«جعفر قادری»، نماینده مردم شیراز در مجلس، در گفت و گو با خبرنگار برنا در رابطه با طرح اصلاح ساختار بودجه گفت: جلسات مشترکی بین مرکز پژوهش ها و کمیته اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه با‌ سازمان‌ برنامه و بودجه تشکیل شد در آن جلسات جمع بندی به این صورت بود که محورهای اصلاحی ساختار بودجه در قالب یک طرح آورده شود و دو فوریت آن، به رای گذاشته شود تا مجوز آن اخذ شود و پس از آن در کمیسیون های مختلف، مورد بررسی قرار گیرد.

او ادامه داد: به عنوان مثال‌ برخی از اصلاحات ضروری در بعضی از حوزه ها را در اولویت قرار دادیم مانند تکیه بر توانمندی و ظرفیت های مالی، استفاده از بودجه به عنوان اهرمی برای فعال کردن ظرفیت های بخش های غیردولتی و مردمی شدن اقتصاد و فعال کردن بازار بورس، شفاف کردن پرداخت ها و از طرف دیگر، بحث تمام کردن طرح های نیمه تمام حمایت از شرکت های دانش بنیان، بحث تعادل و توازن منطقه ای، تعادل و توازن قشرها و گروه های مختلف از جمله محورهای ما در این طرح بود. البته درباره منتقل کردن اجرای طرح های عمرانی به بخش های غیر دولتی و سمت و سوی تجارت به سمت کشورهای منطقه، توجه به طرح های آمایش در اختصاص طرح ها و پروژه ها، در واقع محورهایی بو که بیشتر بر روی آن بحث شد. حرکت به سمت مالیات بر ثروت و مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد شرکت‌ها، اینها از جمله محورهایی است که در اصلاح ساختار، بیشتر مدنظر است.  

قادری بیان کرد: اکنون این طرح در مرحله جمع آوری امضا است و پس از جمع آوری امضا، به صورت دو فوریتی یا یک فوریتی، مطرح می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: این طرح هنوز تقدیم هیات رئیسه نشده است و در سامانه بارگذاری شده تا امضاها جمع آوری شود. پس از اینکه امضاهای لازم را به دست آورد کمیسیون های فرعی هم نظراتشان را ارایه می دهند و جمع بندی می شود تا بتوانیم، جمع بندی را سریع تبدیل به قانون کنیم که دولت بر این مبنا، لایحه اش را بیاورد.  طرح این هفته به هیات رییسه ارجاع می شود.3

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: