به گزارش برنا؛ سفارت ایران در برلین در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

«فروپاشی دیوار برلین به ما آموخت دیوارهای ظلم و قلدری دوام نخواهند داشت. 

ملت بزرگ ایران به زودی با استقامت خود دیوار تحریم و ترور اقتصادی را درهم خواهند شکاند.  ۹ نوامبر سالگرد فروپاشی دیوار برلین بر مردم آلمان مبارک.» 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: