به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مصطفی الکاظمی در سخنرانی تاکید کرد که بیش از 30 پرونده فساد گشودیم و طبق قانون کسانی را که در فساد دست داشتند، فراخواندیم.

وی افزود: در گفتگو با همسایگانمان پیشرفت حاصل کردیم و طبق این قاعده عمل کردیم که منافع خودمان در اولویت قرار دارد.

الکاظمی با تاکید بر پایبندی به برگزاری انتخابات زودهنگام در موعد مقرر، گفت: از جوانان میخواهم تا با تشکیل زنجیره انسانی، مسالمت آمیز بودن تظاهرات را حفظ کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: