«صادق جوادی حصار»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا با اشاره به شعارهای انتخاباتی برخی از افراد جهت حضور در عرصه انتخابات و با بیان اینکه این مردم هستند که باید تشخیص دهند این شعارها چقدر واقعی و یا غیرواقعی است، اظهار کرد: ما هرچقدر به سمت فضاهای آزادتر و دموکراتیک تر حرکت کنیم که الان خیلی هم با این فضا فاصله داریم، این شعارها با واقعیت ها منطبق تر می شود.

او افزود: در حال حاضر در فضاهایی که ارزش گذاری و معیارهای قابل سنجش وجود ندارد، مردم باید هوشیاری خود را بالا ببرند که وقتی یک شعاری مطرح می شود، ببینند این شعار چقدر عملیاتی و ممکن است.

جوادی حصار گفت: بنابراین این مردم هستند که باید متوجه باشند که این فرد چقدر توانایی و درک درست از واقعیت دارد و شعارهایی که مطرح می کند چقدر امکان عمل دارد. اگر مردم فهم و درکشان از واقعیت افزایش پیدا کند آن شخصی یا جریانی که شعار می دهد خودش را مکلف و موظف می کند که شعاری را بدهد که مردم، بپسندند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: متاسفانه بخشی از جامعه ما احساسی است و همواره از احساسات استفاده شده و می‌شود. تا زمانی که این شرایط وجود داشته باشد، این افراد از این فضاها استفاده می کنند و حرف های کلی و شعاری می زنند، کاری هم نمی شود کرد تا زمانی که رقابت انتخاباتی وجود داشته باشد این حرف ها شنیده می شود.

او در ادامه سخنان خود اظهار کرد: اگر فضای انتخاباتی دموکراتیک تر و آزادتر و امکان حضور نخبگان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه جریان های سیاسی کشور وجود داشته باشد این بحث های کلی که قابلیت امکان سنجی ندارند به سرعت بیرون رفته و حذف می شوند و برنامه ها منطبق با واقعیات و شرایط ارائه می شود. خوشبختانه مردم در مقایسه با حرف های مختلف، دانش و آگاهی انتخاتی آنها افزایش پیدا کرده و می توانیم در راستای یک انتخاب مناسب تر، حرکت کنیم. 4

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: