«جواد امام»، فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره مطرح شدن بحث اصلاح طلبی جامعه محور و حکومت محور به خبرنگار سیاسی برنا گفت: چنین تقسیم بندی صورت نگرفته است و بنده نیز این تقسیم بندی را قبول ندارم. در واقع بر این باوریم که اصلاح طلبان باید رویکردشان جامعه محور باشد و بدون نگاه به مردم، نمی توانند برای رسیدن به قدرت تلاش کنند. 

او افزود: قدرت بدون مردم یقینا محکوم به شکست بوده و این یک اصل است. در حال حاضر نیز یکی از تهدیداتی که سیستم را مورد هدف قرار داده این است که شاهد فاصله بین مردم و حکومت هستیم. همچنین عدم مشارکت مردم در انتخابات به عنوان یک تهدید جدی است. یقینا ماندگاری اصلاح طلبان بدون مردم زیر سوال بوده و مورد تهدید است. ما بدون مردم هیچ گامی نمی توانیم برداریم و بدون پشتیبانی مردم هیچ جایگاهی نخواهیم داشت. 

جواد امام تاکید کرد: تاکید خاتمی بر جامعه محور بودن احزاب به ویژه جریان اصلاحات است در غیر اینصورت سخنی از تقسیم بندی اصلاح طلبی جامعه محور و حکومت محور از سوی او مطرح نشده است. نکته ای که وجود دارد و همه بر آن اصرار می ورزند، این است که برای رسیدن به قدرت، توسل به هر چیزی محکوم به شکست است.

او در پایان اظهار کرد: اصلاح طلبی که برای رسیدن به قدرت به هر چیزی متوسل شود نمی توان نام آن را اصلاح طلب گذاشت حالا هر کسی می تواند، باشد. سازوکار اصلاح طلبان کاملا مشخص بوده و آنهایی هم که به بهانه اصلاحات، دنبال مسیرهای دیگری برای رسیدن به منافع خود بروند، وضعیتشان روشن است. به عبارت دیگر اصلاحات بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح مردم و کشور، وجود ندارد. اصل اصلاح طلبی بر منافع و مصالح مردم و کشور متکی است.

خبرنگار: آزاده رحیمی

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: