ولى دارای 1000 رای 490 _خانم لیدا افشار نام پدر غلامرضا دارای 995 رای 491 _آقای امیر ساعدی داریان نام پدر علی اشرف دارای 994 رای 492 _آقای علی اربابی نام پدر على اکبر دارای 993 رای 493 _خانم فاطمه نجفی نام پدر محمدعلی دارای 992 رای 494 _خانم مینا نوروزی نام پدر رحمت اله دارای 991 رای 495 _آقای مرتضی غضنفری نام پدر غلامرضا دارای 990 رای 496 _خانم ملیحه اسلامی نام پدر یوسف دارای 989 رای 497 _خانم اعظم صفری نام پدر غلامرضا دارای 987 رای 498 _آقای حسن حسین زاده نام پدر على اکبر دارای 987 رای 499 _آقای محمدرضا پیرمحمدی نام پدر محمدرضا دارای 981 رای 500 _آقای علیرضا افشاری نام پدر احسان اله دارای 981 رای 501 _آقای سیدمهدی حسینی طباطبائی نام پدر سیدمحمد دارای 981 رای 502 _آقای سعید کاظمی نام پدر مسلم دارای 978 رای 503 _خانم حسنیه منصوریه نام پدر منصور دارای 977 رای 504 _خانم شادی نراقیان نام پدر علی اکبر دارای 977 رای 505 _آقای احسان شاکرمی نام پدر رفیع دارای 975 رای 506 _خانم شهلا آزادی نام پدر قدرت دارای 974 رای 507 _آقای یوسف نجفی نام پدر على دارای 972 رای 508 _آقای علی سلطانی فرد نام پدر محمدحسین دارای 972 رای 509 _آقای حمید ملکی نام پدر سراصلان دارای 971 رای 510 _آقای ناصر نوری نام پدر علی دارای 968 رای 511 _خانم زهرا پاشا نام پدر ناصر دارای 967 رای 512 _خانم زهرا دارابی نام پدر سلمان دارای 964 رای 513 _آقای سیدمحمدعلی دریاباری نام پدر آقاسیدصدر دارای 964 رای 514 _آقای علی دشتی نام پدر عباس دارای 964 رای 515 _خانم آرزو عطائی نام پدر محمد دارای 961 رای 516 _آقای عباس ابراهیمی نام پدر جواد دارای 960 رای 517 _آقای غلامرضا سلطانی نام پدر سلطان على دارای 959 رای 518 _آقای محمد نظری نام پدر عباس دارای 959 رای 519 _آقای مجید قبادی فرد نام پدر علی دارای 958 رای 520 _آقای حسین سلیمانی نام پدر محسن دارای 957 رای 521 _آقای مجید بیک محمدلوئی نام پدر قربان على دارای 956 رای 522 _آقای علی ریاحی نام پدر موسی دارای 954 رای 523 _خانم ملیحه طالبیان نام پدر محمد دارای 952 رای 524 _خانم منصوره السادات موسویان نام پدر سیدمحمد دارای 951 رای 525 _آقای محمدمیرزا بیرانوند نام پدر على دارای 949 رای 526 _آقای محمدرضا ریاحی نام پدر ابوالقاسم دارای 945 رای 527 _آقای رحمن رحمن زاد نام پدر ابراهیم دارای 944 رای 528 _آقای شهرام آب برین نام پدر بهرام دارای 943 رای 529 _خانم زهرا نصیرزاده نام پدر عوضعلى دارای 943 رای 530 _خانم زهرا علی دائی احمدی نام پدر رضا دارای 942 رای 531 _آقای علی اصغر عبادی نام پدر محمدعلى دارای 938 رای 532 _آقای منصور الهیاری نام پدر روح اله دارای 936 رای 533 _آقای مهدی فاطمی رئوف نام پدر علی رضا دارای 935 رای 534 _آقای عبداله لطفی نام پدر مظاهر دارای 931 رای 535 _خانم زهرا انصاری نام پدر رستم دارای 929 رای 536 _آقای احمد تیربند نام پدر حسین دارای 928 رای 537 _آقای ایمان فرهی آشتیانی نام پدر علی اصغر دارای 924 رای 538 _خانم زینب حقی نام پدر جلال دارای 920 رای 539 _آقای امیراسماعیل دربانی نام پدر عبدالرحمان دارای 919 رای 540 _خانم فاطمه یوسفی نام پدر غلامحسین دارای 918 رای 541 _خانم الهه کاشانی نام پدر محمدرضا دارای 918 رای 542 _آقای حمید رحمانی نام پدر محسن دارای 916 رای 543 _آقای امیر تاجیک خواص نام پدر مصطفی دارای 915 رای 544 _آقای علی نورپور نام پدر محمدحسین دارای 913 رای 545 _آقای علی اکبر نوری نام پدر غلامرضا دارای 912 رای 546 _خانم اکرم صادقی نام پدر ابراهیم دارای 911 رای 547 _خانم فاطمه نعمت اللهی نام پدر عبدالصمد دارای 908 رای 548 _آقای ناصر شهرکی نام پدر غلامحسین دارای 907 رای 549 _خانم فاطمه شریفیان نام پدر یدالله دارای 901 رای 550 _آقای محمدرضا شفیعی نام پدر مسلم دارای 900 رای 551 _آقای حسین امیدوار نام پدر فتح على دارای 899 رای 552 _آقای حسن برزگر نام پدر توفیق دارای 898 رای 553 _آقای مرتضی سبحانی نیا نام پدر حسین دارای 896 رای 554 _آقای عباس رادان نام پدر امامعلى دارای 896 رای 555 _خانم مینا ذبیحی نام پدر علی دارای 896 رای 556 _خانم تهمینه دانیالی نام پدر حسینعلی دارای 895 رای 557 _خانم مریم خاکسار نام پدر حسن دارای 894 رای 558 _آقای بهنام خاتمی نام پدر محمد دارای 893 رای 559 _آقای علیرضا رام روز نام پدر یعقوب دارای 891 رای 560 _آقای طه علی الیجانی اصلی نام پدر رضا دارای 890 رای 561 _آقای قاسم برغمدی نام پدر رضا دارای 890 رای 562 _آقای جعفر بهرامی نام پدر صفرعلی دارای 886 رای 563 _آقای رضا رضائی نام پدر على دارای 885 رای 564 _خانم فرحناز جلویاری نام پدر تیمور دارای 885 رای 565 _آقای مقداد قشقائی نام پدر محمد حسن دارای 885 رای 566 _آقای رضا احدی نام پدر محمد اسماعیل دارای 884 رای 567 _خانم مریم کلانتری نام پدر رضا دارای 882 رای 568 _آقای شمس الدین نیک منش نام پدر محمد علی دارای 880 رای 569 _آقای مجیدرضا مهرآسا نام پدر خانعلی دارای 879 رای 570 _آقای علی اکبری نام پدر ابوالفتح دارای 877 رای 571 _خانم مریم صفری نام پدر داود دارای 874 رای 572 _آقای محمدرضا ابراهیمی نام پدر حسین دارای 872 رای 573 _آقای بهنام چهرازی نام پدر اسمعیل دارای 872 رای 574 _آقای ابراهیم حاتمی نام پدر قربان دارای 868 رای 575 _خانم زینب زاهد نام پدر علی اکبر دارای 867 رای 576 _آقای مهدی عسگری نام پدر صفر دارای 867 رای 577 _آقای رضا آخوندی نام پدر شاپور دارای 867 رای 578 _آقای حسین قاسمپورفارسانی نام پدر عبدالکریم دارای 863 رای 579 _آقای پرویز یاراحمدی نام پدر علی دارای 863 رای 580 _آقای عباس حسن زاده علی آبادی نام پدر محمد قلى دارای 863 رای 581 _آقای محسن میرزاخانی نام پدر ابراهیم دارای 859 رای 582 _آقای حجت درخشان فر نام پدر محمود دارای 857 رای 583 _آقای خلیل عبدی نام پدر علی جان دارای 853 رای 584 _خانم فاطمه تلخاب لو نام پدر اصغر دارای 853 رای 585 _آقای مجید رئیسی نام پدر اصغر دارای 849 رای 586 _آقای داود آقابابائی نام پدر رحیم دارای 848 رای 587 _آقای سیدعلی میرباقری نام پدر سید مجتبى دارای 847 رای 588 _آقای حمیدرضا سیفی نام پدر محمدباقر دارای 846 رای 589 _آقای محمد قائمی نام پدر حیدرعلی دارای 846 رای 590 _آقای رضا حصیرچی نام پدر خداداد دارای 845 رای 591 _خانم آزیتا فکور نام پدر عباس دارای 845 رای 592 _آقای مصطفی ریخته گرها نام پدر محسن دارای 845 رای 593 _آقای سیدمحمدهادی معصومی نام پدر سید بهزاد دارای 844 رای 594 _آقای وحید گلمکانی نام پدر محمد على دارای 843 رای 595 _خانم سودابه رادفرد نام پدر على دارای 841 رای 596 _آقای عزیز فرهادی نام پدر خانقلى دارای 840 رای 597 _آقای رضا قاسمی نام پدر محمود دارای 836 رای 598 _آقای مسعود رضائی نام پدر عزت اله دارای 835 رای 599 _آقای حسن خسروی نام پدر محمد صادق دارای 832 رای 600 _آقای محمدرضا پزشکی نام پدر ناصر دارای 830 رای 601 _آقای حسین رضائی نام پدر على دارای 828 رای 602 _آقای محمدهادی واعظی آشتیانی نام پدر محمد رضا دارای 826 رای 603 _خانم اورینب احمدی نام پدر حسین دارای 826 رای 604 _آقای جواد سیفی نام پدر علی دارای 824 رای 605 _آقای حسین نقی شاه حسینی نام پدر على دارای 823 رای 606 _آقای ایرج قادری نام پدر عزت اله دارای 821 رای 607 _آقای دانیال احمدیار نام پدر سالار دارای 821 رای 608 _آقای سلمان زبردست نام پدر علی اصغر دارای 819 رای 609 _آقای حسن مولائی نام پدر امین اله دارای 818 رای 610 _آقای رضا خانمیرزائی نام پدر محمد دارای 818 رای 611 _خانم فاطمه سنگی نام پدر محمود دارای 815 رای 612 _خانم فاطمه فولادی نام پدر میرزاعلى دارای 814 رای 613 _آقای مرتضی حاجی نژاد نام پدر علی اکبر دارای 813 رای 614 _آقای عباس عبداللهی نام پدر محمد تقى دارای 812 رای 615 _آقای عباسعلی حقانی نسب نام پدر غلامرضا دارای 812 رای 616 _آقای حمیدرضا اشراقی نام پدر حسین دارای 805 رای 617 _آقای افشین میرزائی نام پدر منصور دارای 805 رای 618 _آقای علی اکبر محمدزاده نام پدر حسینجان دارای 803 رای 619 _آقای مهدی شهبازی نام پدر نصراله دارای 801 رای 620 _خانم زهرا سلیمی نام پدر جلیل دارای 801 رای 621 _آقای نوید بیات نام پدر محمود دارای 799 رای 622 _آقای حجت نقوی نام پدر اصغر دارای 798 رای 623 _خانم شمسی سهیلی وندآذر نام پدر یوسف دارای 798 رای 624 _آقای افشار پزش کیان نام پدر سیامک دارای 797 رای 625 _آقای یوسف آقائی نام پدر احسن الله دارای 796 رای 626 _آقای نادر حسن پور نام پدر غلامحسن دارای 795 رای 627 _آقای داود فدائی نام پدر محمد دارای 794 رای 628 _آقای امین آصفی نام پدر بهمن دارای 793 رای 629 _خانم پروین درگاهی خانقاه نام پدر عبدالحسین دارای 792 رای 630 _آقای داود بابالو نام پدر غلامعلى دارای 791 رای 631 _آقای فتح الله ملکی نام پدر محمد دارای 790 رای 632 _آقای حسین افکاری نام پدر منوچهر دارای 790 رای 633 _آقای مهدی خیرالهی نام پدر یحیى دارای 789 رای 634 _خانم مینا مشگین پور نام پدر خسرو دارای 788 رای 635 _آقای بشیر بشارتی نام پدر عباسعلی دارای 788 رای 636 _آقای حمید حسینی نام پدر حسین دارای 788 رای 637 _خانم فهیمه یوسف وند نام پدر علی محمد دارای 787 رای 638 _آقای محمد محمدی نژاد نام پدر یوسف دارای 786 رای 639 _آقای علی سامانی مجد نام پدر خدامراد دارای 786 رای 640 _آقای کامبیز بابائی نعمتی نام پدر حسین دارای 785 رای 641 _آقای معصومعلی تقی پور نام پدر حاتم دارای 785 رای 642 _آقای احمد صادقی نام پدر سید مرتضی دارای 785 رای 643 _خانم شیوا بهارستانی نام پدر منوچهر دارای 784 رای 644 _خانم شبنم حیرانی نام پدر قنبرعلی دارای 784 رای 645 _آقای بهراد فرهمند نام پدر اصلان دارای 778 رای 646 _خانم ندا فرامرزیان بروجنی نام پدر اسمعیل دارای 776 رای 647 _آقای سیامک دولتی آغمیونی نام پدر على دارای 775 رای 648 _آقای احمدرضا خزائی نام پدر قربان دارای 775 رای 649 _آقای محرم صفائی میاندشتی نام پدر حسن دارای 773 رای 650 _خانم شیما شریفی کوشا نام پدر اسداله دارای 772 رای 651 _خانم شهزاد بحرالعلومی نام پدر سیدحسین دارای 772 رای 652 _آقای مهدی استاجی نام پدر عباس دارای 771 رای 653 _آقای مهدی کلامی نام پدر عباس دارای 771 رای 654 _خانم زهرا نادری نام پدر غلامعلى دارای 771 رای 655 _آقای امیرحسین حقایقی جدی نام پدر رضا دارای 770 رای 656 _خانم زهرا اسماعیلی فر نام پدر سیف اله دارای 769 رای 657 _آقای رضا مالکی فرد نام پدر علی اکبر دارای 768 رای 658 _خانم مارال اسکندری نام پدر غلامرضا دارای 767 رای 659 _آقای علی حسنی نام پدر حبیب اله دارای 764 رای 660 _آقای احمد آذریان نام پدر حسین دارای 763 رای 661 _آقای محمدرضا دلیر نام پدر اقامعلى دارای 762 رای 662 _آقای سیدجلال میرکاظمی نام پدر سیدرضا دارای 761 رای 663 _خانم فتانه سبزه علی نام پدر احمد دارای 760 رای 664 _آقای محمد دالوند نام پدر ابراهیم دارای 760 رای 665 _خانم تکتم کاشانی نام پدر احمد دارای 760 رای 666 _آقای ناصر جلالی نام پدر خیراله دارای 758 رای 667 _آقای نوید کرمی نام پدر رجبعلى دارای 755 رای 668 _خانم نرگس زندی روان نام پدر اسمعیل دارای 752 رای 669 _خانم مریم محمدی نام پدر عباد دارای 749 رای 670 _آقای نبی زارعی عبدالی نام پدر ملک نیاز دارای 747 رای 671 _آقای علیرضا محمدزاده فردفینی نام پدر محمد دارای 746 رای 672 _خانم لیلا محمدی نام پدر ماشاءاله دارای 746 رای 673 _آقای سیدجواد هاشمی محمودآبادی نام پدر سیدآقا دارای 745 رای 674 _آقای سیدرضا تهامی نام پدر سیدمحمد دارای 745 رای 675 _آقای محمود صادقی نام پدر حسین دارای 744 رای 676 _آقای علی رضا اظهری نام پدر مهدی دارای 743 رای 677 _آقای مهرداد کارگری نام پدر نوازاله دارای 740 رای 678 _آقای سیدجواد هاشمی فشارکی نام پدر سیدحسین دارای 740 رای 679 _آقای مهدی جواهریان نام پدر رجبعلى دارای 740 رای 680 _خانم فریبا سعیدی نام پدر غلامحسین دارای 739 رای 681 _آقای سیدعلیرضا آراسته نژاد نام پدر سیدحسن دارای 739 رای 682 _آقای صادق قوامی جمال نام پدر علی دارای 738 رای 683 _آقای حسن بوچانی نام پدر حسین دارای 736 رای 684 _خانم مینا باقری پور نام پدر حسن دارای 736 رای 685 _آقای علی شیخی ایمن نام پدر اسداله دارای 735 رای 686 _آقای ابوذر باقری نام پدر غلامعلی دارای 735 رای 687 _آقای مسعود آرین نام پدر صفر دارای 733 رای 688 _آقای محمد کرباسڃی نام پدر اکبرآقا دارای 732 رای 689 _آقای عباس ابراهیمی نام پدر محمدرضا دارای 731 رای 690 _آقای علیرضا هداوندخانی نام پدر مجید دارای 731 رای 691 _خانم معصومه ولی پوری نام پدر ولى اله دارای 731 رای 692 _آقای عباس یزدی نام پدر حسن دارای 728 رای 693 _آقای خلیل حیات مقدم نام پدر ابراهیم دارای 727 رای 694 _آقای میثم کهکی نام پدر غلامحسین دارای 727 رای 695 _آقای سعید بهبهانی نام پدر محمد على دارای 724 رای 696 _خانم نسیم زمانی نام پدر اکبر دارای 723 رای 697 _آقای مرتضی نجاری الموتی نام پدر وجیهه اله دارای 720 رای 698 _آقای موسی شیخ نام پدر حسین دارای 720 رای 699 _آقای محسن نظرپور نام پدر مهدی دارای 719 رای 700 _آقای محمد امامی کورنده نام پدر محمود دارای 717 رای 701 _آقای مهدی ژیان نام پدر محمد صادق دارای 716 رای 702 _خانم نگین ناصری نام پدر على حسن دارای 716 رای 703 _آقای مجید عباسی نام پدر محمود دارای 715 رای 704 _آقای فرهاد باقری نام پدر سیروس دارای 715 رای 705 _آقای مسعود اصلانی نام پدر فریدون دارای 714 رای 706 _آقای محمد نیکروش نام پدر هوشنگ دارای 711 رای 707 _آقای محمدرضا پروینی نام پدر بخشعلى دارای 711 رای 708 _آقای مهدی جعفری نام پدر عبدالرضا دارای 710 رای 709 _آقای حامد افراسیابی نام پدر محمد دارای 709 رای 710 _آقای سیداحمد موسوی نام پدر میرجلال دارای 709 رای 711 _آقای عباس عقبائی نام پدر قدرت الله دارای 708 رای 712 _آقای علیرضا پرورش نام پدر ابوالقاسم دارای 708 رای 713 _آقای مجتبی کهنگی نام پدر نور اله دارای 708 رای 714 _آقای محمد صادقی نام پدر محمدعلی دارای 706 رای 715 _خانم مریم رنجبر نام پدر اکبر دارای 706 رای 716 _آقای کیاوش پرهیزکار نام پدر حسین دارای 704 رای 717 _آقای علیرضا نوری نام پدر نوراله دارای 702 رای 718 _آقای علی اکبر خسروی زاده نام پدر حسین دارای 700 رای 719 _آقای عنایت اله قره داغی نام پدر خیرالله دارای 700 رای 720 _آقای انور خیرآبادی نام پدر فرضلی دارای 700 رای 721 _آقای محمدرضا آریا نام پدر ناصر دارای 699 رای 722 _آقای محمدامین صافی نام پدر محمد طاهر دارای 697 رای 723 _آقای روح اله طاهری نام پدر صفدر دارای 696 رای 724 _آقای کاوه آزاده نام پدر بزرگ دارای 696 رای 725 _آقای وحید شریعتمداری نام پدر عبدالحمید دارای 695 رای 726 _آقای میثم نیک زاده انزابی نام پدر محمود دارای 692 رای 727 _آقای احسان عبداللهی پور نام پدر علیرضا دارای 691 رای 728 _آقای منصور اوجاقی نام پدر عزیزالله دارای 691 رای 729 _خانم مریم عربی نام پدر ابوالفضل دارای 691 رای 730 _آقای مجید احمدی نام پدر على اکبر دارای 689 رای 731 _خانم سمانه محمدی نام پدر ابوالفضل دارای 688 رای 732 _خانم زینب سلیمانی برچلوئی نام پدر محمد صادق دارای 688 رای 733 _آقای رضا اسکندری نام پدر روح اله دارای 687 رای 734 _آقای سروش کیمه چی نام پدر ابراهیم دارای 686 رای 735 _آقای جابر منیرپور نام پدر فرض اله دارای 682 رای 736 _آقای ابوالفضل شهریاری نام پدر حسن دارای 681 رای 737 _آقای حسین حقانی نام پدر محمدعلى دارای 680 رای 738 _آقای مجتبی صادقی نام پدر داود دارای 680 رای 739 _آقای مهدی حرمتی نام پدر زین العابدین دارای 680 رای 740 _آقای اسفندیار جاسمی زرکانی نام پدر حسن دارای 680 رای 741 _آقای امیر سهراب نام پدر اکبر دارای 678 رای 742 _آقای سیدسهراب حسینی نام پدر سید مجید دارای 677 رای 743 _آقای سیدمهدی تاج آبادی نام پدر سیدمحمد دارای 676 رای 744 _آقای ابوطالب زمانی نام پدر حسن دارای 675 رای 745 _آقای مهدی یار صادقی نام پدر حسین دارای 674 رای 746 _خانم زهرا عبدلی اربط نام پدر خداکرم دارای 672 رای 747 _آقای حسن محتشم نام پدر على اکبر دارای 671 رای 748 _آقای مسعود معمائی نام پدر ابراهیم دارای 669 رای 749 _آقای سیدمجتبی پیشوائی نام پدر سید محمد جواد دارای 669 رای 750 _آقای کامیار آهن کوب نام پدر گودرز دارای 668 رای 751 _آقای علی کاظمی نام پدر ناصر دارای 667 رای 752 _آقای محمدامین عسگری نیا نام پدر احمد دارای 667 رای 753 _آقای رامین فارسی نام پدر غلامرضا دارای 667 رای 754 _آقای محمدعلی پیوند نام پدر محمدرضا دارای 666 رای 755 _آقای افشین برادران سقرلو نام پدر علی دارای 666 رای 756 _خانم سولماز یعقوبی نام پدر یوسفعلی دارای 666 رای 757 _خانم زینب کافی نام پدر یداله دارای 665 رای 758 _خانم ویدا رهنما نام پدر حسنعلی دارای 665 رای 759 _آقای مجید تاجیک نام پدر شمس اله دارای 665 رای 760 _خانم سمیه حیدری نام پدر محمد علی دارای 665 رای 761 _آقای میثم کربلائی آقاجانی نام پدر قدرت اله دارای 664 رای 762 _آقای رامین پولادرگ نام پدر علی دارای 664 رای 763 _آقای محمدعلی سرشارتهرانی نام پدر عبادالله دارای 664 رای 764 _آقای بهرام همتی نام پدر حیدر دارای 663 رای 765 _خانم ندا حسینی نام پدر حسن دارای 663 رای 766 _خانم فاطمه واعظ جوادی نام پدر اسماعیل دارای 663 رای 767 _خانم مهدیه حمزه ئی نام پدر على اصغر دارای 662 رای 768 _آقای علی اردشیر نام پدر على مردان دارای 661 رای 769 _خانم مریم صالحی نام پدر عباسعلی دارای 660 رای 770 _آقای محسن نادری پیکام نام پدر محمد دارای 657 رای 771 _آقای سیدجلال محمدی اشتیانی نام پدر کمال دارای 656 رای 772 _آقای علیرضا بیدی نام پدر اصغر دارای 656 رای 773 _آقای سعید غلامی نام پدر ولى اله دارای 655 رای 774 _آقای ارسلان سبحانی نام پدر هوشنگ دارای 653 رای 775 _آقای سیدرضا کاظمی موسوی نام پدر سیدعبدالوهاب دارای 653 رای 776 _آقای محمد صادقی نام پدر حسن دارای 652 رای 777 _خانم ژما جواهری پور نام پدر صمد دارای 652 رای 778 _خانم مریم درویش نام پدر شعبان دارای 651 رای 779 _آقای پوریا زارعی رجل نام پدر فرج دارای 650 رای 780 _آقای محمدعلی راد نام پدر مولا دارای 650 رای 781 _خانم سحر امینی جوره خان نام پدر نعمت اله دارای 649 رای 782 _خانم زهرا باقری نام پدر امامعلی دارای 649 رای 783 _آقای سیدآقا خاتمی کلور نام پدر میرمحمد دارای 648 رای 784 _آقای غلامحسن ناصری نام پدر جعفر دارای 647 رای 785 _خانم فرشته محمدی نام پدر ملک حسین دارای 643 رای 786 _آقای مصطفی نادری نژاد نام پدر مصطفى دارای 643 رای 787 _آقای علی محمدباقر نام پدر محمد دارای 642 رای 788 _خانم سهیلا تنها نام پدر عرب دارای 642 رای 789 _آقای سیدمیثم مطهری نام پدر سیدمحمد دارای 642 رای 790 _آقای امید احمدی نام پدر محمدتقی دارای 639 رای 791 _خانم بهاره حیدری نام پدر جعفر دارای 639 رای 792 _خانم مژگان شریفی نام پدر رحمت اله دارای 639 رای 793 _آقای علی عمیم نام پدر ابراهیم دارای 639 رای 794 _خانم زرین تاج کفایتی نام پدر مرتضى دارای 639 رای 795 _آقای امیر محبی نام پدر کاظم دارای 638 رای 796 _خانم فاطمه خدابخشی نام پدر حسین دارای 638 رای 797 _آقای رسول آقائی نام پدر یوسف دارای 637 رای 798 _آقای اصغر رضانژاد نام پدر عوض دارای 636 رای 799 _خانم بهار جهان بخش نام پدر رضا دارای 636 رای 800 _خانم الهام ارفعی آذر نام پدر اصحابعلی دارای 634 رای 801 _آقای طاهر غلامی نام پدر غلامعلى دارای 634 رای 802 _خانم فاطمه شریعتی نام پدر حمزه دارای 633 رای 803 _خانم صدیقه زهره نظری اردبیلی نام پدر محمد حسین دارای 633 رای 804 _خانم لیلا مجدانی نام پدر بهمن دارای 633 رای 805 _آقای کیارش یزدان فر نام پدر علی اکبر دارای 631 رای 806 _آقای سید محمود میرزمانی بافقی نام پدر سید علی اکبر دارای 631 رای 807 _خانم فاطمه اصفهانی نام پدر ابوالقاسم دارای 629 رای 808 _آقای حمیدرضا کریمی نام پدر رضا دارای 628 رای 809 _خانم لیلا کریمی نام پدر محمد دارای 627 رای 810 _خانم لعبت تقوی نام پدر عبدی دارای 626 رای 811 _خانم سارا پاکزاداصل نام پدر غلامعلی دارای 626 رای 812 _آقای محمدرضا حسین پور نام پدر حیدر دارای 626 رای 813 _آقای منوچهر جبارزاده ممقانی نام پدر نقدعلى دارای 626 رای 814 _آقای مصطفی تاجیک نام پدر علی دارای 626 رای 815 _آقای کاظم سلیمی نام پدر محمد دارای 625 رای 816 _آقای محمدرضا مهدلوترکمانی نام پدر حسین دارای 625 رای 817 _آقای علیرضا افشار نام پدر اکبر دارای 624 رای 818 _آقای امین آزادبخت نام پدر جعفر دارای 624 رای 819 _آقای شهرام عسکری پورجزی نام پدر قدرت اله دارای 623 رای 820 _آقای مهداد فرجی نام پدر محمد دارای 623 رای 821 _آقای علی حکمت سروش نام پدر شعبانعلى دارای 621 رای 822 _خانم ساناز قنبری آرا نام پدر محمود دارای 621 رای 823 _آقای علیرضا سلمانی نام پدر غلامرضا دارای 621 رای 824 _آقای محمد پارسی نام پدر مهدی دارای 621 رای 825 _آقای رحمت ابراهیمی نام پدر عیسى دارای 620 رای 826 _آقای یاشار تقی زادگان نام پدر محمد دارای 617 رای 827 _خانم معصومه باکوچی نوش آبادی نام پدر عباس دارای 616 رای 828 _آقای همایون اسدی نام پدر مرید دارای 615 رای 829 _خانم پریسا توکلی نام پدر علی عباس دارای 614 رای 830 _خانم بهاره ارغند نام پدر رسول دارای 613 رای 831 _خانم رویا جعفری نام پدر صفر دارای 613 رای 832 _آقای ابوالفضل خادمیان طرقی نام پدر حسین دارای 612 رای 833 _آقای جمشید یوسفی نام پدر علی اکبر دارای 612 رای 834 _خانم نسرین مؤمنی نام پدر محمدعلى دارای 611 رای 835 _آقای مسعود ایمانی نام پدر قادر دارای 609 رای 836 _آقای علیرضا ابراهیم نام پدر ابوالحسن دارای 609 رای 837 _آقای سیدامیرحسین طباطبائی نام پدر سید بها'الدین دارای 608 رای 838 _خانم فاطمه اسفندیاری نام پدر احمد دارای 605 رای 839 _آقای مجتبی صادقی گنجه نام پدر حسین دارای 605 رای 840 _آقای سعید فردوسی زاده نائینی نام پدر قدرت الله دارای 604 رای 841 _آقای مسعود صاحبی شاهد نام پدر حشمت دارای 603 رای 842 _آقای شهرام اسدی نام پدر محمد دارای 603 رای 843 _آقای نوید سه پنج نام پدر پرویز دارای 602 رای 844 _آقای اکبر اصلانی نام پدر محمد دارای 602 رای 845 _خانم حکیمه برهمن نام پدر احمد دارای 600 رای 846 _خانم ساناز قدسی وند نام پدر معرفت دارای 600 رای 847 _خانم زهرا جانی نام پدر على نقى دارای 599 رای 848 _خانم هاجر زرچنی نام پدر عباس دارای 598 رای 849 _آقای بهروز نقویان نام پدر محمد مهدی دارای 597 رای 850 _آقای محمدرضا کاتوزیان نام پدر مصطفی دارای 596 رای 851 _آقای طاهر شریفی نام پدر جوانشیر دارای 596 رای 852 _خانم الهام پیغمبری نام پدر حسین دارای 595 رای 853 _آقای مهدی رحیمی نام پدر محمد ابراهیم دارای 595 رای 854 _آقای اسمعیل ابراهیمی نام پدر احمدقلى دارای 594 رای 855 _آقای حسن ریاحی نام پدر مسعود دارای 594 رای 856 _آقای اکبر غفاری کریم آباد نام پدر قربانعلی دارای 593 رای 857 _آقای محمدمهدی روشناس نام پدر رحیم دارای 592 رای 858 _آقای مجید باروت کوب زاده نام پدر حسن دارای 591 رای 859 _خانم پریسا جلالوند نام پدر پرویز دارای 588 رای 860 _آقای محمدجواد آخوندی نام پدر ابراهیم دارای 588 رای 861 _آقای علی صارمی نام پدر سیاوش دارای 587 رای 862 _آقای سیدابوالقاسم یوسف نام پدر سید یوسف دارای 587 رای 863 _آقای احسان مسگران نام پدر عبدالله دارای 586 رای 864 _آقای نجف محمودی نام پدر عبادالله دارای 584 رای 865 _آقای سیدحسین موسوی نام پدر سید محمد مهدی دارای 583 رای 866 _آقای عباس خدنگی زواره نام پدر محمد دارای 583 رای 867 _آقای پرویز نصیری نام پدر اعتماد دارای 581 رای 868 _آقای محمد باقری نام پدر حسین دارای 580 رای 869 _خانم حدیث صانعی یارند نام پدر رضا دارای 579 رای 870 _آقای سیداحمد شفیعی نام پدر سیدحسین دارای 578 رای 871 _آقای حسین رضائی نام پدر رضا دارای 578 رای 872 _آقای مهدی محرابی نام پدر براتعلی دارای 576 رای 873 _آقای رضا وهابی نام پدر ابوالحسن دارای 575 رای 874 _خانم مژگان دست فال نام پدر روح اله دارای 574 رای 875 _خانم فریبا یارندی نام پدر سیدمرتضی دارای 574 رای 876 _آقای رسول کوهپایه زاده اصفهانی نام پدر نعمت الله دارای 574 رای 877 _آقای حمید رومیانی نام پدر محمدمیرزا دارای 574 رای 878 _آقای عبدالله لطفی نام پدر غلامرضا دارای 573 رای 879 _خانم زهرا رضائی دستجرده ئی نام پدر على اکبر دارای 573 رای 880 _خانم رقیه رحیمی شادهی نام پدر شیرزاد دارای 573 رای 881 _آقای سیدمهدی شیرمردی نام پدر سید ابوالفتح دارای 572 رای 882 _آقای سیدحسین موسوی نام پدر سیداصغر دارای 571 رای 883 _آقای بهرام کاظمی نام پدر حسین دارای 569 رای 884 _خانم افروز فرخی نام پدر محمد دارای 568 رای 885 _آقای محمد منتظرفرج نام پدر على دارای 567 رای 886 _آقای رسول اشرفی پور نام پدر حسن دارای 567 رای 887 _آقای صفت الله قاسمی نام پدر عبدالله دارای 566 رای 888 _آقای پیرو تمدن نام پدر ایرج دارای 566 رای 889 _آقای محمدتقی نجفی نام پدر على دارای 565 رای 890 _آقای محمد واعظی جزه نام پدر عباس دارای 565 رای 891 _آقای علی بیابانی قلیڃی نام پدر اقبال دارای 565 رای 892 _آقای سیدشهاب موسوی جن قشلاقی نام پدر میرخلیل دارای 563 رای 893 _آقای بهزاد قربانی نام پدر عربعلى دارای 563 رای 894 _آقای امیر اصغری نام پدر اسماعیل دارای 562 رای 895 _آقای سعیدرضا عینعلی نام پدر محمدتقی دارای 562 رای 896 _آقای سعید حقی نام پدر محمد على دارای 562 رای 897 _خانم زهرا جزایری نام پدر عبدالجبار دارای 562 رای 898 _آقای سلمان جوادیان نام پدر جمشید دارای 560 رای 899 _آقای مهدی نیکورزم نام پدر حشمت اله دارای 557 رای 900 _خانم مریم سلمانی نام پدر بهمن دارای 556 رای 901 _خانم نوریه شادالوئی نام پدر فتاح دارای 555 رای 902 _آقای علی اسلامی نام پدر محمدزکی دارای 555 رای 903 _آقای رضا بصیری نام پدر مجید دارای 554 رای 904 _آقای مجید اسدی نام پدر ابراهیم دارای 554 رای 905 _آقای علی قاسمی جندابه نام پدر حسن دارای 553 رای 906 _آقای مسلم خوش بیان نام پدر غلامرضا دارای 553 رای 907 _خانم مهدیه خاکی صدیق نام پدر محسن دارای 552 رای 908 _آقای رضا دزواره رسنانی نام پدر رحیم دارای 551 رای 909 _آقای شهاب حسین زاده نام پدر خسرو دارای 550 رای 910 _آقای سیدامیرحسین دربندی نام پدر سیدعلی دارای 550 رای 911 _خانم سالومه زریه نام پدر داریوش دارای 550 رای 912 _آقای ناصر نادری نام پدر محمود دارای 549 رای 913 _آقای احمد پناهی نام پدر جمشید دارای 549 رای 914 _آقای علیرضا ژرفی قلعه جوقی نام پدر کریم دارای 548 رای 915 _آقای محمد بارگاهی نام پدر منصور دارای 546 رای 916 _آقای وحید مشایخی نام پدر فضل اله دارای 545 رای 917 _آقای حسین کاردان نام پدر نعمت دارای 544 رای 918 _خانم زهرا هدایت زاده نام پدر علی رضا دارای 544 رای 919 _آقای حسین عبدی نام پدر نایب على دارای 543 رای 920 _خانم زهرا قلی زاده ماشکی نام پدر حسن دارای 542 رای 921 _آقای امیرحسین حسین پور نام پدر علیرضا دارای 542 رای 922 _آقای سیدعلی رضوی ازناوه نام پدر آقا نظام دارای 541 رای 923 _آقای ناصر شکوهی بیدهندی نام پدر عباس دارای 540 رای 924 _آقای بهرام ابراهیمی ترکمانی نام پدر رضى دارای 539 رای 925 _خانم سمیه جهانیان نام پدر محمود دارای 539 رای 926 _آقای بهرام آزادی نام پدر ابوالقاسم دارای 539 رای 927 _خانم طاهره عیدی نام پدر اسداله دارای 539 رای 928 _آقای علی کریمی روزبهانی نام پدر عبد الاحد دارای 538 رای 929 _آقای افشین زهتاب آذری نام پدر هاشم دارای 538 رای 930 _آقای محمد یوسفی نام پدر منصور دارای 537 رای 931 _آقای علی محمدی نام پدر حسین دارای 536 رای 932 _خانم فریناز نجاری مهربانی نام پدر اله وردی دارای 536 رای 933 _آقای علی ناظم نام پدر حسین دارای 533 رای 934 _خانم الناز مطلبی نام پدر مالک ازدر دارای 533 رای 935 _خانم زهرا باقری نام پدر اسد دارای 533 رای 936 _آقای محمدرضا بورنگ نام پدر مولاقلی دارای 532 رای 937 _آقای هاشم باروتی نام پدر ابراهیم دارای 532 رای 938 _آقای هوشمند سفیدی نام پدر داود دارای 532 رای 939 _خانم نجمین دهقان توران پشتی نام پدر حسین دارای 532 رای 940 _خانم زینب احمدی نام پدر عباس دارای 531 رای 941 _خانم مریم حدادی نام پدر غلامرضا دارای 531 رای 942 _آقای غلامرضا جعفری نام پدر حبیب اله دارای 530 رای 943 _آقای امان اله حسنی نام پدر شعبان دارای 530 رای 944 _آقای ایمان سعادت نام پدر على دارای 529 رای 945 _آقای وحید ستایش فر نام پدر على دارای 528 رای 946 _خانم فرزانه شوقی لیسار نام پدر میرزین العابدین دارای 526 رای 947 _خانم بتول سادات موسوی نام پدر یحی دارای 525 رای 948 _آقای محمد رضاپور نام پدر حسین دارای 523 رای 949 _آقای تورج علی عنصری نام پدر محمد على دارای 523 رای 950 _خانم عزت تقدیری نام پدر على اکبر دارای 522 رای 951 _آقای امیر دورانی نام پدر مهدی دارای 522 رای 952 _آقای ابوالقاسم یادگاری نام پدر ظهیرالله دارای 521 رای 953 _آقای مهدی شکوری نام پدر فتحعلى دارای 521 رای 954 _خانم نیرالسادات موسویان نام پدر سیدمحمد دارای 521 رای 955 _آقای غفور مددی نام پدر اسماعیل دارای 520 رای 956 _آقای سیدجلال ساداتیان نام پدر على اکبر دارای 520 رای 957 _آقای محمد دولت آبادی نام پدر علی اکبر دارای 520 رای 958 _آقای علی محمد قاضی زاهدی نام پدر مصطفى دارای 518 رای 959 _خانم فاطمه نادری فر نام پدر علیرضا دارای 518 رای 960 _آقای سخاوت بی غم چورپاچای نام پدر امیرقلی دارای 518 رای 961 _آقای علی شیخ اردبیلی نام پدر اسداله دارای 518 رای 962 _خانم حمیرا آزادخانی نام پدر ابوالفضل دارای 517 رای 963 _خانم بهار قاسمی نام پدر عباس دارای 516 رای 964 _آقای مقداد ترابی کڃوسنگی نام پدر علی دارای 516 رای 965 _خانم مهناز اقامحمدی نام پدر آبس دارای 515 رای 966 _خانم مژگان باقری نام پدر ابوالقاسم دارای 515 رای 967 _آقای قاسم رمضانی نام پدر احمد دارای 515 رای 968 _آقای مهرداد ارمان نام پدر خیران دارای 514 رای 969 _آقای سیدرضا حسینی نام پدر سیدمحمد دارای 514 رای 970 _آقای حنیف محمودزاده نام پدر یحیی دارای 513 رای 971 _آقای رضا شهابی نام پدر علی دارای 511 رای 972 _خانم معصومه رحیمی نام پدر صفر على دارای 510 رای 973 _آقای سیدحسین مصطفوی نام پدر سید حسن دارای 510 رای 974 _آقای محمد پناهی نام پدر حسن دارای 508 رای 975 _خانم شیرین السادات امامی نام پدر سید مرتضى دارای 508 رای 976 _آقای مجتبی کرماجانی نام پدر امامعلی دارای 507 رای 977 _آقای احمد زنگانه نام پدر ولى دارای 506 رای 978 _آقای محمدرضا محمدیوسفی نام پدر حسن دارای 505 رای 979 _خانم سمیه کرمانی نام پدر حجت الله دارای 505 رای 980 _آقای حسین خدمتی نام پدر حسن دارای 504 رای 981 _آقای حمید آقابابائی نام پدر محمد دارای 504 رای 982 _آقای آرش جوانمرد نام پدر محمد على دارای 502 رای 983 _خانم مینا قلیچ خان نام پدر حسین داد دارای 502 رای 984 _آقای محمدمهدی منافی نام پدر هادی دارای 502 رای 985 _آقای محمدمهدی ملکی نام پدر ایرج دارای 501 رای 986 _خانم سمیه بیگی نام پدر علی دارای 501 رای 987 _خانم معصومه ابراهیم زاده نام پدر رضا دارای 499 رای 988 _خانم اکرم حسن پور نام پدر کریم دارای 499 رای 989 _آقای محمدیعقوب یوسفی هشجین نام پدر خانعلی دارای 498 رای 990 _آقای ولی الله مختارتبارفرد نام پدر رحمن دارای 498 رای 991 _آقای مهران پورمهرانی نام پدر على دارای 498 رای 992 _خانم توتان عربشاهی نام پدر محمدتقی دارای 498 رای 993 _آقای ناصر پورغلامی نام پدر خلیل دارای 496 رای 994 _خانم راحله خودآموز نام پدر آقا کیشى دارای 496 رای 995 _آقای داود خوشنویسان نام پدر حسن دارای 495 رای 996 _آقای علیرضا مداحی نام پدر صفر على دارای 495 رای 997 _آقای حامد گلشنی اصل نام پدر محمدرضا دارای 495 رای 998 _آقای احسان شامانی نام پدر اسمعیل دارای 494 رای 999 _آقای حامد قهرمانیان نام پدر حسن دارای 494 رای 1000 _خانم زهرا خدابخشی نام پدر عباس دارای 492 رای 1001 _خانم زهرا یزدانی نام پدر اسحق دارای 492 رای 1002 _آقای مرتضی امیری نام پدر على محمد دارای 491 رای 1003 _خانم مطهره خداخواه نام پدر حسن دارای 490 رای 1004 _آقای مجید یزدانی نام پدر نصرت اله دارای 490 رای 1005 _آقای سیدمرتضی بیاتی نام پدر سید هاشم دارای 490 رای 1006 _آقای مهدی احمدی نام پدر حسن دارای 489 رای 1007 _آقای ابراهیم سجادی زند نام پدر محمد دارای 489 رای 1008 _آقای منصور کمالی نام پدر فتح اله دارای 488 رای 1009 _آقای مهدی جوان نام پدر علی اصغر دارای 488 رای 1010 _خانم آزیتا کریمی نام پدر محمد دارای 487 رای 1011 _آقای بهروز رضائی نام پدر الهیار دارای 487 رای 1012 _آقای مهدی اکبری نام پدر ملک دارای 487 رای 1013 _آقای علی هزاوه نام پدر حسین دارای 486 رای 1014 _آقای رسول زکی پورکرگانی نام پدر علی بابا دارای 486 رای 1015 _آقای سیدحامد قاسمی نام پدر سیدمحمد دارای 486 رای 1016 _آقای اشکان دهقان نام پدر مهران دارای 485 رای 1017 _آقای علیرضا نیکمراد نام پدر على دارای 485 رای 1018 _آقای منوچهر نیکی ملکی نام پدر محمد جعفر دارای 483 رای 1019 _آقای مهدی جوانمرد نام پدر بهرام دارای 483 رای 1020 _آقای مولاکرم کولیوند نام پدر عباسقلى دارای 482 رای 1021 _آقای مهدی میرزا نام پدر اسمعیل دارای 481 رای 1022 _خانم محبوبه رحمتی نام پدر قدمعلی دارای 481 رای 1023 _آقای سعید رمضانی دولابی نام پدر محمدابراهیم دارای 480 رای 1024 _آقای حسن صادقی نام پدر حیدر دارای 478 رای 1025 _خانم شهلا اکبرخان زاده نام پدر یزدان پور دارای 477 رای 1026 _آقای رضا سلیمانی نام پدر داریوش دارای 477 رای 1027 _آقای اصغر سلحشوری نام پدر محمدباقر دارای 477 رای 1028 _آقای رضا بهروزی نام پدر محمدرضا دارای 476 رای 1029 _آقای مهدی فروتن نام پدر عبداله دارای 475 رای 1030 _خانم منیره اخوان نام پدر على دارای 475 رای 1031 _خانم مرضیه احمدی نام پدر ذبیح الله دارای 475 رای 1032 _خانم فاطمه ذوالفقاری نام پدر نلاصر دارای 474 رای 1033 _آقای محمدحسن ارضی نام پدر محمدحسین دارای 474 رای 1034 _آقای محمدعلی پرستاری نام پدر مصطفى دارای 474 رای 1035 _آقای امیرحسین کشاورزخرامه نام پدر عزیز محمد دارای 472 رای 1036 _خانم نفیسه نیک بخت نام پدر مسیح الله دارای 472 رای 1037 _آقای علیرضا غفوری نام پدر ناصر دارای 471 رای 1038 _خانم ویدا حیدری کریم آباد نام پدر بساطعلى دارای 471 رای 1039 _آقای محمدحسین جمالی آشتیانی نام پدر حسین دارای 471 رای 1040 _خانم زهراسادات سلیمان زاده نام پدر سیدمحمد دارای 471 رای 1041 _آقای امید نادری نوری نام پدر احمد دارای 471 رای 1042 _آقای حسین محمدی آراسته نام پدر محمدعلی دارای 470 رای 1043 _آقای حسین کریمی افشار نام پدر تارودی دارای 470 رای 1044 _آقای میثم قربانی نام پدر قادر دارای 469 رای 1045 _آقای علی مرادی نام پدر مروت دارای 469 رای 1046 _آقای علی فرهمندپور نام پدر حسین دارای 469 رای 1047 _آقای سیدمهدی طباطبائی قدس نام پدر سیدمحمد دارای 468 رای 1048 _آقای محمدعلی عباس زاده دیباور نام پدر علیرضا دارای 468 رای 1049 _خانم سمانه الهیان نام پدر علی دارای 466 رای 1050 _آقای امین خسرویار نام پدر احمد دارای 466 رای 1051 _آقای محسن میرزائی مرکیه نام پدر ناصر دارای 465 رای 1052 _آقای هادی سبحانی نیا نام پدر علی دارای 464 رای 1053 _آقای سیدمحمدصادق موسوی نام پدر سیدمحمدعلی دارای 464 رای 1054 _آقای آرش ملاعلی نام پدر ابوالقاسم دارای 463 رای 1055 _آقای علی یازرلو نام پدر محمد دارای 463 رای 1056 _آقای محمد کیانی نام پدر مسعود دارای 462 رای 1057 _آقای فرید رضائی علی کمر نام پدر عبدالعلى دارای 462 رای 1058 _آقای کمال رنجبرپیرایواتلو نام پدر میکائیل دارای 462 رای 1059 _آقای علی تشکری نام پدر عباس دارای 461 رای 1060 _آقای حشمت اله کریمی نام پدر عزت الله دارای 461 رای 1061 _آقای محمدحسن برزگررحیمی نام پدر علی دارای 461 رای 1062 _آقای مصطفی بروجردی نام پدر محمدابراهیم دارای 460 رای 1063 _آقای محمدرضا شادی پور نام پدر حسین دارای 459 رای 1064 _آقای حامد سرلک نام پدر محمدعلی دارای 458 رای 1065 _آقای مهدی علی مددی نام پدر خلیل دارای 458 رای 1066 _آقای رضا لک نام پدر غلام حسن دارای 457 رای 1067 _آقای مسعود معصومی نام پدر وجیه الله دارای 457 رای 1068 _آقای سیدناصر مصطفوی نام پدر سیدحسن دارای 455 رای 1069 _آقای مجید شرافتی نژاد نام پدر حمیدرضا دارای 455 رای 1070 _خانم مریم مبارکی نام پدر یحیى دارای 454 رای 1071 _آقای محمد محقق ده آبادی نام پدر محمود دارای 454 رای 1072 _آقای مصطفی دقیانوس نام پدر غلامرضا دارای 453 رای 1073 _آقای علی محمد قادری نام پدر محمد دارای 453 رای 1074 _آقای علی آل بویه نام پدر حسین دارای 453 رای 1075 _آقای محمدرضا قلیچ نام پدر عبدالخالق دارای 453 رای 1076 _آقای محسن اسلامی قرائتی نام پدر عباسعلى اسلامى قرائتى دارای 452 رای 1077 _آقای کاظم فدائی دارستانی نام پدر عبدالرحیم دارای 452 رای 1078 _آقای امیر استاد نام پدر محمد حسین دارای 452 رای 1079 _آقای رحیم عباسی کلی نام پدر یونس دارای 452 رای 1080 _آقای سیدداود اخوان کاظمی نام پدر سیدمحمد دارای 450 رای 1081 _آقای مازیار فلاحی نام پدر سعید دارای 450 رای 1082 _آقای علی رضا عصمت نام پدر حسین دارای 450 رای 1083 _آقای سعید حاجتی نام پدر حمدالله دارای 449 رای 1084 _آقای محمود داودی فر نام پدر علی محمد دارای 448 رای 1085 _آقای فریدون بخشی نام پدر مسیح دارای 447 رای 1086 _آقای ایرج خوشنودزاده نام پدر اسماعیل دارای 447 رای 1087 _خانم نرجس شرکت توسلی نام پدر رضا دارای 447 رای 1088 _آقای کورش مقدم نام پدر زین العابدین دارای 446 رای 1089 _آقای فرهاد کولی نیا نام پدر محمد ابراهیم دارای 446 رای 1090 _آقای حسین هاشمی فر نام پدر آقامهدی دارای 445 رای 1091 _آقای سیدمسعود هاشمی نام پدر سیدمهدی دارای 444 رای 1092 _خانم سیده طاهره معنوی نام پدر سیدمحمد دارای 444 رای 1093 _آقای حسین صالحی نام پدر ابوالفضل دارای 444 رای 1094 _آقای محمدکاظم جهانگیری نام پدر سیف اله دارای 443 رای 1095 _آقای حمیدرضا خداداد نام پدر علی اکبر دارای 443 رای 1096 _آقای کریم بیات نام پدر صفی اله دارای 441 رای 1097 _آقای میلاد احمدی بریس نام پدر رستم دارای 441 رای 1098 _خانم سمانه السادات امامی طباطبائی نام پدر سیدامین اله دارای 440 رای 1099 _خانم سیده سمانه موسوی نام پدر سید مجید دارای 440 رای 1100 _آقای علی زرقانی شیراز نام پدر اصغر دارای 439 رای 1101 _آقای صادق محبی نام پدر قهرمان دارای 439 رای 1102 _آقای داود بیتاء نام پدر فواد دارای 439 رای 1103 _آقای محمدرضا امیرحسینی نام پدر بیوک دارای 438 رای 1104 _آقای سیدحسن نجات نام پدر سیدمحمدعلی دارای 438 رای 1105 _آقای رضا نوری نام پدر سعید دارای 437 رای 1106 _آقای داود توانا نام پدر ابراهیم دارای 437 رای 1107 _آقای بهداد آهنگری نام پدر غفار دارای 437 رای 1108 _خانم زهرا پیوند نام پدر سهراب دارای 437 رای 1109 _آقای محمدرضا پرگلی نام پدر محمدجواد دارای 436 رای 1110 _آقای غلامرضا حسینی نام پدر صفرعلى دارای 435 رای 1111 _خانم شهلا فانی مشاتی نام پدر محمد على دارای 435 رای 1112 _آقای محمد طاهری نام پدر حسن دارای 435 رای 1113 _آقای محمد شهریاری پور نام پدر عبداله دارای 435 رای 1114 _آقای مهدی اخترکاوان نام پدر على اکبر دارای 434 رای 1115 _آقای محمد احمدی نام پدر ابراهیم دارای 434 رای 1116 _خانم مهناز رحمانی نام پدر رحمن دارای 433 رای 1117 _آقای علی جباری مطلق نام پدر محمود دارای 432 رای 1118 _آقای هدایت نصرالهی ماتک نام پدر رضا دارای 431 رای 1119 _آقای مسعود امراللهی نام پدر داود دارای 431 رای 1120 _خانم منصوره شهریاری احمدی نام پدر عبدالحسیبن دارای 431 رای 1121 _آقای سهراب اشرفی نام پدر داراب دارای 430 رای 1122 _خانم ندا قاسم پورآبادیان نام پدر محمد دارای 428 رای 1123 _آقای میرموسی آقایاری کردکندی نام پدر سیدشمس الدین دارای 427 رای 1124 _آقای سیدرسول رحمتی نام پدر سیدمرتضی دارای 427 رای 1125 _آقای هانی محمدپورزرندی نام پدر مسلم دارای 427 رای 1126 _آقای محمدرضا فروغی نام پدر سلطانعلى دارای 426 رای 1127 _آقای فرزاد میرفردی نام پدر دریا دارای 426 رای 1128 _آقای هادی ارباب نام پدر امیر دارای 426 رای 1129 _خانم اعظم برون نام پدر فتح اله دارای 425 رای 1130 _خانم آرزو نفر نام پدر حسین علی دارای 424 رای 1131 _آقای محمدعلی شریفات محمدی نام پدر احمد دارای 424 رای 1132 _آقای حسن ابراهیمی دهج نام پدر کهزاد دارای 422 رای 1133 _آقای علیرضا سیادتان نام پدر سیدنورالدین دارای 422 رای 1134 _آقای مسعود طالقانی نام پدر حسین دارای 422 رای 1135 _آقای عباس حیدری نام پدر قربانعلى دارای 421 رای 1136 _آقای محمدجواد زندی نام پدر بهروز دارای 421 رای 1137 _آقای محمد شعبانی نام پدر حاجی قربان دارای 421 رای 1138 _آقای محمدمهدی سلیمی نام پدر سلیم دارای 420 رای 1139 _آقای هادی حاجی آقابزرگی نام پدر اصغر دارای 420 رای 1140 _آقای محمد لوائی نام پدر حسن دارای 417 رای 1141 _آقای غلامحسین شاه علی نام پدر مسیب دارای 417 رای 1142 _آقای مهدی عاشری نام پدر ضیاالدین دارای 415 رای 1143 _آقای علی علی نسب ملکی نام پدر امید على دارای 415 رای 1144 _خانم سیده زینب میرسلیمانی نام پدر سید على اکبر دارای 415 رای 1145 _آقای مصطفی رشیدی نام پدر مراد دارای 413 رای 1146 _آقای شهرام قوچی نام پدر محمد على دارای 413 رای 1147 _آقای مجید اسدی نام پدر محرم على دارای 412 رای 1148 _آقای علی علی زاده نام پدر محسن دارای 412 رای 1149 _خانم فاطمه حقیری لیمودهی نام پدر على اکبر دارای 412 رای 1150 _آقای مهدی صدیق نام پدر جواد دارای 412 رای 1151 _آقای مهدی حاجی وند نام پدر محمدحسین دارای 411 رای 1152 _آقای جواد مظاهری پور نام پدر على اصغر دارای 411 رای 1153 _خانم آرزو براتی نام پدر محمد حسین دارای 411 رای 1154 _خانم سمانه زارع مجتهدی نام پدر حسین دارای 411 رای 1155 _خانم افسر افشاری نادری نام پدر محمدعلى دارای 410 رای 1156 _آقای محمد بهرام پور نام پدر علی اصغر دارای 409 رای 1157 _آقای محمود حدادی نام پدر عباسعلى دارای 409 رای 1158 _خانم فرشته غفاری نام پدر حسن دارای 409 رای 1159 _آقای محمدرضا مقصودلو نام پدر ابراهیم دارای 408 رای 1160 _آقای سیدحامد موسوی نام پدر ابوالحسن دارای 407 رای 1161 _آقای علی رضا نوری نام پدر محمدعلی دارای 407 رای 1162 _آقای شاهرخ یوسفی نام پدر محمود دارای 406 رای 1163 _آقای حسین ابراهیم گل نام پدر علی محمد دارای 406 رای 1164 _آقای محمد محمدی نام پدر حسن على دارای 405 رای 1165 _خانم مهرنوش جدیدی نام پدر حبیب دارای 405 رای 1166 _آقای سیدهاشم موسوی ندوشن نام پدر سیدمحمد دارای 404 رای 1167 _آقای سیدحامد محتشمی پور نام پدر سید مصطفى دارای 404 رای 1168 _آقای مجتبی اعلائی نام پدر محمد دارای 404 رای 1169 _آقای آرش محجوب روش نام پدر حسن دارای 404 رای 1170 _آقای ابراهیم زمانی نام پدر هدایت اله دارای 404 رای 1171 _آقای رضا افروز نام پدر محمد دارای 403 رای 1172 _آقای حمید اوستاخ نام پدر حسن دارای 403 رای 1173 _خانم سمیرا حکمتی نسب نام پدر احمد دارای 403 رای 1174 _آقای جواد شهلائی باقری نام پدر علی دارای 403 رای 1175 _آقای غلامرضا تیزفهم فرد نام پدر محمدحسین دارای 403 رای 1176 _آقای حسین مجیدی نام پدر خداداد دارای 402 رای 1177 _خانم طاهره عیدی زاده نام پدر محمود دارای 402 رای 1178 _آقای امیر احمدی نام پدر حسن دارای 401 رای 1179 _خانم شهرزاد پاکزاد نام پدر ناصر دارای 400 رای 1180 _آقای حمیدرضا مشایخی نام پدر احمد رضا دارای 400 رای 1181 _خانم اکرم لبیب زاده نام پدر محمدرضا دارای 400 رای 1182 _خانم فاطمه رضوان نام پدر ناصر دارای 399 رای 1183 _آقای جهانشاه رستمی زاده نام پدر غلامرضا دارای 398 رای 1184 _خانم زهره فیضی نام پدر احمد دارای 398 رای 1185 _آقای بیژن ولی الهی نام پدر سلطان محمد دارای 398 رای 1186 _آقای رضا خوبی نام پدر ابوالقاسم دارای 397 رای 1187 _خانم فاطمه عسکری نام پدر بهمن دارای 397 رای 1188 _آقای محمد کاظمی گورتی نام پدر قاسم دارای 397 رای 1189 _آقای کریم عبداللهی نام پدر على دارای 396 رای 1190 _خانم طاهره نجف پورنوائی نام پدر فرج اله دارای 396 رای 1191 _آقای محسن صادقی نام پدر محمدحسین دارای 395 رای 1192 _آقای اسکندر مددی نام پدر امامعلی دارای 395 رای 1193 _خانم مهسا قربانی نام پدر احمد دارای 394 رای 1194 _خانم زهرا رجبی وحید نام پدر حمید دارای 394 رای 1195 _آقای محمدرضا بیهقی نام پدر حمید رضا دارای 394 رای 1196 _آقای سعید نیکخواه بهرامی نام پدر عبداله دارای 393 رای 1197 _آقای داریوش مهدوی نام پدر مسیح دارای 393 رای 1198 _خانم سعیده شیخی نام پدر خسرو دارای 392 رای 1199 _آقای مجید مهری نام پدر محمد دارای 392 رای 1200 _آقای مهدی شرافتی نام پدر محمد قلى دارای 392 رای 1201 _آقای رضا علیشاهی نام پدر محمد دارای 392 رای 1202 _آقای حسن برزگر نام پدر فرزندعلی دارای 392 رای 1203 _خانم شهلا ابراهیم پورقوی نام پدر رحمن دارای 391 رای 1204 _خانم میترا عزیزی نام پدر اکبر دارای 391 رای 1205 _آقای حسین میری رامشه نام پدر محمد دارای 390 رای 1206 _خانم مریم اسداللهی سهی نام پدر عباس دارای 390 رای 1207 _آقای محمدرضا سلطانی نام پدر کاظم دارای 390 رای 1208 _آقای منوچهر بیات نام پدر حسین دارای 390 رای 1209 _آقای محمدتقی شیرازی نام پدر علیرضا دارای 389 رای 1210 _آقای احمدرضا مظاهری نام پدر کیومرث دارای 388 رای 1211 _خانم فاطمه سادات طباطبائی فخر نام پدر سیدفیاض دارای 388 رای 1212 _خانم اعظم لطفی نام پدر والی دارای 388 رای 1213 _خانم فرشته ترک نام پدر علی محمد دارای 388 رای 1214 _آقای مجید هنرجو نام پدر غلامحسین دارای 388 رای 1215 _آقای محمدحسن امیری نام پدر هوشنگ دارای 386 رای 1216 _خانم سارا فدائی نام پدر محرم دارای 386 رای 1217 _آقای سیدمحمد شجاعت الحسینی نام پدر سید مهدی دارای 386 رای 1218 _آقای سعید بختیاری نام پدر قدرت دارای 385 رای 1219 _آقای باقر عین اله زاده نام پدر محمدولى دارای 384 رای 1220 _آقای سیدسجاد موسوی نام پدر سید محمود دارای 384 رای 1221 _آقای محمود محمدی نام پدر محمدحسین دارای 383 رای 1222 _آقای سعید اسکندریان نام پدر الله مراد دارای 383 رای 1223 _آقای جمشید رباط میلی نام پدر ابوالقاسم دارای 382 رای 1224 _آقای احسان علی زاده نام پدر محمدهادی دارای 382 رای 1225 _آقای مجتبی رستم بیگی نام پدر علی دارای 381 رای 1226 _آقای امیر علیزاده نام پدر علی دارای 381 رای 1227 _آقای احسان احسنی نام پدر محسن دارای 381 رای 1228 _آقای حسن آتشکده نام پدر نیاز على دارای 380 رای 1229 _آقای مهدی حیدری دستجردی نام پدر على دارای 378 رای 1230 _آقای محمد رجبی نام پدر نعمت اله دارای 378 رای 1231 _آقای علیرضا محمودی نام پدر اسد دارای 376 رای 1232 _آقای پیام رحیمی زاده نام پدر حسین دارای 375 رای 1233 _آقای سیدعباس نوبختی نام پدر سید محمد دارای 375 رای 1234 _خانم آذر لطیفی نام پدر بهارعلى دارای 375 رای 1235 _آقای مجتبی نوابی نام پدر مراد دارای 375 رای 1236 _خانم نازنین ضرغامی نام پدر محمدحسین دارای 374 رای 1237 _خانم محبوبه ابراهیم خانی نام پدر رضى دارای 374 رای 1238 _آقای محمد مختارجوزانی نام پدر حمید دارای 374 رای 1239 _آقای عباس امیدی نیا نام پدر غلام دارای 373 رای 1240 _آقای سیدمهدی پورحسینی نام پدر سیدحسن دارای 373 رای 1241 _آقای علی ادراکی نام پدر موسى دارای 373 رای 1242 _خانم فاطمه السادات شاه مرادی نام پدر سیدمجتبی دارای 373 رای 1243 _آقای کبیر شمس الانکش نام پدر پرویز دارای 373 رای 1244 _آقای علی آگاه نام پدر خدابخش دارای 372 رای 1245 _خانم زینب محمودی عالمی نام پدر رجبعلى دارای 372 رای 1246 _آقای سهراب سلمانی نام پدر ناصر دارای 371 رای 1247 _آقای هادی دل افروز نام پدر محمد تقى دارای 371 رای 1248 _آقای مهدی فاتحی نام پدر رضا دارای 371 رای 1249 _خانم معصومه غلامی نام پدر صفرعلی دارای 370 رای 1250 _آقای حامد درویش نام پدر محمدحسین دارای 370 رای 1251 _آقای ابوالقاسم کبیری طامه نام پدر جعفر آقا دارای 370 رای 1252 _آقای مسعود زاهدی نام پدر نصرت الله دارای 370 رای 1253 _آقای محمد احمدی علیائی نام پدر قدرت اله دارای 370 رای 1254 _آقای حسینعلی ذوالفقاری نام پدر نادعلى دارای 369 رای 1255 _آقای مهدی جلالی نام پدر قدرت اله دارای 369 رای 1256 _آقای علیرضا ترابی نام پدر محمدرضا دارای 368 رای 1257 _آقای محمدصادق ناجی نام پدر مهدی دارای 368 رای 1258 _خانم مریم دربیگی نامقی نام پدر محمدرضا دارای 367 رای 1259 _خانم خدیجه شیرخانی نام پدر محمد دارای 367 رای 1260 _آقای علی زارع نام پدر ناصر دارای 367 رای 1261 _آقای مرتضی آقاحسن کاشانی نام پدر سپیده دارای 366 رای 1262 _آقای رمضان باغجری نام پدر محمد دارای 366 رای 1263 _آقای جواد حاجی زاده صادق نام پدر على دارای 366 رای 1264 _آقای بهرام محمدی نام پدر عزیز دارای 366 رای 1265 _آقای حسین میری رامشه نام پدر حسن دارای 365 رای 1266 _آقای علی کیهانیان نام پدر عباسقلى دارای 365 رای 1267 _خانم نسرین بنانی نام پدر علی دارای 364 رای 1268 _خانم زهرا مارامائی نام پدر آنه دارای 364 رای 1269 _آقای احمدعلی نجفی نام پدر محمدجواد دارای 363 رای 1270 _آقای محمد رجامند نام پدر عباس دارای 362 رای 1271 _آقای رضا ترابیان نام پدر عباسقلى دارای 362 رای 1272 _آقای داود پیامی نام پدر علی اکبر دارای 362 رای 1273 _آقای قاسم محمدی نام پدر عباسعلی دارای 362 رای 1274 _آقای علی اکبر جلیله وند نام پدر محمد دارای 360 رای 1275 _آقای داریوش سلیمی نام پدر بختیار دارای 360 رای 1276 _آقای محسن سلیمی علویجه نام پدر غلامحسین دارای 360 رای 1277 _آقای رضا حسین نوری نام پدر محمد مهدی دارای 360 رای 1278 _آقای بیژن جفامه نام پدر ماشااله دارای 359 رای 1279 _آقای سیامک کنعانی قاسم قشلاقی نام پدر سیاب دارای 359 رای 1280 _آقای رجبعلی ذاکرصالحی نام پدر محمد تقى دارای 359 رای 1281 _آقای محمدرضا درودی نام پدر احمد دارای 358 رای 1282 _خانم فهیمه اراسته دولت خانه نام پدر ابراهیم دارای 358 رای 1283 _آقای ابوالفضل عبدالوند نام پدر امیر حسین دارای 358 رای 1284 _آقای سیدحسن التجاء نام پدر سید على اکبر دارای 357 رای 1285 _آقای یاسین الباشی باویلی نام پدر رضا دارای 357 رای 1286 _آقای مهران میرزائی نام پدر عبدالعلی دارای 357 رای 1287 _آقای حسن محمدی نام پدر مسلم دارای 356 رای 1288 _آقای سعید حسن زاده نام پدر محمد دارای 356 رای 1289 _آقای بهنام کریمی نام پدر محمدعلی دارای 356 رای 1290 _آقای محسن رستگارشلمانی نام پدر حسن دارای 355 رای 1291 _آقای علی خیراتیان صفائی نام پدر محمود دارای 355 رای 1292 _خانم فاطمه کرمی نام پدر اصغر دارای 355 رای 1293 _خانم معصومه عبدی نام پدر قربان دارای 355 رای 1294 _آقای سیدمحمدحسن مصطفوی نام پدر سیدافسر دارای 354 رای 1295 _آقای محمدرضا حیدریان نام پدر میرزا آقا دارای 354 رای 1296 _آقای ابراهیم احمدزاده نام پدر خسرو دارای 353 رای 1297 _خانم آمنه مهری نام پدر اصغر دارای 353 رای 1298 _آقای مختار حداد نام پدر جبار دارای 353 رای 1299 _آقای علی اصغر یزدانی نام پدر جعفر دارای 352 رای 1300 _آقای جعفر کرمانشاهی نام پدر حسن دارای 352 رای 1301 _خانم ناهید رضائی نام پدر ناصر دارای 352 رای 1302 _آقای ابراهیم صالحی نام پدر شیرعلى دارای 352 رای 1303 _خانم زهرا احمددوست اسطلکی نام پدر حسن دارای 352 رای 1304 _آقای مهدی زینلی نام پدر داود دارای 351 رای 1305 _آقای سهیل مقیمی عراقی نام پدر مرتضى دارای 351 رای 1306 _آقای محمد احمدی نام پدر عزیزالله دارای 350 رای 1307 _آقای سیدمهدی صادق نام پدر سید تقی دارای 350 رای 1308 _خانم معصومه اخوانیان نام پدر خلیل دارای 350 رای 1309 _خانم مهدیه سعیدی نام پدر مسعود دارای 350 رای 1310 _آقای ایرج قراباغی نام پدر علی رضا دارای 350 رای 1311 _خانم سمیرا دس تام نام پدر عباسعلی دارای 348 رای 1312 _خانم مرجان پورمحمدکاوسی نام پدر داود دارای 348 رای 1313 _آقای علی پورآذین نام پدر غلام دارای 346 رای 1314 _آقای تقی باقری نام پدر حسین دارای 346 رای 1315 _آقای سیف اله سجادی نسب نام پدر على دارای 346 رای 1316 _آقای مسیح هنری نام پدر حسین دارای 346 رای 1317 _آقای محمد مهاجرلو نام پدر علیرضا دارای 345 رای 1318 _آقای سیدمحمدهادی مرعشی شوشتری نام پدر سیدجلال الدین دارای 345 رای 1319 _آقای ابراهیم پورمحمود نام پدر سلامت دارای 345 رای 1320 _خانم سیده منظر خالقی نام پدر سیداحمد دارای 342 رای 1321 _خانم لیلا احمدی مقدم ممقانی نام پدر فریدون دارای 342 رای 1322 _آقای محمدحسین ابراهیمی نام پدر غلامعلى دارای 342 رای 1323 _خانم الهام انصاری عارف نام پدر محمدحسین دارای 341 رای 1324 _آقای روح اله عبدالهی نام پدر نورالله دارای 341 رای 1325 _آقای علی محمد کردنایج نام پدر فرج اله دارای 341 رای 1326 _خانم میناسادات موسوی نام پدر سیدمحمد دارای 341 رای 1327 _خانم شیرین عزیزی نام پدر حسن دارای 341 رای 1328 _آقای حمیدرضا بهادری نام پدر بشیر دارای 340 رای 1329 _آقای سهیل صحت نام پدر حسین دارای 340 رای 1330 _آقای غلامرضا بهاءالدین پور نام پدر عارف دارای 339 رای 1331 _آقای محمد ناصرعامری نام پدر حسن دارای 339 رای 1332 _آقای محمد قاسمی راد نام پدر کیومرث دارای 339 رای 1333 _آقای سیدغفار وهابی نام پدر سیدعبدالکریم دارای 339 رای 1334 _آقای اردشیر اردلان راد نام پدر میرزاعلى دارای 338 رای 1335 _آقای آرش یوسف دوست نام پدر حمیدرضا دارای 338 رای 1336 _آقای سیدمنصور حشمتی سنزیقی نام پدر سیدعلی دارای 338 رای 1337 _آقای محمد رجبی نام پدر ناصر دارای 338 رای 1338 _آقای محمدرضا صمدی نام پدر محمدکاظم دارای 338 رای 1339 _خانم آذر غلامی پوررودنبه نام پدر حسن دارای 337 رای 1340 _آقای محمدحسن آل علی نام پدر رحیم دارای 337 رای 1341 _آقای ابوالفضل اکبری نام پدر غلام عباس دارای 337 رای 1342 _آقای سعید رحمتی نام پدر نریمان دارای 336 رای 1343 _آقای علی احمدی نام پدر محمد دارای 335 رای 1344 _آقای یاسر هوشیار نام پدر على بور دارای 335 رای 1345 _آقای محمد ابراهیمی فاضل نام پدر داوود دارای 334 رای 1346 _آقای احمد واعظی نام پدر عبدالله دارای 333 رای 1347 _خانم مهناز حرزاده نام پدر عبدالرزاق دارای 332 رای 1348 _آقای سعید الهی نیا نام پدر قربانعلى دارای 332 رای 1349 _آقای رضا دریاب نام پدر ولى الله دارای 332 رای 1350 _خانم زهرا موسوی ننه کران نام پدر میر فخرالدین دارای 332 رای 1351 _آقای بیژن برخورداری نام پدر محمد علی دارای 331 رای 1352 _آقای حامد گروسی نام پدر خیراله دارای 331 رای 1353 _آقای مجید صباحی نام پدر مسیب دارای 330 رای 1354 _آقای بهروز پورعلی ثمرین نام پدر غفور دارای 330 رای 1355 _آقای محمد گلزار نام پدر احمد دارای 328 رای 1356 _آقای سیامک آقازیارتی نام پدر قنبر دارای 327 رای 1357 _آقای ناصر اعتصام نام پدر على دارای 327 رای 1358 _آقای کورش عابدینی نام پدر محمد حسین دارای 326 رای 1359 _آقای سیدحمید نورکیهانی نام پدر سیدمحمد دارای 325 رای 1360 _آقای هومن روانبخش کرمانشاهی نام پدر امیرمسعود دارای 325 رای 1361 _آقای محمد رحمانی نام پدر عبدالرزاق دارای 325 رای 1362 _آقای علی اصغر صباغ الوانی نام پدر حسن دارای 325 رای 1363 _خانم لیلا کرم زاده نام پدر محمدرضا دارای 325 رای 1364 _خانم مرضیه تکه اکبرآبادی نام پدر لطفعلى دارای 324 رای 1365 _خانم وحیده السادات گرامیان نام پدر سیدعلی دارای 324 رای 1366 _آقای رسول تن آراء نام پدر على دارای 324 رای 1367 _آقای امیررضا مقربی نام پدر علی دارای 324 رای 1368 _خانم زکیه عبداللهیان نام پدر محمد دارای 323 رای 1369 _آقای جعفر طالقان منصورنژاد نام پدر صدراله دارای 323 رای 1370 _آقای محمود پنج گنج نام پدر صفرعلی دارای 323 رای 1371 _آقای فرید شهاب نام پدر محمدصادق دارای 322 رای 1372 _آقای رضا کشاورزنوروزپور نام پدر رستم دارای 320 رای 1373 _آقای مهدی مرادی نام پدر رضا دارای 319 رای 1374 _آقای مجتبی حسنی نام پدر عابدین دارای 319 رای 1375 _خانم سمانه صادق بیگی نام پدر على دارای 319 رای 1376 _آقای امیرعلی حیدری نام پدر حسن دارای 318 رای 1377 _آقای علی اکبر روح نواز نام پدر امراه دارای 318 رای 1378 _آقای امیرهوشنگ حسنوند نام پدر محمدعلی دارای 317 رای 1379 _آقای ایمان والی نام پدر محمدعلى دارای 317 رای 1380 _آقای نوید همایونی نام پدر محمد دارای 315 رای 1381 _خانم مونا رمضان نیا نام پدر محمد جعفر دارای 315 رای 1382 _آقای غلامرضا جوانمردمرنی نام پدر باب اله دارای 315 رای 1383 _آقای احسان احسانی نام پدر سیدمحمد دارای 315 رای 1384 _آقای جهانگیر باقری نام پدر احمد دارای 314 رای 1385 _آقای امیررضا شادبخش دیزجی نام پدر اصغر دارای 314 رای 1386 _آقای امید زیارتی حاملی نام پدر احمد دارای 312 رای 1387 _آقای جهانگیر حسن زاده نام پدر حسینعلی دارای 312 رای 1388 _آقای عباس یزدی نام پدر برات دارای 310 رای 1389 _آقای اکبر صادقی نام پدر غلامحسین دارای 310 رای 1390 _آقای امیر طواف نام پدر غلام دارای 309 رای 1391 _آقای رضا امین فر نام پدر رمضانعلی دارای 309 رای 1392 _آقای علیرضا ولی پورمرندی نام پدر احمد دارای 309 رای 1393 _آقای محمد حسنی نام پدر عربعلى دارای 309 رای 1394 _آقای رضا نوروززاده نام پدر بابا دارای 308 رای 1395 _خانم اعظم حیدری نام پدر رضا دارای 307 رای 1396 _آقای امیرهوشنگ مهدیان نام پدر محمود دارای 307 رای 1397 _آقای آرش حاجی جعفری نام پدر محمد دارای 307 رای 1398 _آقای علیرضا محمدبیگی نیا نام پدر حسین دارای 307 رای 1399 _آقای رضا حیدری نام پدر علی دارای 306 رای 1400 _آقای سجاد اباذرلو نام پدر مصطفى دارای 306 رای 1401 _آقای ناصر حسینی نام پدر علیقلى دارای 306 رای 1402 _آقای عباس یاسری نام پدر حسین دارای 306 رای 1403 _آقای محمدمهدی غریبی نام پدر غلامحسین دارای 305 رای 1404 _خانم محبوبه شیخی زازرانی نام پدر محمد قلى دارای 305 رای 1405 _آقای محمد اصلان صفت نام پدر على دارای 305 رای 1406 _آقای ایرج اکبرلو نام پدر ابوالقاسم دارای 304 رای 1407 _خانم فریده طهماسبی نام پدر احمد دارای 304 رای 1408 _آقای مهرداد سعیدگرکانی نام پدر محمد دارای 304 رای 1409 _آقای جمشید لک نام پدر رحم خدا دارای 303 رای 1410 _آقای حبیب اله گل محمدی نام پدر حکمعلی دارای 303 رای 1411 _خانم مریم شبیری نام پدر سیدعباس دارای 303 رای 1412 _خانم زینب علی محمدی مرویلی نام پدر محمود دارای 303 رای 1413 _آقای احسان عبداللهی نام پدر علی اکبر دارای 303 رای 1414 _آقای محمود صیادی نام پدر مهدی دارای 303 رای 1415 _آقای غلامرضا ایمانی نام پدر یوسف دارای 302 رای 1416 _آقای ناصر داودی نام پدر احمد دارای 302 رای 1417 _خانم سیما فضائلی نام پدر محمداکبر دارای 302 رای 1418 _خانم پوران نجات پور نام پدر پرویز دارای 301 رای 1419 _آقای روح اله زائری نام پدر مرتضی دارای 301 رای 1420 _آقای بشیر سازگار نام پدر حسن دارای 301 رای 1421 _آقای محفوظ سراج نام پدر تقى دارای 300 رای 1422 _خانم زهرا مهدوی ثابت نام پدر مسعود دارای 299 رای 1423 _آقای فرشید آشوری نام پدر مختار دارای 299 رای 1424 _آقای سیدمسعود بنی حسینی نام پدر سیدرشید دارای 299 رای 1425 _خانم معصومه فاضلی نام پدر غلام حسین دارای 299 رای 1426 _آقای حسین فارسیان نام پدر حشمت الله دارای 298 رای 1427 _آقای سیدمهدی میرابوطالبی نام پدر سیدحسن دارای 298 رای 1428 _آقای مرتضی احمدی منش نام پدر على اکبر دارای 296 رای 1429 _آقای حجت اله نیکی ملکی نام پدر عبادالله دارای 296 رای 1430 _آقای حمید سعیدفیروزه نام پدر علیرضا دارای 296 رای 1431 _آقای سامان وطن شناسان نام پدر رضا دارای 295 رای 1432 _آقای امیر کرمی نام پدر محمود دارای 294 رای 1433 _خانم سمیه هادی زاده نام پدر غلامحسن دارای 294 رای 1434 _خانم ندا عزالدین نام پدر موسی دارای 293 رای 1435 _خانم زهرا گل بابائی نام پدر براتعلى دارای 293 رای 1436 _آقای رضا لطفی نام پدر محسن دارای 293 رای 1437 _خانم زهرا سویزی نام پدر امین اله دارای 293 رای 1438 _آقای علیرضا عابدینی نام پدر مالک دارای 292 رای 1439 _آقای محمدرضا پورمحمود نام پدر حسین دارای 292 رای 1440 _آقای عبداله ارژندی نام پدر سیف اله دارای 292 رای 1441 _آقای سعید اقبال نژاد نام پدر اکبر دارای 291 رای 1442 _خانم زهرا بهزادافشار نام پدر ناصر دارای 290 رای 1443 _آقای مصطفی متین فر نام پدر اسمعیل دارای 290 رای 1444 _آقای روح الله قنبری نام پدر غلامعلی دارای 290 رای 1445 _آقای عزیزالله سوری نام پدر یدالله دارای 290 رای 1446 _آقای حمیدرضا سلیمی نام پدر یزدان دارای 290 رای 1447 _آقای احسان شریعت بهادری نام پدر ماشااله دارای 289 رای 1448 _آقای صالح اوسطی نام پدر محمدصادق دارای 288 رای 1449 _آقای آریو اویسی برهانی نام پدر داریوش دارای 287 رای 1450 _آقای ناصر ربیعه نام پدر عباس دارای 287 رای 1451 _آقای عبدالحمید محمدی نام پدر اصغر دارای 287 رای 1452 _خانم مرضیه نکولعل تک نام پدر صادق دارای 287 رای 1453 _آقای احمد احمدی نام پدر داود دارای 287 رای 1454 _آقای علی اکبر کریمی نام پدر حسین دارای 287 رای 1455 _آقای پرویز شریفی نام پدر فضل الله دارای 287 رای 1456 _آقای علیرضا اوجاقی نام پدر عزیز محمد دارای 286 رای 1457 _آقای محمد کمالی نام پدر اسداله دارای 286 رای 1458 _آقای حسین کریمی نام پدر فاضل دارای 286 رای 1459 _آقای میثم اسلامی قرائتی نام پدر علی دارای 285 رای 1460 _آقای حسین خسروی نام پدر مجتبی دارای 284 رای 1461 _آقای حسین عبدالهی نام پدر على دارای 283 رای 1462 _آقای فرشید هکی نام پدر مجتبی دارای 282 رای 1463 _آقای مهران عبدی نام پدر حسن دارای 282 رای 1464 _خانم محبوبه قربانی نام پدر محمد مهدی دارای 282 رای 1465 _خانم مرضیه جباری نام پدر خان میرزا دارای 282 رای 1466 _آقای فرزاد لحمی نام پدر محمد دارای 281 رای 1467 _آقای رضا خوش چهره جمالی نام پدر جلال دارای 281 رای 1468 _آقای سیف اله یزدانی نظام آباد نام پدر على ویری دارای 281 رای 1469 _آقای علیرضا پورعلی نام پدر غلامرضا دارای 281 رای 1470 _آقای علی رحیمی قوجه بگلو نام پدر اسد الله دارای 280 رای 1471 _آقای احمدعلی صفائی نام پدر چراغعلى دارای 280 رای 1472 _آقای کامبیز هاشمی لاهوتی نام پدر یداله دارای 280 رای 1473 _آقای مهدی افسری نام پدر فتح الله دارای 280 رای 1474 _آقای محمدرضا سرائی نام پدر حسن دارای 280 رای 1475 _آقای اسد کمالی سهزابی نام پدر زیاد دارای 280 رای 1476 _آقای حمیدرضا پایون نام پدر محمدتقی دارای 279 رای 1477 _آقای امیرحسین مولانا نام پدر عبدالناصر دارای 279 رای 1478 _خانم حوریه مقصودی نام پدر ابوالفضل دارای 279 رای 1479 _خانم رقیه عین اللهی نژاد نام پدر جواد دارای 279 رای 1480 _آقای مهدی باقری نام پدر غلامعلی دارای 279 رای 1481 _آقای محمدرضا صداقت بخش نام پدر علی دارای 278 رای 1482 _خانم مریم بکان نام پدر احمد دارای 278 رای 1483 _آقای فریدون وکیلی اردبیلی نام پدر هاشم دارای 277 رای 1484 _آقای پرویز توکلی نام پدر شکراله دارای 277 رای 1485 _آقای سعید اخروی نام پدر محمدعلی دارای 276 رای 1486 _آقای امیرمحمود علی آبادی آزاد نام پدر محمد دارای 276 رای 1487 _آقای محمد ثابت اقلیدی نام پدر مصیب دارای 276 رای 1488 _خانم فاطمه توکل مقدم نام پدر على محمد دارای 276 رای 1489 _آقای سیدحمیدرضا سیدخاتمی نام پدر سید حسین دارای 275 رای 1490 _خانم شیماء جراحی نام پدر ابوالقاسم دارای 275 رای 1491 _آقای سعید قنبری مزرعه نو نام پدر مرتضی دارای 274 رای 1492 _آقای پرویز افشاری راد نام پدر فریدون دارای 274 رای 1493 _آقای محمدحسین عبداله زاده چمنی نام پدر کریم دارای 273 رای 1494 _آقای محبت ستارزاده نام پدر قطار دارای 273 رای 1495 _آقای سیدرحیم حسینی نام پدر سید احمد دارای 273 رای 1496 _خانم مهدیه شادمانی نام پدر علی دارای 273 رای 1497 _آقای محسن سوهانی نام پدر علی دارای 273 رای 1498 _آقای مهدی ضیاءبشرحق نام پدر محمود دارای 273 رای 1499 _آقای علی خادمی عادل نام پدر اسداله دارای 272 رای 1500 _خانم معصومه اسمعیلی نام پدر حسن دارای 272 رای 1501 _آقای صادق آزادیان نام پدر محمد دارای 272 رای 1502 _آقای مهدی بهروش نام پدر رضاقلی دارای 272 رای 1503 _آقای سعید حسن زاده نام پدر نوراله دارای 271 رای 1504 _آقای جمشید ایرانی نام پدر محمد دارای 271 رای 1505 _آقای ابراهیم ایران نژادعلمداری نام پدر حبیب دارای 271 رای 1506 _آقای میثم پیرمعجز نام پدر مرسل دارای 269 رای 1507 _آقای سلیمان ابراهیمی زیولائی نام پدر اصغر دارای 269 رای 1508 _آقای ناصر قاسمی طلاوری نام پدر پرویز دارای 268 رای 1509 _آقای عمار پرتوی نام پدر على دارای 268 رای 1510 _خانم محبوبه مهدیان مورچه خورتی نام پدر عمران دارای 266 رای 1511 _آقای محمد کاظمی بیدهندی نام پدر قدرت اله دارای 266 رای 1512 _آقای مسعود صابری نام پدر رضا دارای 266 رای 1513 _آقای حمیدرضا امینی بفروئی نام پدر رضا دارای 265 رای 1514 _خانم ام لیلا کریمی نام پدر رهبرعلی دارای 264 رای 1515 _آقای ایرج آبان کاه ازگمی نام پدر علیگل دارای 264 رای 1516 _آقای غلامرضا رضوانی گیل کلائی نام پدر حبیب اله دارای 264 رای 1517 _آقای زین العابدین رمضانیان جلودار نام پدر محمد على دارای 263 رای 1518 _آقای میرعلی جعفری نام پدر سیدعیسی دارای 263 رای 1519 _آقای احمد یعقوبی نام پدر جمشید دارای 263 رای 1520 _آقای محمدعلی پنجه فولادگران نام پدر محمد جعفر دارای 263 رای 1521 _خانم معصومه کرپی نام پدر محمد دارای 263 رای 1522 _آقای مسعود رضیئی نام پدر محمد دارای 263 رای 1523 _آقای علی اصغر مجردکلخوران نام پدر بابا دارای 263 رای 1524 _خانم زهرا اسدی پیمان نام پدر عزت دارای 262 رای 1525 _خانم مریم خدابخش نام پدر سیاوش دارای 262 رای 1526 _آقای محمدحسن حسین ثابت نام پدر محمد حاجى دارای 262 رای 1527 _آقای هادی حاجیلرلاهرود نام پدر شیرویه دارای 262 رای 1528 _آقای امین خرم دل ماسوله نام پدر عزت دارای 262 رای 1529 _آقای محمدرضا رهوادارزاده نام پدر حسن دارای 261 رای 1530 _آقای یزدان راد نام پدر منوچهر دارای 261 رای 1531 _آقای شاهین شهامت نام پدر ابراهیم دارای 261 رای 1532 _آقای مهدی کامران شیخان نام پدر عباس دارای 261 رای 1533 _آقای مقصود خدائی نام پدر محمد دارای 260 رای 1534 _خانم ثریا ملک زاده نام پدر صمد آقا دارای 260 رای 1535 _آقای اکبر نوبخت ساران نام پدر لطف الله دارای 260 رای 1536 _آقای رسول فرجام نام پدر رضا معروف به شاهرضا دارای 260 رای 1537 _آقای محمدحسین سامی نام پدر علی اصغر دارای 260 رای 1538 _خانم زینب بابائی سسمسی نام پدر نصرت اله دارای 260 رای 1539 _آقای مصطفی صفائی نام پدر عزیزاله دارای 259 رای 1540 _آقای محسن خسروآبادی نام پدر علی اکبر دارای 259 رای 1541 _آقای نصراله سیدآبادی نام پدر حجى قربان دارای 259 رای 1542 _خانم الهام کامرانی نام پدر حسین دارای 259 رای 1543 _آقای آرمان اصغری نام پدر اکبر دارای 259 رای 1544 _آقای رضا معین نام پدر محمد رضا دارای 259 رای 1545 _آقای سیدفرخ فرهادی نام پدر سید آقا مراد دارای 259 رای 1546 _خانم نازیلا نورفردی نام پدر محمد دارای 259 رای 1547 _آقای غلامعباس افشارزنجانی نام پدر رجبعلى دارای 258 رای 1548 _آقای جواد شهرابی فراهانی نام پدر حسین دارای 258 رای 1549 _آقای هومن جلایر نام پدر هوشنگ دارای 258 رای 1550 _خانم مهلا روحی داریان نام پدر محمد رضا دارای 258 رای 1551 _آقای حسین عزیزآبادی نام پدر رضا دارای 257 رای 1552 _خانم آیه عطاپور نام پدر یعقوب دارای 257 رای 1553 _آقای حمیدرضا خوشدل مفیدی نام پدر اسمعیل دارای 257 رای 1554 _آقای مصطفی بلوریان نام پدر احمد على دارای 257 رای 1555 _آقای سیدعلی اصغر تقوی نام پدر سیدمصطفی دارای 256 رای 1556 _آقای رضا ترحمی نام پدر محمدباقر دارای 256 رای 1557 _آقای مصطفی طبسی نام پدر عباسعلی دارای 256 رای 1558 _آقای میرامیرسالار سیدرزاقی نام پدر میرمحمدعلى دارای 255 رای 1559 _آقای سعید سهرابی نژاد نام پدر روح الله دارای 255 رای 1560 _آقای مرتضی سعیدنیا نام پدر ملک دارای 255 رای 1561 _آقای وهاب عزیزی نام پدر نباتعلى دارای 255 رای 1562 _آقای محمدحسین پاشائی ملکی نام پدر غلامحسن دارای 254 رای 1563 _آقای سعید کعبی پور نام پدر مجید دارای 254 رای 1564 _خانم مهدیه صفائی نام پدر مجتبی دارای 254 رای 1565 _خانم راضیه افلاطون زاده نام پدر محمود دارای 253 رای 1566 _آقای محمدرضا مرادی پشت دربندی نام پدر حسن مراد دارای 253 رای 1567 _آقای سیدمرتضی سیدصالحی نام پدر سید حسن دارای 253 رای 1568 _آقای پرویز قاسمی نام پدر عربعلی دارای 252 رای 1569 _آقای مهدی رضا نام پدر حسین دارای 252 رای 1570 _آقای احمد مرادی نام پدر علی اصغر دارای 252 رای 1571 _آقای مسعود خوارزمی نام پدر محمود دارای 252 رای 1572 _آقای رضا پرتوی زاده بنام نام پدر غلامعلی دارای 251 رای 1573 _آقای افشین نخبه فلاح نام پدر کتابعلى دارای 251 رای 1574 _آقای عباس بوربور نام پدر ابوالقاسم دارای 251 رای 1575 _آقای علی اسکندری نام پدر خلیل دارای 251 رای 1576 _آقای ایمان بستامی نام پدر حسن دارای 251 رای 1577 _خانم نفیسه زاجکانیها نام پدر حسین دارای 251 رای 1578 _آقای محسن اسدی نام پدر اسداله دارای 250 رای 1579 _آقای محمد صفائی فر نام پدر الاکرم دارای 250 رای 1580 _آقای سیدعبدالستار کشاورز نام پدر سیدعلی پناه دارای 250 رای 1581 _آقای محمدرضا خوش کیش نام پدر حسن دارای 250 رای 1582 _خانم رؤیا حاجیان قزوینی نام پدر اصغر دارای 249 رای 1583 _آقای محمدرضا جعفری نائینی نام پدر سید محمد علی دارای 249 رای 1584 _خانم مونا کیارش پور نام پدر مهدی دارای 248 رای 1585 _خانم آناهیتا قربان شیرودی نام پدر علی اکبر دارای 248 رای 1586 _خانم معصومه گل محمدی نام پدر محمد مهدی دارای 248 رای 1587 _آقای حمید احمدی نام پدر منوچهر دارای 248 رای 1588 _خانم فروغ زکاوتی نام پدر رجب دارای 248 رای 1589 _آقای مهدی توکلی بینا نام پدر ابوالفضل دارای 248 رای 1590 _آقای محمد فرح بخش نام پدر محمود دارای 248 رای 1591 _آقای سیدیاسر زوارهء نام پدر سیدحسین دارای 247 رای 1592 _خانم فاطمه شاه محمدی نام پدر اصغر دارای 247 رای 1593 _آقای چنگیز عبدی نام پدر لطیف دارای 247 رای 1594 _خانم محبوبه کردی نام پدر محمدحسین دارای 247 رای 1595 _خانم طاهره فهیمی نجم نام پدر احمد دارای 247 رای 1596 _آقای محمود علی بخشی نام پدر على صفر دارای 247 رای 1597 _خانم شمسی مزده نام پدر الله قلى دارای 247 رای 1598 _آقای نادر کریمی نام پدر رحمت اله دارای 247 رای 1599 _خانم فرزانه سلیمانی نیسیانی نام پدر حسن دارای 246 رای 1600 _آقای مجاهد رخشان نام پدر آقامحمد دارای 246 رای 1601 _آقای حمیدرضا اشرفی نام پدر بیژن دارای 246 رای 1602 _آقای کاظم آریافر نام پدر عباسعلی دارای 245 رای 1603 _آقای مسعود محمدپورقلعه نوئی نام پدر مراد على دارای 245 رای 1604 _آقای محمد عرب کرمانی نام پدر احمد دارای 244 رای 1605 _خانم سمیرا مطهری راد نام پدر محمد دارای 244 رای 1606 _آقای سعید بهروزقوزلوجه نام پدر حمید دارای 244 رای 1607 _آقای محسن حیدری نام پدر رجب دارای 244 رای 1608 _آقای هادی محمودی نام پدر نوروز دارای 244 رای 1609 _خانم زهرا محمدطاهری نام پدر محمد مهدی دارای 243 رای 1610 _آقای علیرضا نورمقدم نام پدر تقی دارای 243 رای 1611 _خانم فاطمه مقصودیان نام پدر رمضان دارای 243 رای 1612 _آقای محمدناصر خلیلی نام پدر محسن دارای 243 رای 1613 _آقای جواد اسدپورفضل الهی نام پدر جمشید دارای 243 رای 1614 _خانم مونا امین زاده نام پدر نعمت الله دارای 242 رای 1615 _آقای سعید کریمی نام پدر رجب دارای 242 رای 1616 _آقای منوچهر مرادی نام پدر قباد دارای 242 رای 1617 _آقای محمد کریمی نام پدر محمدرضا دارای 242 رای 1618 _آقای روح اله هدایتی نام پدر نوراله دارای 241 رای 1619 _آقای حمید آقاجانپور نام پدر علیبرار دارای 241 رای 1620 _آقای مهدی کریمی نام پدر شهباز دارای 241 رای 1621 _آقای سیدکاظم بوش وش نام پدر اکبر دارای 241 رای 1622 _آقای محمد نظری زاده نام پدر عبدالرضا دارای 240 رای 1623 _آقای فضل اله غفرانی پور نام پدر ابواحسن دارای 240 رای 1624 _خانم فاطمه توکلی دخرآبادی نام پدر حسین دارای 240 رای 1625 _آقای محمدحسین ابراهیمی خوراسگانی نام پدر محمدعلی دارای 240 رای 1626 _خانم الهام شگفته نام پدر غلامعلی دارای 240 رای 1627 _آقای محسن صادقیان نام پدر محمد حسن دارای 240 رای 1628 _آقای علیرضا شاپوری نژاد نام پدر غلام رضا دارای 239 رای 1629 _آقای حجت اله مقیمی نام پدر محمد على دارای 239 رای 1630 _آقای رضا اصلاحی نام پدر غلامرضا دارای 239 رای 1631 _آقای حسین اصغری نام پدر ستار دارای 239 رای 1632 _آقای محمد عباسی نام پدر رضا دارای 238 رای 1633 _آقای علی محمد کاشفی نام پدر محمد قلی دارای 238 رای 1634 _خانم پریڃهر سلطانی خراجی نام پدر على مراد دارای 238 رای 1635 _آقای حسن مجیدی نام پدر خداداد دارای 238 رای 1636 _آقای رضا امرائی نام پدر اله قلی دارای 238 رای 1637 _آقای روح اله درویش نام پدر نبى الله دارای 238 رای 1638 _آقای داود حیدرزاده نام پدر على اکبر دارای 238 رای 1639 _آقای مسعود اصغرپور نام پدر حسین دارای 238 رای 1640 _آقای حسین صابری نام پدر ابوتراب دارای 237 رای 1641 _آقای مسعود بیگلوئی نام پدر مسعود دارای 237 رای 1642 _خانم لیلا قادری شیری نام پدر عزت اله دارای 237 رای 1643 _آقای حجت محمدزاده نام پدر محمود دارای 237 رای 1644 _آقای علی موسی نژادفرکوش نام پدر عزیز دارای 236 رای 1645 _آقای مهدی درویش نام پدر غلامرضا دارای 235 رای 1646 _آقای محمد رفیعی نام پدر نصرالله دارای 235 رای 1647 _آقای امین مولائی هشتجین نام پدر هوشنگ دارای 235 رای 1648 _آقای امیر علی عسگری سهی نام پدر داود دارای 234 رای 1649 _آقای محمد رفیعی نام پدر رضا دارای 234 رای 1650 _آقای افشین نیلی احمدآبادی نام پدر محمد دارای 234 رای 1651 _آقای مرتضی احمدی فردمقدم نام پدر قاسم دارای 234 رای 1652 _آقای ابوالفضل اکبری نام پدر علی اکبر دارای 233 رای 1653 _آقای حمید صادقی شیویاری نام پدر رجب علی دارای 233 رای 1654 _آقای مصطفی شعبانی نام پدر فرحمند دارای 233 رای 1655 _آقای علیرضا آبزن نام پدر هوشنگ دارای 233 رای 1656 _آقای عبدالمحمد حسنوند نام پدر عزیز مراد دارای 233 رای 1657 _خانم فهیمه شیخ زاده نجار نام پدر ابوالفضل دارای 232 رای 1658 _آقای بهمن صمدی نام پدر صادق دارای 232 رای 1659 _آقای مهدی صباحی نام پدر مسیب دارای 232 رای 1660 _آقای محمدعلی شجاع نام پدر محمدرضا دارای 232 رای 1661 _آقای مصطفی عابدی فیروزجائی نام پدر على دارای 231 رای 1662 _آقای محمد پوراسفندیاری نام پدر نعمت الله دارای 231 رای 1663 _آقای علی رستمی نام پدر محمدحسین دارای 231 رای 1664 _آقای رضا رحمانی پور نام پدر شمس اله دارای 231 رای 1665 _آقای محمد نیک خواه بهرامی نام پدر علی دارای 231 رای 1666 _آقای مهدی چهره بردارفرد نام پدر على دارای 230 رای 1667 _خانم الهام عزمی نام پدر صمد دارای 229 رای 1668 _خانم محبوبه رفیعی ترکی نام پدر شمسعلى دارای 228 رای 1669 _آقای سیدرضا رستگار نام پدر سید اسماعیل دارای 228 رای 1670 _آقای محمد سابقی نام پدر عباس دارای 228 رای 1671 _آقای داود نعمتی نام پدر خداوردی دارای 228 رای 1672 _آقای سیدهاشم تبریزی دانا نام پدر میراقا دارای 227 رای 1673 _آقای سعید زارع نام پدر صمدا دارای 227 رای 1674 _آقای روزبه کریمی نام پدر علی دارای 227 رای 1675 _آقای علیرضا سلیمی نائینی نام پدر هاشم دارای 227 رای 1676 _آقای سیدمصطفی عالی نام پدر سیدمرتضی دارای 227 رای 1677 _آقای مهدی محمدی دوست نام پدر حمزه علی دارای 226 رای 1678 _آقای محسن صغیرا نام پدر حسنعلی دارای 226 رای 1679 _خانم حمیده ابریشم کار نام پدر احمد دارای 226 رای 1680 _آقای سیدعلی محمودی نام پدر سید محمد دارای 225 رای 1681 _آقای علیرضا مهدی زاده نام پدر اصغر دارای 224 رای 1682 _خانم مهری جدیدی نام پدر محمدرضا دارای 224 رای 1683 _آقای احمد اسدی نام پدر رحیم دارای 223 رای 1684 _آقای مهرداد اردشیری نام پدر انوشیروان دارای 223 رای 1685 _آقای محمدرضا مرویان صفارزاده نام پدر على اکبر دارای 223 رای 1686 _آقای ابراهیم حمیده کردار نام پدر ابوتراب دارای 223 رای 1687 _آقای صفی الله نیک فر نام پدر حبیب الله دارای 223 رای 1688 _آقای محمد زرقانی نام پدر رضا دارای 222 رای 1689 _آقای فریبرز قربانی پور نام پدر قنبر دارای 222 رای 1690 _آقای محمدرضا حاجی عرب نام پدر رمضان دارای 221 رای 1691 _آقای مسعود عسگری نام پدر غلامرضا دارای 221 رای 1692 _خانم معصومه حاجیلوئی نام پدر ابوالفضل دارای 221 رای 1693 _آقای مسعود خرازان نام پدر عباس دارای 221 رای 1694 _آقای علی کرباسی نام پدر ابراهیم دارای 220 رای 1695 _آقای اصغر جعفری نام پدر حسن دارای 220 رای 1696 _آقای احمد فضلی نام پدر علی اکبر دارای 220 رای 1697 _آقای سعید درخشش نام پدر پرویز دارای 220 رای 1698 _آقای علی حاجی حسینعلی نام پدر محسن دارای 220 رای 1699 _آقای امیر هزارخوانی نام پدر حسین دارای 220 رای 1700 _آقای سیدیحیی حسینی نام پدر سیدمحمد دارای 220 رای 1701 _آقای کاوه خیرخواه رحیم آباد نام پدر غلامرضا دارای 219 رای 1702 _آقای سیدحسین موشح نام پدر سید خلیل دارای 219 رای 1703 _آقای حجت جودکی نام پدر قربان دارای 219 رای 1704 _آقای مهدی محمدیان نام پدر پالیزبان دارای 218 رای 1705 _آقای امید اوجاقی نام پدر لطف الله دارای 218 رای 1706 _آقای محسن مهرآذین نام پدر ابوالفضل دارای 218 رای 1707 _آقای سعید علی بخشی نام پدر ابراهیم دارای 217 رای 1708 _آقای سیداحسان علوی لواسانی نام پدر سیدعبدالرزاق دارای 217 رای 1709 _آقای سعید طیبی میگونی نام پدر محمدرحیم دارای 217 رای 1710 _آقای خشایار برومند نام پدر منصور دارای 217 رای 1711 _آقای محمود نارمکی نام پدر محمد دارای 216 رای 1712 _آقای هادی قهرمانی فر نام پدر حسن دارای 216 رای 1713 _خانم آیسن یوسف دوست نام پدر حمیدرضا دارای 216 رای 1714 _خانم نوشا خوش بخت فشتمی نام پدر قاسم دارای 215 رای 1715 _خانم فاطمه برادران نام پدر کاظم دارای 215 رای 1716 _آقای امین انصاری نام پدر على دارای 215 رای 1717 _آقای مرتضی قربان شیرودی نام پدر حسنعلى دارای 215 رای 1718 _آقای امین اکبری نام پدر رضا دارای 215 رای 1719 _آقای منصور اشرفی نام پدر محمد دارای 215 رای 1720 _آقای داود میرزاحسینی نام پدر اسداله دارای 214 رای 1721 _آقای سیدمهدی بنی طباجشوقانی نام پدر سیدخلیل دارای 214 رای 1722 _آقای عباس محمدی نام پدر غلامرضا دارای 214 رای 1723 _آقای مهدی قلندری نام پدر على دارای 214 رای 1724 _آقای امیرهوشنگ دقایقی نام پدر حسن دارای 214 رای 1725 _آقای شاهرخ سلطانی تبریزی نام پدر ناصر دارای 213 رای 1726 _خانم سهیلا یوسف پناه نرماشیر نام پدر احمد دارای 213 رای 1727 _خانم کامه وزیری نام پدر حسین دارای 212 رای 1728 _آقای موسی مهرپور نام پدر مصطفى دارای 212 رای 1729 _آقای سیدیداله میرنظامی نام پدر سید نعمت الله دارای 212 رای 1730 _آقای محسن نوروزی نام پدر احمد دارای 211 رای 1731 _آقای سعید شکاری نمین نام پدر فیروز دارای 211 رای 1732 _آقای عباس کریم نژاد نام پدر جعفر دارای 211 رای 1733 _آقای عظیم عزیزی نام پدر عل ا صغر دارای 211 رای 1734 _آقای علی محمد جعفری نام پدر حبیب الله دارای 210 رای 1735 _آقای روزعلی حاجی وند نام پدر جانعلی دارای 210 رای 1736 _آقای محمد اردیبهشتی نام پدر احد دارای 210 رای 1737 _آقای محمد چراغی نام پدر حسین دارای 210 رای 1738 _آقای اشکان رجبلو نام پدر مصطفی دارای 210 رای 1739 _آقای محسن رستمی نام پدر على رضا دارای 209 رای 1740 _آقای وحید فرهنگ نام پدر علی دارای 209 رای 1741 _آقای رضا خیرالدین نام پدر اسلام دارای 209 رای 1742 _آقای پیمان هدایت نام پدر ناصر دارای 209 رای 1743 _آقای حسن صادقیان کمارعلیا نام پدر جعفر دارای 208 رای 1744 _آقای مسعود کریمی ورنوسفادرانی نام پدر سعید دارای 208 رای 1745 _آقای محمدرضا بابائی نام پدر علی محمد دارای 207 رای 1746 _آقای محمدباقر بهرامی نام پدر علی داد دارای 207 رای 1747 _آقای داریوش کوشکی نام پدر پنجشنبه دارای 207 رای 1748 _آقای مجتبی طاهری نام پدر مراد دارای 206 رای 1749 _آقای محسن محمدی نام پدر نصرت اله دارای 205 رای 1750 _آقای امیرحسین یوسف دوست نام پدر مرتضی دارای 205 رای 1751 _آقای سیدامیررضا سیدخاتمی نام پدر سید حسین دارای 204 رای 1752 _آقای پوریا عباسی نام پدر محمود دارای 204 رای 1753 _آقای پیروز خشنود نام پدر منوچهر دارای 204 رای 1754 _آقای علی بروشان نام پدر فرض الله دارای 204 رای 1755 _آقای عبدالرضا شکرریز نام پدر مصطفى دارای 204 رای 1756 _آقای سیدمحمد انجام نام پدر سیدسلام دارای 204 رای 1757 _آقای عباسعلی آقامحمدی نام پدر محمود دارای 203 رای 1758 _خانم سمیرا یوسف پناه نرماشیر نام پدر احمد دارای 203 رای 1759 _آقای مسعود شایق نام پدر علی دارای 203 رای 1760 _آقای هومن نوروززاده پور نام پدر ماشا الله دارای 201 رای 1761 _خانم وحیده یاسینی نام پدر حسین دارای 201 رای 1762 _آقای حسن حمزهء نام پدر امیر دارای 200 رای 1763 _آقای مسعود خواجه امیری نام پدر سیف اله دارای 199 رای 1764 _خانم اکرم مهدوی زاده اردستانی نام پدر رضا دارای 199 رای 1765 _آقای امین هادی خسروی نام پدر رحمت اله دارای 198 رای 1766 _خانم بهناز کاوندی نام پدر کریم دارای 198 رای 1767 _آقای حمیدرضا شایسته مطلق نام پدر ذبیح اله دارای 198 رای 1768 _آقای امیرحسین قندی نام پدر محمدتقی دارای 198 رای 1769 _آقای عبدالحمید رحمت زاده نام پدر محمد علی دارای 197 رای 1770 _آقای علی شالفروش نام پدر محمود دارای 197 رای 1771 _آقای سیدجعفر واسعی نام پدر سید على دارای 197 رای 1772 _آقای احمدرضا برقبانی نام پدر محمدحسن دارای 197 رای 1773 _خانم عاطفه حیدری قاسم آبادی نام پدر حمید دارای 196 رای 1774 _آقای وحید مددی نام پدر رسول دارای 196 رای 1775 _آقای اکبر قلی زاده انزابی نام پدر اسداله دارای 196 رای 1776 _آقای محمدرضا فردوسی زاده نام پدر یوسف دارای 196 رای 1777 _خانم پوراندخت علی حسین زاده نام پدر قدرت اله دارای 195 رای 1778 _آقای علی امینیان نام پدر شهرام دارای 195 رای 1779 _خانم صدیقه ناجی زاده نام پدر حسین دارای 195 رای 1780 _آقای علی روتیوندغیاثوند نام پدر عباس دارای 195 رای 1781 _آقای سیدمطهر عمرانی نام پدر سیدمحمدرضا دارای 195 رای 1782 _آقای محمدحسین دست مرد نام پدر غلامرضا دارای 195 رای 1783 _آقای محمود محقق نام پدر مصطفى دارای 194 رای 1784 _آقای حسین خلیلیان وایقان نام پدر محمد دارای 194 رای 1785 _آقای محمود مقدم جو نام پدر احمدعلى دارای 194 رای 1786 _آقای کیوان کیانی منش نام پدر پرویز دارای 194 رای 1787 _آقای محمدرضا آزادی نژاد نام پدر عبدالعلى دارای 193 رای 1788 _آقای بهرام برزگر نام پدر محمد اسماعیل دارای 193 رای 1789 _خانم زکیه السادات سجادی نام پدر سیدعلی اکبر دارای 193 رای 1790 _آقای مسعود نعیمی نام پدر رجبعلى دارای 193 رای 1791 _آقای علی رضا عبدالهی راد نام پدر عبداله دارای 193 رای 1792 _آقای حنیف نعمتی نام پدر عباسعلى دارای 192 رای 1793 _آقای احمد غلامی اول نام پدر رضا دارای 192 رای 1794 _آقای حسن یاسری نام پدر همت اله دارای 192 رای 1795 _آقای مجید تدین نام پدر علی اکبر دارای 192 رای 1796 _آقای سیدحیدر آذرکسب نام پدر سیدعلى دارای 192 رای 1797 _آقای کوهیار پرتوی صحنهء نام پدر غلامعلى دارای 192 رای 1798 _آقای سیدعلی عالی زاد نام پدر سیدعزت اله دارای 191 رای 1799 _آقای حسین حمیدزاده نام پدر احمد دارای 191 رای 1800 _آقای مصطفی خانکش نام پدر فضل الله دارای 191 رای 1801 _آقای محمدصادق مشایخ نام پدر هادی دارای 191 رای 1802 _آقای عبدالرسول علی زاده نام پدر على دارای 190 رای 1803 _آقای علی اصغر کاملی نام پدر على دارای 190 رای 1804 _خانم نرگس عافیت طلب نام پدر محمد دارای 190 رای 1805 _آقای رسول نعیم پور نام پدر شکور دارای 189 رای 1806 _آقای مجید نورانی غمام نام پدر درویشعلی دارای 189 رای 1807 _آقای جواد مسماع خسروشاهی نام پدر رمضان دارای 189 رای 1808 _آقای حمیدرضا کشاورزیان نام پدر حسینعلی دارای 188 رای 1809 _آقای نوید مقدم نام پدر محمدصادق دارای 188 رای 1810 _آقای امید فولادی آقاباقر نام پدر عزیزالله دارای 188 رای 1811 _آقای علی اظهر نام پدر کیومرث دارای 187 رای 1812 _خانم فهیمه مسگری سوهانی نام پدر غلامرضا دارای 187 رای 1813 _آقای منصور میر نام پدر محمد رضا دارای 187 رای 1814 _آقای وحید باقری نام پدر قنبر دارای 187 رای 1815 _آقای محسن جاوید نام پدر مجید دارای 187 رای 1816 _آقای حسین کریمی آشتیانی نام پدر محمدتقی دارای 187 رای 1817 _آقای سیدامیررضا صادقی تکیه نام پدر سیدعلی دارای 186 رای 1818 _آقای ایمان وحیدی خباز نام پدر محمود دارای 186 رای 1819 _آقای مجید اصلانی نام پدر احمد دارای 186 رای 1820 _آقای عباسعلی صادقی علویجه نام پدر حسینعلی دارای 186 رای 1821 _آقای صادق وادیزاده نام پدر نادعلی دارای 186 رای 1822 _آقای ابراهیم ثنائی نام پدر على اصغر دارای 186 رای 1823 _آقای محمدرضا مرادی طادی نام پدر علیرضا دارای 186 رای 1824 _آقای محمد آزادی احمدآبادی نام پدر حسن دارای 185 رای 1825 _آقای کیخسرو عابدینی نام پدر عوضعلی دارای 185 رای 1826 _آقای اسماعیل شجاعی نام پدر حجت الله دارای 185 رای 1827 _آقای سجاد سرلک نژاد نام پدر على اکبر دارای 185 رای 1828 _خانم نیره شعرباف نام پدر عبدالرضا دارای 185 رای 1829 _خانم ریحانه قیاسیان نام پدر سید عبدالحسین دارای 183 رای 1830 _آقای سیدمهدی حسینی نام پدر میر محمود دارای 183 رای 1831 _آقای حسین سنائی پارسا نام پدر محمد دارای 183 رای 1832 _آقای سیدحسین تقی شکرگزار نام پدر سیداحمد دارای 182 رای 1833 _آقای سیروس کاظمی راد نام پدر باقر دارای 182 رای 1834 _خانم زهرا اسلامی بین نام پدر محمد تقى دارای 182 رای 1835 _خانم مهری شاهمرادی فرد نام پدر علی دارای 182 رای 1836 _آقای بهزاد گرجی نام پدر بهمن دارای 182 رای 1837 _آقای رضا مهریزی مؤخر نام پدر على دارای 181 رای 1838 _آقای ابراهیم غفاری نام پدر نوروز على دارای 181 رای 1839 _آقای ابوالفضل مرادیان نام پدر جهانگیر دارای 181 رای 1840 _آقای علیرضا محسنی نام پدر نجف دارای 181 رای 1841 _آقای بابک آقاجانی دینه رودی نام پدر على اصغر دارای 181 رای 1842 _آقای مهدی راوند نام پدر اسماعیل دارای 180 رای 1843 _آقای پویا فرزانه نام پدر عباس دارای 180 رای 1844 _آقای سیدامیرحسین حسینی نام پدر سیدمحمد دارای 180 رای 1845 _آقای حامد عالمی نام پدر حشمت اله دارای 180 رای 1846 _آقای سیدحسین عباسی نام پدر سیدعباس دارای 180 رای 1847 _آقای سیدناصر شریعتی نام پدر سیدمحمد دارای 180 رای 1848 _آقای محمدرضا خلعت بری نام پدر محسن دارای 180 رای 1849 _آقای محمد افشارمقدم نام پدر نادر دارای 180 رای 1850 _آقای همتعلی بهاری نام پدر ابراهیم دارای 179 رای 1851 _آقای محمد خانزاده نام پدر یدالله دارای 179 رای 1852 _آقای مجتبی محمدی نام پدر علی دارای 179 رای 1853 _خانم فهیمه کریم زاده نام پدر بایرش دارای 178 رای 1854 _آقای احمد افروغ نام پدر علی بک دارای 178 رای 1855 _آقای فریدون مؤذنی ریزی نام پدر غلامحسین دارای 177 رای 1856 _آقای مهدی اسحقی نام پدر محمدعلی دارای 177 رای 1857 _آقای صفی اله فغانپورعزیزی نام پدر فغان دارای 176 رای 1858 _خانم معصومه عارف فرد نام پدر غلامحسین دارای 176 رای 1859 _آقای حسین دهقانی نام پدر حیدر دارای 176 رای 1860 _آقای جواد پهلوان نام پدر فریدون دارای 176 رای 1861 _آقای مهدی درمنش نام پدر جلیل دارای 176 رای 1862 _خانم سکینه عرب سرهنگی نام پدر قلی دارای 175 رای 1863 _آقای مهرام بهرنگ نام پدر رضا دارای 175 رای 1864 _آقای حمید براتعلی نام پدر محمد دارای 175 رای 1865 _آقای اصغر جمالی فرد نام پدر عبد اله دارای 175 رای 1866 _آقای آرمان آدابی نام پدر منوچهر دارای 175 رای 1867 _آقای کاظم صمدیان نام پدر محمد دارای 175 رای 1868 _آقای احسان حاجی محمدرضا نام پدر محمدابراهیم دارای 174 رای 1869 _آقای مسعود محمودیان نام پدر على اکبر دارای 174 رای 1870 _آقای جلال الدین مهتاش نام پدر احمد دارای 174 رای 1871 _آقای یوسف محمدزاده نام پدر ایوب دارای 173 رای 1872 _آقای مصطفی ابراهیمی پور نام پدر احمدعلی دارای 172 رای 1873 _آقای سیدابوالفضل حقایقی نام پدر سیدجواد دارای 172 رای 1874 _خانم فاطمه ناصری معز نام پدر ایرج دارای 172 رای 1875 _آقای سیدامید تقوی لواسانی فرد نام پدر سیداحمد دارای 172 رای 1876 _آقای کامران خلیلی نام پدر خسرو دارای 172 رای 1877 _آقای محمد پورخلیل نام پدر تارویردی دارای 171 رای 1878 _خانم مهری محقق فر نام پدر على دارای 171 رای 1879 _آقای امیر زارعیان جهرمی نام پدر حسین دارای 171 رای 1880 _آقای شاهین بقاءدوست نام پدر عباس دارای 170 رای 1881 _آقای امین میرزاخانی هفشجان نام پدر جهانگیر دارای 170 رای 1882 _آقای مسعود کارور نام پدر غلامرضا دارای 170 رای 1883 _آقای حسن سعیدی نام پدر یوسف دارای 169 رای 1884 _آقای عبدالحسین رضوانی نام پدر محسن دارای 169 رای 1885 _آقای حسن گلستانی نام پدر جهانگلدی دارای 169 رای 1886 _آقای حبیب اله بروشان نام پدر فرض اله دارای 169 رای 1887 _آقای علی مقیمی نام پدر محمدقاسم دارای 169 رای 1888 _آقای مسلم شمس فرد نام پدر وجیه اله دارای 168 رای 1889 _آقای کرم سلیمانی اتی کندی نام پدر بابا دارای 168 رای 1890 _آقای مجید بهنام نام پدر محمد رضا دارای 168 رای 1891 _آقای مرتضی سیدمحمدی نام پدر مونس دارای 167 رای 1892 _آقای نورالدین گندمی نام پدر حشمت دارای 167 رای 1893 _آقای محسن روغن گرها نام پدر محمد صادق دارای 167 رای 1894 _آقای حسن معماری نام پدر کاظم دارای 166 رای 1895 _آقای محمد سهرابی کندلجی نام پدر فرخ دارای 166 رای 1896 _آقای صمد کریم پورآقبلاغ نام پدر على آقا دارای 166 رای 1897 _آقای مهدی آرین پویا نام پدر رضا دارای 166 رای 1898 _آقای حسین اسماعیلی همدانی نام پدر مهدی دارای 164 رای 1899 _آقای برمک صدری نام پدر محمدباقر دارای 164 رای 1900 _آقای سعید ابروش نام پدر مختار دارای 164 رای 1901 _آقای فرهاد امینیان نام پدر کاظم دارای 164 رای 1902 _آقای بهبد امامی لنگرودی نام پدر رحیم دارای 164 رای 1903 _آقای داود نیک طلب نام پدر حسین دارای 164 رای 1904 _آقای محمدرضا عطائیان نام پدر اسکندر دارای 164 رای 1905 _آقای خسرو یعقوبی نام پدر غلامعلى دارای 163 رای 1906 _آقای محمدرضا اسفندیاری اله قلی نام پدر سلیمان دارای 163 رای 1907 _آقای خسرو جلالیان جوادپور نام پدر رضا دارای 163 رای 1908 _آقای حسین علیقلی زاده نام پدر دادرس دارای 163 رای 1909 _خانم فاطمه سادات میرباقری طباطبائی مهرآبادی نام پدر سید حسن دارای 163 رای 1910 _خانم حنانه عمرانی نام پدر هوشنگ دارای 162 رای 1911 _آقای مهدی حسن زاده شهریور نام پدر مصطفى دارای 162 رای 1912 _آقای حسام محمودی اشتیانی نام پدر مجید دارای 161 رای 1913 _آقای جمشید اوشال نام پدر سید رضا دارای 161 رای 1914 _آقای حسن شهابی نام پدر على اصغر دارای 160 رای 1915 _آقای شهاب دادگرنژاد نام پدر حسینعلى دارای 160 رای 1916 _آقای محمد جنت دوست نام پدر عزیز دارای 160 رای 1917 _آقای سیدحامد هنرپرورتمیز نام پدر سید حسن دارای 159 رای 1918 _آقای مرتضی کاظمی قهی نام پدر محمد دارای 159 رای 1919 _آقای علی بختی آرانی نام پدر حسین دارای 159 رای 1920 _آقای محمد مؤیدی نیا نام پدر یزدان دارای 159 رای 1921 _آقای محمدجواد مهدوی نژاد نام پدر غلامحسین دارای 158 رای 1922 _آقای دانیال مصیبی نام پدر مهدی دارای 158 رای 1923 _آقای مهرداد کبیری نام پدر حسام دارای 158 رای 1924 _آقای علی قلخانی نام پدر محمدمراد دارای 157 رای 1925 _آقای سعید غلام پور نام پدر ابوالقاسم دارای 157 رای 1926 _آقای سیدمجید موسویان احمدابادی نام پدر مصطفی دارای 157 رای 1927 _آقای میلاد باری پور نام پدر جمشید دارای 157 رای 1928 _آقای علی طهماسبی ساری قیه نام پدر فرامرز دارای 157 رای 1929 _آقای علیرضا فرخی نام پدر على اصغر دارای 157 رای 1930 _آقای غلامرضا ابوعلی نام پدر جابر دارای 157 رای 1931 _آقای عباس ضابطی نام پدر حسین دارای 157 رای 1932 _آقای حسن عارف پور نام پدر محمد دارای 156 رای 1933 _آقای محمدرضا رضائی نام پدر امیر هوشنگ دارای 156 رای 1934 _آقای سعید یاوری نیا نام پدر عزت الله دارای 156 رای 1935 _آقای محمدرضا ابوالفضلی علی آبادی نام پدر غلام حسین دارای 156 رای 1936 _آقای مهدی گلستان جو نام پدر احمد دارای 156 رای 1937 _آقای مجتبی امیری نام پدر نجف علی دارای 156 رای 1938 _آقای محسن امین نام پدر صفرعلى دارای 156 رای 1939 _آقای رئوف کاویانی نام پدر محمدمهدی دارای 156 رای 1940 _آقای علی تفضلی هرندی نام پدر محمود دارای 156 رای 1941 _خانم نفیسه خوزنینی نام پدر محمد دارای 155 رای 1942 _آقای حسین آزادیان نام پدر خیام دارای 155 رای 1943 _آقای سیدمحمد میراسماعیلی نام پدر سیدخلیل دارای 155 رای 1944 _آقای نیما نوروزی نام پدر بهرام دارای 155 رای 1945 _خانم بی بی سادات میراسمعیلی نام پدر سیداکبر دارای 154 رای 1946 _آقای علی صادقی نام پدر غلامحسین دارای 154 رای 1947 _آقای قاسم غیبی نام پدر کاظم دارای 154 رای 1948 _آقای فرج اله مؤمنی زاده نام پدر کرمعلی دارای 154 رای 1949 _آقای مجتبی بهرامی نام پدر محمدرضا دارای 154 رای 1950 _خانم زهرا فاتحی پیکانی نام پدر محمد دارای 154 رای 1951 _آقای علی اصغر حمزه گودرزی نام پدر محمدجعفر دارای 153 رای 1952 _آقای مجتبی حیدری نام پدر على محمد دارای 153 رای 1953 _آقای حمیدرضا معظمی نام پدر نصرت اله دارای 153 رای 1954 _آقای محمدعلی نوری آل آقا نام پدر خشایار دارای 153 رای 1955 _آقای کاظم ملاباقری نام پدر حسین دارای 152 رای 1956 _آقای میلاد انصاری نام پدر منصور دارای 152 رای 1957 _آقای محسن عمادی الله یاری نام پدر حسین دارای 152 رای 1958 _آقای محسن طهرانی منفرد نام پدر عیسى دارای 152 رای 1959 _آقای محسن احمدی نام پدر حمزه على دارای 152 رای 1960 _آقای ناصر مهران فرد نام پدر اسداله دارای 151 رای 1961 _آقای محمدحسن حائری مهریزی نام پدر علی دارای 151 رای 1962 _آقای احمد کرمی نام پدر على اکبر دارای 151 رای 1963 _خانم فریبا نبوی طهرانی فر نام پدر على دارای 151 رای 1964 _آقای ابوذر پورادیب نام پدر رحمت اله دارای 150 رای 1965 _آقای امیراحمد مؤمنی ها نام پدر علی دارای 149 رای 1966 _آقای کیومرث رکنی نام پدر رحمن دارای 149 رای 1967 _آقای دانیال کامران خو نام پدر محب اله دارای 149 رای 1968 _خانم نسرین بایرامی توسنلو نام پدر ابراهیم دارای 148 رای 1969 _آقای غلامرضا درگی نام پدر حجت دارای 148 رای 1970 _آقای آرش عرب مارکده نام پدر احمد دارای 148 رای 1971 _آقای احمد گردون پیرائی نام پدر علی اکبر دارای 147 رای 1972 _آقای سیدعلیرضا امیدوارمعصومی نام پدر سید مجتبی دارای 147 رای 1973 _خانم فاطمه هادی ورنامخواستی نام پدر مطلب محمد دارای 146 رای 1974 _آقای رامین اوتاد نام پدر علیرضا دارای 146 رای 1975 _آقای میلاد شوشتریها نام پدر تقی دارای 146 رای 1976 _آقای مهدی خورسندلیه چاک نام پدر محمدرضا دارای 145 رای 1977 _آقای محمدجواد ملکی محمودآبادی نام پدر حسن دارای 145 رای 1978 _آقای مسعود سیاه تیری نام پدر محمد دارای 145 رای 1979 _آقای حجت اله قاجار نام پدر اکبر دارای 145 رای 1980 _آقای محمدتقی قاسم زاده نام پدر زین العابدین دارای 145 رای 1981 _آقای امیرفؤاد محسنی نام پدر جمشید دارای 145 رای 1982 _آقای مسعود ارباب نام پدر محمدآقا دارای 145 رای 1983 _آقای مصطفی وحید نام پدر محمد دارای 145 رای 1984 _آقای ناصر فریبرزیان طهرانی نام پدر محمود دارای 145 رای 1985 _آقای آرش اویسی برهانی نام پدر داریوش دارای 144 رای 1986 _آقای قدیر فرزانه نام پدر سالم دارای 144 رای 1987 _آقای محمد حسین نام پدر حسین دارای 144 رای 1988 _آقای مصطفی پارسای جمیل نام پدر غلام رضا دارای 144 رای 1989 _آقای میلاد محمدنتاج نام پدر محمد حسن دارای 143 رای 1990 _آقای محسن سیدعباسی نام پدر علی محمد دارای 143 رای 1991 _خانم منیژه ارباب سیر نام پدر محمدجعفر ارباب سیر دارای 143 رای 1992 _آقای نیما صادقزاده دیمان نام پدر رسول دارای 143 رای 1993 _خانم نارنج الهیارزاده نام پدر محمدحسن دارای 142 رای 1994 _آقای میلاد خرمی نام پدر برزو دارای 142 رای 1995 _آقای مرتضی عزیزی علویجه نام پدر اکبر دارای 142 رای 1996 _آقای علیرضا کبیری نام پدر اکبر دارای 142 رای 1997 _آقای مهدی قلندر نام پدر حسین دارای 142 رای 1998 _آقای حمیدرضا کرمی نام پدر محمد دارای 142 رای 1999 _آقای رحمت اله خسروی نام پدر حسن دارای 141 رای 2000 _آقای سیامک رضائی معصوم نام پدر احمد دارای 141 رای 2001 _آقای امیر معین نمینی نام پدر کاظم دارای 140 رای 2002 _آقای پیمان تبلیغی نام پدر علی آقا دارای 140 رای 2003 _آقای امین صارمی نام پدر سیاوش دارای 140 رای 2004 _آقای حمیدرضا دامرودی نام پدر اسماعیل دارای 140 رای 2005 _آقای مسعود باباخانی نام پدر ولى دارای 140 رای 2006 _آقای یاسر صبیحی لکی نام پدر الهویردی دارای 140 رای 2007 _آقای بهروز بیگی زاده نام پدر الفت دارای 139 رای 2008 _آقای عبدالله کرمی نام پدر مرحمت الله دارای 139 رای 2009 _آقای حمیدرضا باریکانی نام پدر نصراله دارای 138 رای 2010 _آقای کاوه عزیزی نام پدر محمد دارای 138 رای 2011 _آقای فریدون رضائی نام پدر محمد دارای 137 رای 2012 _آقای محمدرضا ابریلوزاده نام پدر ابوالفضل دارای 136 رای 2013 _آقای محمدجواد غلامی نام پدر محمدتقی دارای 136 رای 2014 _آقای اسمعیل محمدی زاده هلق نام پدر ستار دارای 136 رای 2015 _آقای مسعود امان اللهی درچه نام پدر مرتضی دارای 136 رای 2016 _خانم سیده حمیده شیخ الاسلام نوری نام پدر سیدمجتبی دارای 135 رای 2017 _آقای محسن محمدباقرزاده اوچ ایولر نام پدر عین اله دارای 135 رای 2018 _آقای سبحان غفارزاده الماس نام پدر قدرت دارای 134 رای 2019 _آقای سیداحمد خردمند نام پدر سید امان اله دارای 134 رای 2020 _آقای احمد محمدیان نام پدر على اکبر دارای 133 رای 2021 _آقای عزیز نوریان نام پدر امیر اصلان دارای 133 رای 2022 _آقای مهدی دولتی باشاری نام پدر محمد دارای 133 رای 2023 _خانم معصومه پرتوی زاده بنام نام پدر غلامعلى دارای 132 رای 2024 _آقای محمد خانجانی نام پدر قاسم دارای 132 رای 2025 _آقای عزت اله محمدغفوری نام پدر محمد رضا دارای 132 رای 2026 _آقای سعید محمودی نام پدر عزیز محمد دارای 132 رای 2027 _آقای علیرضا فرخی نام پدر محمد دارای 132 رای 2028 _خانم اکرم رفیعی نیسیانی نام پدر محمدعلى دارای 131 رای 2029 _آقای عبدالوهاب باباخانی نام پدر داود دارای 131 رای 2030 _آقای میلاد مشهدی رجبعلی اصفهانی نام پدر حسن دارای 131 رای 2031 _خانم حدیث ملاشاهی نام پدر احمدعلی دارای 131 رای 2032 _آقای هادی باقری طرقی نام پدر رضا دارای 131 رای 2033 _خانم جمیله محققی نام پدر یدالله دارای 131 رای 2034 _آقای مهدی عربستانی نام پدر کمال دارای 131 رای 2035 _آقای مصطفی مرادی نام پدر على محمد دارای 130 رای 2036 _خانم صغری فردی نقلانی نام پدر عزیز دارای 130 رای 2037 _آقای حامد بریمانی نام پدر علی دارای 130 رای 2038 _خانم سیمین حاجی پورساردوئی نام پدر غلامرضا دارای 130 رای 2039 _آقای سجاد سیبی نام پدر على اصغر دارای 130 رای 2040 _آقای علی اصغر مهرابی ماهانی نام پدر عباس دارای 130 رای 2041 _آقای مهدی صدیقی القناب نام پدر کریم دارای 129 رای 2042 _خانم ماریاسادات مقدسی نام پدر سیدکریم دارای 129 رای 2043 _آقای محمدمهدی سرفراز نام پدر محمد دارای 129 رای 2044 _آقای محمدهادی افشاری ابرغان نام پدر بهروز دارای 129 رای 2045 _آقای فرشید موقرمقدم نام پدر عبدالحسین دارای 129 رای 2046 _آقای بیژن بهبودی تنورلوئی نام پدر داود دارای 129 رای 2047 _آقای جواد گلستانی فر نام پدر محمد على دارای 128 رای 2048 _آقای حامد بنکداراصفهانی نام پدر غلام عباس دارای 128 رای 2049 _آقای شهرام شه بخش نام پدر محمدنبی دارای 128 رای 2050 _آقای میلاد امین ذبیحی نام پدر اصغر دارای 128 رای 2051 _آقای مهدی به فرشت نام پدر داوود دارای 128 رای 2052 _خانم آیسا اسدی راوری نام پدر عباس دارای 128 رای 2053 _آقای محسن معجزی نام پدر علی دارای 127 رای 2054 _آقای محمد زمانی امیرذکریا نام پدر بشیر دارای 127 رای 2055 _آقای محمد اصلانی نام پدر عبدالعلی دارای 127 رای 2056 _آقای هدایت غلامی نام پدر اسمعیل دارای 126 رای 2057 _آقای محمدجواد اردانی نام پدر غلامرضا دارای 126 رای 2058 _آقای محمدرضا جعفری کرمجگان نام پدر محمود دارای 126 رای 2059 _آقای ناصر شیخ حسنی نام پدر نظرعلى دارای 126 رای 2060 _آقای مهدی علیزاده لداری نام پدر رضاعلی دارای 125 رای 2061 _آقای وحید اسمعیل پور نام پدر محمد على دارای 125 رای 2062 _آقای سیدمحمدرضا میبدی نام پدر سید علی دارای 125 رای 2063 _آقای سروش اکبرزاده نام پدر ابراهیم دارای 125 رای 2064 _آقای اقبال اشرفی شهنی نام پدر نبى خون دارای 124 رای 2065 _آقای محمد عسگری نظری زاده نام پدر قاسم دارای 124 رای 2066 _آقای علی حیدرزاده بنام نام پدر صمد دارای 124 رای 2067 _آقای پیمان زابلی زاده نام پدر محمدامیر دارای 124 رای 2068 _آقای حسین سیف اللهی نام پدر علی اصغر دارای 124 رای 2069 _آقای میثم گل کار نام پدر محسن دارای 123 رای 2070 _آقای رجب عبدی آذرخانقاه نام پدر اسمعلى دارای 123 رای 2071 _آقای امید زینالی ملایوسفی نام پدر خلیل دارای 123 رای 2072 _آقای سیدمحمدتقی غروی رام نام پدر جعفر دارای 123 رای 2073 _آقای فرزاد صیرفی زاده نام پدر جبار دارای 122 رای 2074 _آقای امیر رجبی فقیهی نام پدر کاظم دارای 122 رای 2075 _آقای سیدعلی اوسط نوراشرف الدین نام پدر سیدگل بابا دارای 122 رای 2076 _آقای مازیار پاس بخش نام پدر حبیب اله دارای 122 رای 2077 _آقای احمد اتابکی مهر نام پدر مصطفی دارای 122 رای 2078 _آقای اسماعیل برات نام پدر نبى دارای 122 رای 2079 _آقای ایمان هاشمی شریف آباد نام پدر مسعود دارای 120 رای 2080 _آقای مجید توکلی قرخبلاغ نام پدر محمد على دارای 120 رای 2081 _آقای حسین شریعت پناهی نام پدر سید اسدالله دارای 120 رای 2082 _آقای سیامک اسلامی نام پدر رضا دارای 119 رای 2083 _آقای محمدحسین صالح بیک نام پدر ماشااله دارای 119 رای 2084 _آقای یوسف قنبرپور نام پدر محرم دارای 119 رای 2085 _آقای محمدرضا دهقانی نام پدر امیر دارای 119 رای 2086 _آقای کامیار نوریان شمیرانی نام پدر محمد رضا دارای 119 رای 2087 _آقای رضا خاکی راوندی نام پدر عباس دارای 118 رای 2088 _آقای امیر افسردیر نام پدر محمدرضا دارای 118 رای 2089 _آقای سیداحمد میرباقری فیروزآباد نام پدر سید محمد دارای 118 رای 2090 _آقای پیمان گلی نام پدر فریدون دارای 117 رای 2091 _آقای سیدمحمد کوشش نام پدر سیدعلی دارای 117 رای 2092 _آقای امیررضا پوردان نام پدر ابراهیم دارای 117 رای 2093 _آقای سهراب امیریان نام پدر بهزاد دارای 117 رای 2094 _خانم سیده فریبا صفی وند نام پدر میرآقا دارای 116 رای 2095 _آقای امیر خلفی نام پدر محمدعلى دارای 116 رای 2096 _آقای محمود زنجانیان نام پدر محمد دارای 116 رای 2097 _آقای فرهنگ قدیانی نام پدر مصطفی دارای 115 رای 2098 _آقای مهدی حمامی آذری نام پدر محمد تقى دارای 115 رای 2099 _آقای ابوالفضل رهنماهزاوهء نام پدر اکبر دارای 115 رای 2100 _آقای جعفر هاشمی پور نام پدر محمدعلى دارای 115 رای 2101 _خانم شروین باقری بی صفر نام پدر علی دارای 115 رای 2102 _آقای حیدر امیری نام پدر على اکبر دارای 115 رای 2103 _آقای مصطفی مالوکی خانیکی نام پدر ابراهیم دارای 114 رای 2104 _آقای عباسعلی محمدی نام پدر غلامرضا دارای 114 رای 2105 _آقای محمدعلی وارسته گوگه نام پدر بیگعلى دارای 113 رای 2106 _آقای علیرضا زمانی نوری نام پدر علی اصغر دارای 113 رای 2107 _آقای حامد محمدیوسف نام پدر محمدحسین دارای 113 رای 2108 _آقای امیر محمودی یگانه نام پدر علی اصغر دارای 113 رای 2109 _آقای محسن ایگدر نام پدر علی اکبر دارای 113 رای 2110 _خانم آذر عطیه صفت نام پدر محمود دارای 112 رای 2111 _آقای حامد سلیل الذاکرین نام پدر اصغر دارای 112 رای 2112 _آقای حمیدرضا کوهساری نام پدر مختار دارای 112 رای 2113 _آقای محمدصادق عزیزی قناد نام پدر جابر دارای 111 رای 2114 _آقای رضا اسکندرزاده ثابت نام پدر حمید دارای 111 رای 2115 _خانم مهرگان پورمیرزالنگرودی نام پدر محمود دارای 111 رای 2116 _آقای میلاد قاری حیدری نام پدر علیرضا دارای 111 رای 2117 _آقای عباس عباسی آذر نام پدر حسن دارای 111 رای 2118 _خانم سیده سمانه غفاراف نام پدر سیدمحمد دارای 110 رای 2119 _آقای هومن درخشانیان نام پدر کیومرث دارای 109 رای 2120 _آقای سیدحسن میربشری گلرودباری نام پدر سیدسالار دارای 109 رای 2121 _آقای دانش محمدامینی نام پدر سلطانعلی دارای 109 رای 2122 _آقای امیرحسین عمادی نام پدر علی اصغر دارای 108 رای 2123 _خانم ثمانه محمودآبادی نام پدر محمدباقر دارای 108 رای 2124 _آقای شمسعلی مصلح نام پدر هزار آقا دارای 108 رای 2125 _آقای رضا هنجی نام پدر محمد دارای 107 رای 2126 _خانم اکرم عبدالرحیمی نام پدر محمدقربان دارای 106 رای 2127 _آقای محمدعیسی انصاری فرد نام پدر صفرعلى دارای 106 رای 2128 _آقای رامیار بلوکباشی نام پدر علی اصغر دارای 106 رای 2129 _آقای داود عبدی زاده نام پدر جعفر دارای 106 رای 2130 _آقای حمید عرفانی مطلق نام پدر فتح على دارای 106 رای 2131 _آقای مجید کمال نام پدر حسین دارای 105 رای 2132 _آقای محمدرضا اطمینانی نام پدر حسین دارای 105 رای 2133 _آقای محمدامین کوهستانی نام پدر عبدالعلی دارای 105 رای 2134 _آقای سیدمحمدرضا رضوی فرد نام پدر سیدعباس دارای 105 رای 2135 _آقای مهدی ذوالفقاری نام پدر عباس دارای 103 رای 2136 _آقای محمدحسن عباسی نام پدر محمدرضا دارای 103 رای 2137 _آقای یوسف بگمحمدساوجبلاغی نام پدر معرفت دارای 103 رای 2138 _آقای حسین نوراله خانی نام پدر لطفعلی دارای 103 رای 2139 _آقای امیرسامان حنیفی نام پدر على اکبر دارای 103 رای 2140 _آقای محمدرضا مظفری بابادی نام پدر نصراله دارای 103 رای 2141 _آقای احمدعلی رحمانی نام پدر فرج اله دارای 103 رای 2142 _آقای سعید لله زاده نام پدر ابولقاسم دارای 103 رای 2143 _آقای امین کمال آبادی نام پدر مهدی دارای 102 رای 2144 _آقای مهدی گلیجانی مقدم نام پدر طاهر دارای 102 رای 2145 _آقای اسماعیل ایمانی شه پناه نام پدر آقامعلى دارای 101 رای 2146 _آقای حبیب مزروعی نام پدر صفر دارای 101 رای 2147 _آقای ماشااله حیدری مقدم نام پدر احمدبیکح دارای 100 رای 2148 _آقای محمد رجبیه شایان نام پدر صمد دارای 100 رای 2149 _خانم مریم ملک زاده چالشتری نام پدر بهرام دارای 100 رای 2150 _آقای یونس نظیفی چرندابی نام پدر اکبر دارای 100 رای 2151 _آقای بابک معینی نام پدر سهراب دارای 100 رای 2152 _آقای ابراهیم اکبری نژاد نام پدر صیدعلى دارای 100 رای 2153 _آقای محمدرضا غفاری طرقی نام پدر عباس دارای 100 رای 2154 _خانم گیتی ظهوریان نام پدر صفرعلى دارای 100 رای 2155 _آقای حمیدرضا عباسی ارجمند نام پدر محسن دارای 99 رای 2156 _آقای غلامرضا کمالی رهبر نام پدر اکبر دارای 99 رای 2157 _آقای محمد بوالحسنی نام پدر امین الله دارای 98 رای 2158 _آقای محمدرضا خاموش چشم نام پدر محمود دارای 97 رای 2159 _آقای وحید کریم مقدم نام پدر عباس دارای 97 رای 2160 _آقای ساسان رمزی پور نام پدر ابراهیم خلیل دارای 97 رای 2161 _آقای حمیدرضا محمدیان دوگاهه نام پدر سبزعلی دارای 97 رای 2162 _آقای حمیدرضا پورحسینی نام پدر ابراهیم دارای 96 رای 2163 _آقای مجید معصومی اصفهانی نام پدر عباس دارای 96 رای 2164 _آقای عرفان خسرویان چم پیری نام پدر محمدرضا دارای 96 رای 2165 _آقای آرش غاروریانی نام پدر محمود دارای 96 رای 2166 _آقای منوچهر عباس زاده توری نام پدر غلامعلى دارای 96 رای 2167 _آقای فرشاد شهنی نژاد نام پدر عیدی محمد دارای 96 رای 2168 _آقای محمدحسین ابریشمی کاشانی نام پدر احمد دارای 96 رای 2169 _آقای مهدی فرشیدی نام پدر مهرداد دارای 95 رای 2170 _آقای علی حیات نیا نام پدر زرعلى دارای 95 رای 2171 _آقای امیررضا بیگ وردی نام پدر فضل اله دارای 94 رای 2172 _خانم عاتکه موسوی نسل خامنه نام پدر سیدعلی اصغر دارای 94 رای 2173 _آقای امیر صفاری طاهری نام پدر علیرضا دارای 94 رای 2174 _آقای احمد کهربائی نام پدر على اکبر دارای 93 رای 2175 _خانم مریم حسینخانی سیلاخور نام پدر عباس دارای 93 رای 2176 _آقای فرشاد سیدحسینی نوجوکامبری نام پدر سید رضا دارای 93 رای 2177 _خانم اعظم شکاری شهرک نام پدر حمید دارای 93 رای 2178 _آقای امیر حسین خانی اصل نام پدر رضا دارای 92 رای 2179 _آقای سیدعبدالمجید یحیوی نام پدر سیدمحمدصادق دارای 92 رای 2180 _آقای محسن نوراله خانی نام پدر لطفعلی دارای 92 رای 2181 _آقای فرزان عرفان منش نام پدر اسمعلی دارای 91 رای 2182 _آقای نیما نامیان نام پدر کریم دارای 91 رای 2183 _خانم ایراندخت اکبری کره ناب نام پدر اسرافیل دارای 91 رای 2184 _آقای محمد غضنفری نام پدر علیرضا دارای 91 رای 2185 _آقای بهمن گل چین نام پدر جعفر دارای 90 رای 2186 _آقای حجت کرمانی نام پدر غلامحسین دارای 90 رای 2187 _آقای سعید حبیبی داویجانی نام پدر ناصر دارای 90 رای 2188 _آقای اکبر نقوی نام پدر على دارای 90 رای 2189 _آقای محمد پریشان مهجوری نام پدر علی اکبر دارای 89 رای 2190 _آقای سعید محمدحسینی نام پدر سلام اله دارای 89 رای 2191 _آقای محمدحسین معدنڃی نام پدر ابراهیم دارای 88 رای 2192 _آقای محمد طراقیان پور نام پدر شعبان دارای 88 رای 2193 _آقای محمدرضا رحمانیان نام پدر محسن دارای 88 رای 2194 _آقای شهاب پاک شکاراسطلخی نام پدر اسمعیل دارای 88 رای 2195 _آقای امین مقیمی نام پدر محمدقاسم دارای 88 رای 2196 _آقای محمود محسنی راد نام پدر علی دارای 87 رای 2197 _آقای حسین بزله نام پدر احمد دارای 87 رای 2198 _آقای مرتضی عباسی نهوجی نام پدر جعفر دارای 87 رای 2199 _آقای حمید بشکوه نام پدر علیرضا دارای 87 رای 2200 _آقای سیدمنصور موسوی سوها نام پدر سید مسلم دارای 86 رای 2201 _آقای علی اصغر خوش بین نام پدر غلامعلى دارای 86 رای 2202 _خانم زهرا صفیاری جعفرآباد نام پدر نصرت دارای 85 رای 2203 _آقای حسین فیاضیان نام پدر علیرضا دارای 85 رای 2204 _آقای سیدمهدی موسی کاظمی محمدی نام پدر سید مرتضى دارای 85 رای 2205 _آقای علی سحری مقدم نام پدر کاظم دارای 84 رای 2206 _آقای علیرضا میرآبادی نژاد نام پدر علی دارای 83 رای 2207 _آقای حسین قدیانلو نام پدر صفر دارای 83 رای 2208 _آقای سیدسعید رأوفی نام پدر سیدعباس دارای 83 رای 2209 _آقای مهدی محمدی چاهکی نام پدر داود دارای 82 رای 2210 _آقای فوأد عرفانی نام پدر رضا دارای 82 رای 2211 _آقای محمدامین کیان ارثی نام پدر اسدالله دارای 81 رای 2212 _آقای علی مراد موسی پور نام پدر على جبار دارای 81 رای 2213 _آقای علیرضا میرزاهاشم چگنی نام پدر جهانگیر دارای 81 رای 2214 _آقای اکبر یعقوب زاده نام پدر حسین دارای 81 رای 2215 _آقای مجید فرخی حاجی آباد نام پدر معصومعلی دارای 80 رای 2216 _آقای داریوش داروئی نام پدر غلامرضا دارای 80 رای 2217 _آقای خسرو مرادحاصلی نام پدر علی اصغر دارای 80 رای 2218 _آقای علی میرزایان نام پدر حسین دارای 79 رای 2219 _آقای جواد مهرپورلایقی نام پدر علیرضا دارای 79 رای 2220 _خانم ربابه میرصمدی اشکلنی نام پدر محمد دارای 79 رای 2221 _آقای اکبر ملک زاده چالشتری نام پدر بهرام دارای 79 رای 2222 _آقای محسن یوسفی قصابسرائی نام پدر حسن دارای 78 رای 2223 _خانم فریده کول آبادی نام پدر غلامرضا دارای 78 رای 2224 _آقای حبیب اله تاجیک اسمعیلی نام پدر فتح اله دارای 78 رای 2225 _آقای داود غفاراف نام پدر محمد دارای 78 رای 2226 _آقای مرتضی داروئی نام پدر غلامرضا دارای 77 رای 2227 _آقای هادی شیری قوجه بیگلو نام پدر على دارای 77 رای 2228 _خانم قدسی فرهوش نام پدر على دارای 75 رای 2229 _آقای بابک برملائی نام پدر رحیم دارای 75 رای 2230 _آقای خسرو قاسمی کجانی نام پدر محمد دارای 75 رای 2231 _آقای محمود امامیان دهقی نام پدر سید مهدی دارای 74 رای 2232 _آقای مرتضی میانجیان نام پدر محمد باقر دارای 74 رای 2233 _آقای ناصر قزلگڃلی نام پدر ولی اله دارای 74 رای 2234 _آقای حمید کیوانی مجد نام پدر جعفر دارای 74 رای 2235 _آقای شهید جادری نام پدر جاسم دارای 73 رای 2236 _آقای اسماعیل غفارزاده نام پدر یدالله دارای 72 رای 2237 _خانم مهتاب صادقی خرم دشتی نام پدر محمد دارای 72 رای 2238 _آقای مهدی کریمی زنجانی اصل نام پدر محمود دارای 72 رای 2239 _خانم سیده اشرف نبوره نام پدر سیدجواد دارای 72 رای 2240 _آقای اسمعیل عباسی چالشتری نام پدر ابراهیم دارای 72 رای 2241 _آقای عباسعلی فضلی نام پدر محمدعلى دارای 72 رای 2242 _خانم سیده آزاده صفربگلو نام پدر سیدعلى دارای 71 رای 2243 _آقای رضا امین غفوری نام پدر حمید دارای 70 رای 2244 _آقای حسینعلی بنی شاه آبادی نام پدر على اکبر دارای 70 رای 2245 _آقای مهدی فرهنگی ونیق نام پدر بیوک دارای 69 رای 2246 _آقای شهریار حیدرآبادی نام پدر یداله دارای 69 رای 2247 _آقای مصطفی نصراصفهانی نام پدر عبدالحسین دارای 69 رای 2248 _آقای محمدرضا گلرنگ رهبر نام پدر حسن دارای 68 رای 2249 _آقای سعید اولادیان نام پدر محمود دارای 68 رای 2250 _آقای عمار مقیمی نام پدر محمدقاسم دارای 67 رای 2251 _آقای حسین شمسیانی نام پدر اسدالله دارای 67 رای 2252 _آقای رضا سورانى یانڃشمه نام پدر عباسقلی دارای 65 رای 2253 _آقای وحید کیوانی مجد نام پدر جعفر دارای 65 رای 2254 _آقای جمشید بایرامی مرنی نام پدر شاه ویردی دارای 65 رای 2255 _آقای علی طاهری میرقائد نام پدر میرزاولی دارای 65 رای 2256 _آقای حسین گل صنم لو نام پدر على اکبر دارای 65 رای 2257 _آقای وحید درخش احمدی نام پدر سعید دارای 64 رای 2258 _خانم شهرزاد حیدرخدائی نام پدر رشید دارای 64 رای 2259 _خانم سعادت عارف پور نام پدر قهرمان دارای 63 رای 2260 _آقای علیرضا کرمی میرآبادی نام پدر محمدتقی دارای 63 رای 2261 _آقای منوچهر رضائی حاجی دهی نام پدر اسمعیل دارای 62 رای 2262 _آقای نصیر عظیمی زوارهء نام پدر مصطفى دارای 62 رای 2263 _آقای محمدعباس بیک نوه سی نام پدر جمشید دارای 61 رای 2264 _آقای جاوید قربان اوغلی نام پدر على بالا دارای 61 رای 2265 _آقای عبدالرضا اسدی قنبری نام پدر جعفر دارای 61 رای 2266 _آقای رجبعلی رحمتی گرکانی نام پدر محمد دارای 61 رای 2267 _آقای داود علی بابائی قمی نام پدر محمد دارای 59 رای 2268 _آقای حمزه خامه چیان نام پدر محمدرضا دارای 59 رای 2269 _آقای آرش غلام نتاج نام پدر احمد دارای 59 رای 2270 _آقای بهروز بینشیان نام پدر اکبر دارای 58 رای 2271 _آقای ایمان جراح باشی نام پدر رضا دارای 57 رای 2272 _آقای ابراهیم خانیکی نام پدر حسین دارای 57 رای 2273 _آقای محمدمهدی انتشاری نام پدر حسن دارای 57 رای 2274 _آقای وحید اصفهانی آتش بیک نام پدر ناصر دارای 56 رای 2275 _آقای شهرام احمدی نیاتابش نام پدر رحیم دارای 56 رای 2276 _آقای ابوالحسن کتابی فرد نام پدر رحمن دارای 55 رای 2277 _آقای سیدسعیدرضا میرافضل نام پدر سید نعمت اله دارای 55 رای 2278 _آقای علی سیف پورابوالحسنی نام پدر على اکبر دارای 55 رای 2279 _آقای خدایار سعیدوزیری نام پدر پرویز دارای 54 رای 2280 _آقای محمد محمدحسنی نام پدر ولی اله دارای 53 رای 2281 _آقای حمیدرضا یحیوی حاجی آقا نام پدر اصغر دارای 53 رای 2282 _آقای علی نجفی نیازارع نام پدر آیت اله دارای 52 رای 2283 _آقای رضا معصومیان نام پدر محمد دارای 52 رای 2284 _آقای مهدی عرفانی امامی نام پدر علی دارای 52 رای 2285 _آقای امیرحسن شادنوش نام پدر نصرت الله دارای 52 رای 2286 _آقای مهدی فرهودی نام پدر محمود دارای 51 رای 2287 _آقای همایون کتیبه نام پدر حسینعلى دارای 50 رای 2288 _آقای سیدمهرزاد سرمدراد نام پدر میر حبیب دارای 49 رای 2289 _آقای محمد طهماسبی جورشری نام پدر حسن على دارای 48 رای 2290 _آقای مهرداد فریدطالب نیا نام پدر محمد دارای 46 رای 2291 _آقای بهمن صالحی جاوید نام پدر هاشم دارای 46 رای 2292 _آقای میرحسین فرهنگی نام پدر میرکریم دارای 44 رای 2293 _آقای امیرپیمان خسروی آزاد نام پدر مجید دارای 43 رای 2294 _آقای یحیی موافق قدیرلی نام پدر محمد دارای 41 رای 2295 _آقای مرتضی احمدی وشنوئی نام پدر مجید دارای 39 رای 2296 _آقای احمد پیراکند نام پدر داود دارای 38 رای 2297 _آقای شهاب الدین متاجی کجوری نام پدر شمس الدین دارای 38 رای 2298 _آقای امیرعلی زعیمی تل ماران نام پدر ولی دارای 38 رای 2299 _آقای محمد صمصام سخیراوی نام پدر عباس دارای 37 رای 2300 _آقای عبدالناصر میرچی نام پدر قنبر على دارای 34 رای 2301 _خانم نصرت ملاقاسم قمصری نام پدر ماشاالله دارای 34 رای 2302 _آقای حسین محمدابراهیم خان ابری نام پدر على دارای 33 رای 2303 _آقای علی نورابنجار نام پدر محمد دارای 33 رای 2304 _آقای داریوش محمدی تختمشلو نام پدر مراتب دارای 31 رای 2305 _آقای آرش گروئیان نام پدر عباسعلی دارای 28 رای 2306 _آقای مسعود محمودی لفوت نام پدر علی دارای 25 رای 2307 _آقای منصور صادقی مال امیری نام پدر علیار دارای 24 رای 2308 _آقای آیت اله رضائی نودهی نام پدر عزت اله دارای 23 رای 2309 _آقای امیررضا مروج فرشی نام پدر علی محمد دارای 21 رای 2310 _آقای مجید غفارخورزنی نام پدر مصطفی دارای 16 رای 2311 _آقای حسن مهرجردی نام پدر عبدالله دارای 10 رای اینک در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 70 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

                                                                             فرماندار شهرستان تهران