«موسی غضنفرآبادی»، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با سازوکار شکایت یک نماینده از نماینده دیگر گفت: باید اصل شکایت در دادگاه یا دادسرای مربوطه مطرح شود، بخشی از شکایت را در همان دادگاه بررسی می‌کنند و بخشی دیگر هم در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار می گیرد. 

او ادامه داد: هیئت نظارت با صیانت از آبرو و حیثیت نمایندگان، به دنبال ارتقا اقتدار و شأن نمایندگان مجلس است؛ ضمن راهنمایی افرادی که ممکن است دچار مشکل شوند، به کمک نیروهای نظارتی، تلاش می‌کند تا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، نمایندگان تا پایان دوره خوب بمانند.

غضنفرآبادی در رابطه با شکایت رضایی کوچی نماینده جهرم از میرسلیم ادامه داد: هنوز شکایتی به هیئت نظارت نرسیده است. 

این نماینده مجلس در رابطه با ورود هیئت نظارت به اظهارات بیغش نماینده مجلس که درباره قراداد ایران و چین گفت: باید اظهارات او مورد بررسی قرار گیرد و بر مبنای نظرات جمع تصمیم خواهیم گرفت. 2/5

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: