به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: پرونده مدیر مسئول خبرگزاری ایرنا به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی مورد بررسی قرار گرفت که هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف نشناخت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: