«رضا اردکانیان»، وزیر نیرو، در پاسخ به سوالی در این باره که، وزارت برق عراق اعلام کرد، برنامه ای برای پیوند شبکه برق این کشور به اردن دارد" به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: بحث هایی در این زمینه مطرح است، اینکه همسایگانمان در جمهوری عراق بتوانند هرچه زودتر برق مورد نیاز خود را به نحوی تامین کنند که کشورشان با حدود 40 درصد کاهش مواجه نباشد، مایه خوشحالی است زیرا مردم در این بین آسیب می بینند. 

او ادامه داد: به نظر می رسد در سال‌های پیش رو در مجموعه طرح ها و بحث ها دو راه مهم پیش روی برنامه ریزان برق عرق است. نخست، استفاده از کمک هایی است که ایران برای بازسازی صنعت برق عراق پیشنهاد داده و دوم، کاهش تلفات شبکه برق این کشور است. 

اردکانیان مطرح کرد: ایران پروژه ای را توافق کرده و منتظر امضای نهایی است که تلفات شبکه توزیع برق عراق را که حدود 50 درصد است به حدود 20 درصد کاهش دهد، این طرح حدود 30 درصد افزایش ظرفیت بدون اینکه نیروگاهی ساخته شود را به همراه دارد و دوم  تعمیرات و بازسازی تجهیزات و ادوات آسیب دیده عراق در طول سال های جنگ و درگیری است که کمک بزرگی به صنعت برق این کشور، می‌کند. 

وزیر نیرو گفت: تا زمانی که عراق نیاز داشته باشد و ایران امکان کمک داشته باشد، البته با رعایت اولویت ها و نیازهای کشورمان، امکان صادرات برق به عراق برقرار است و این موضوع در سال‌های پیش رو، ادامه خواهد داشت. 4

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: