به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «دکتر حسن روحانی»، رئیس جمهور، در جلسه هیات دولت گفت: دشمن راه سومی را در پیش گرفته و آن ایجاد شایعات میان مردم است. امروز همه می گویند کوه را فروختند و وقف کردند این چه بازی است. مگر می شود بیابان، مرتع، جنگل، کوه، دریا و اقیانوس را وقف کنیم؛ اساس وقف مالکیت است. من از شایعه تعجب نمی کنم بلکه تعجب می کنم که چطور گوش شنوا وجود دارد و برخی دوستان هم حرف را گوش نمی کنند و نقل می کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: