به گزارش برنا، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه، از حضور ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس مجازی افغانستان ۲۰۲۰ در ژنو خبر داد.

کنفرانس های ژنو برای افغانستان هر چهارسال یکبار تشکیل می شود و محور اصلی مباحث آن تعهد کشورها برای برقراری صلح و ثبات و توسعه در افغانستان است.

کنفرانس سالجاری با حضور ۶۶ کشور و ۳۲ سازمان بین المللی به جهت محدودیتهای ناشی از کورونا به صورت مجازی تشکیل می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: