به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در حساب کاربرى منسوب به حجت سلطانی آمده است:

یک دروغ و جنگ روانی دیگر از دستگاه تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا.

نه کشتی ها ایرانی هستند و نه مالک یا پرچم آنها ارتباطی به ایران دارد.

ترامپ تروریست نمی تواند حقارت و شکست خود در برابر ملت بزرگ ایران را با تبلیغات دروغین جبران کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: