«حسن هانی زاده»، کارشناس مسائل خاورمیانه، در رابطه با تصمیم ترامپ درباره کاهش حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان به خبرنگار سیاسی برنا گفت: تصمیم ترامپ برای کاهش نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان یک نمایش سیاسی است و به نظر نمی رسد که ترامپ در کمتر از دو ماه باقیمانده از دوران ریاست جمهوری خود به این کار دست بزند.

او اضافه کرد: ترامپ با این حرکات نوعی بازی در وقت تلف شده را کلید زده است ولی بدون توافق کنگره نمی تواند به این اقدام دست بزند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان، نیازمند تصمیم کنگره و پنتاگون در آمریکا است، لذا به نظر می رسد این حرکتی نمایشی بوده و نمایش قدرت توسط ترامپ است.

هانی زاده تاکید کرد: او در این مدت قادر به اجرای این تصمیم نخواهد بود چون نمی‌تواند چنین مصوبه ای را از کنگره بگیرد. باید منتظر آینده بود و دید در دو ماه باقیمانده، چه تصمیماتی اتخاذ می شود.

او در پایان افزود: قطعا هر تصمیم ترامپ در این مدت با مخالفت کنگره روبرو می شود شاید در این اقدام نمادین تعداد کمی از نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان خارج شوند چون این خروج باید با تصمیم کنگره و موافقت وزیر دفاع باشد. (ترامپ) او وزیر دفاع را برکنار کرده و نمی تواند بدون مراجعه به کنگره و پنتاگون چنین تصمیماتی را به مرحله اجرا بگذارد و باید منتظر آینده بود.3

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: