به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، با ارجاع پرونده شکایت حزب مستقل واعتدال ایران از از جریانی که در فضای مجازی قصد تخریب دبیرکل حزب مستقل واعتدال ایران را داشتند، به مراجع قضایی، رئیس کمیته اطلاع رسانی این حزب گفت: پس از آنکه دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران که خود بنیان‌گذار تفکر مستقل  و اعتدال ایران در کشور به شمار می‌رود و از ۲۵ سال پیش و از دوره پنجم مجلس شورای اسلامی پرچم مستقل و اعتدال ایران را در مجلس شورای اسلامی و خانه احزاب ایران بر دوش دارد و برای جا انداختن این تفکر هزینه‌های بسیاری را پرداخته وحتی بارها از طریق دیگر جریان‌های سیاسی کشور تخریب شده است، در انتخابات اخیر خانه احزاب ایران متوجه شد که با برنامه‌ریزی عده‌ای درصدد حذف ایشان هستند، لذا از کاندیدا شدن برای سال دوم  دوره هفتم  ریاست خانه احزاب ایران انصراف داد و نقشه مغرضین نقش بر آب شد و نتیجه نداد.

وی ادامه داد: کانال راه اصلاحات وابسته به جمعی از کسانی که نتوانسته بودند، قدرتعلی حشمتیان،  دبیرکل حزب مستقل واعتدال ایران و رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان و رئیس ادوارخانه احزاب  ایران را آنگونه که خود می‌خواهند تخریب کنند، برآن شد، که با انتصاب دروغگویی وعدم صداقت باعنوان "تنبیه سیاسی یک مستقل درخانه احزاب" مطالب کذبی برعلیه ایشان درج و درفضای  مجازی انتشار دهند که چون این مطالب باعث هتک حرمت از ایشان و حزب مستقل و اعتدال ایران شده و به استناد مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی افترا و نشر آکاذیب می‌باشد، طی شکایت به پلیس فتا، ادمین کانال و افراد پشت پرونده شناسایی و با تشکیل پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع گردیده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: