به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، «ابوالفضل عمویی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در تشریح "جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور امیر حاتمی وزیر دفاع" گفت: جلسه صبح روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با دعوت از امیر حاتمی وزیر دفاع برگزار شد. در این جلسه به موضوعات مختلف مرتبط با حوزه دفاع و فعالیت های این وزارت خانه پرداخته شد. 

او ادامه داد:  در این جلسه امیر حاتمی ضمن ارایه راهبرد های تقویت توان دفاعی کشور و ضمن مروری بر تهدید های عمومی ایران، راهبرد های وزارت دفاع برای تقویت توان دفاعی کشور را ارایه داد، از جمله این رهبردها حفظ و تقویت توان بازدارندگی فعال از طریق فعالیت های نیروهای مسلح بود.

عمویی گفت: امیر حاتمی در این جلسه به موضوع همکاری دفاعی کشور پرداخت و درباره تقویت موضوع دیپلماسی - دفاعی گزارشی را ارایه داد و به تعاملات حوزه دفاعی کشور با کشورهای همسایه و دوست با چین و روسیه، پرداخته شد. همچنین وزیر دفاع به دستاوردهای صنایع دفاعی کشور در حوزه های موشکی، پهباد و ناو و صنایع دریایی اشاره کردند و انبوهی از عملکرد دفاعی کشور را ارایه دادند و به اقدامات وزارت دفاع و تعاملاتش با مجلس در بهبود، وضعیت معیشتی شاغلان و بازنشستگان نیروهای مسلح پرداخته شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی بیان کرد: در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ضمن طرح، دیدگاه های خود در موضوعات مرتبط با وزارت دفاع جمعا از  تقویت توان دفاعی کشور حمایت کردند، بنای کمیسیون بر توسعه همکاری ها و تعاملات با وزارت دفاع است.  

او افزود: مقرر شد جلسات مشترک بین وزارت دفاع و کمیسیون امنیت ادامه یابد و در فرصت مقتضی اعضای کمیسیون هم در وزارت دفاع حضور می یابند و از دستاورد های این وزارت خانه، بازدید خواهند کرد. اعضای کمیسیون موضوع تقویت توان دفاعی را به عنوان ستون فقرات توسعه  کشور پیش بینی و تحلیل کردند و اشاره شد در کشور در صورتی می توان، مسیر توسعه  را پیش برد که توان دفاعی یک زمینه و پشتوانه داشته باشد و در این زمینه، مجلس به صورت جدی، تقویت توان دفاعی را به عنوان راهبرد دنبال خواهد کرد. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: