«نصرت الله تاجیک»، کارشناس خاورمیانه، در رابطه با ترور شهید محسن فخری زاده و اهدافی که این طیف از اقدامات ناجوانمردانه دنبال می کنند، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: این موضوع را می توان از جنبه های متعددی بررسی کرد. هر کسی بر اساس رویکرد و دیدگاهی که نسبت به پدیده ها دارد، به مساله نگاه می کند. شاید فردی از جنبه های امنیتی به موضوع نگاه کند و دیگری از جنبه های نظامی و سیاسی به موضوع بنگرد ولی من بیشتر با مقوله آخر آشنایی دارم. فکر می کنم، این ترور به مفهوم تعیین کننده کارساز نخواهد بود و دانش قابل ترور نیست. شخص را می توان ترور کرد ولی اگر ایران به دانشی دست پیدا کرده است ان دانش منحصر در یک فرد نیست.

او افزود: نبود یک فرد می تواند خلل و ضایعه ای محسوب شود آن هم فردی در این سطح اما به عقیده من، هدف این حملات از منظر سیاسی گوناگون است. ابتدا مقصد این است که فرصت از دست دیپلماسی گرفته شود و هدف ضربه زدن به توان علمی و دانش کشور نیست، هدف مشخصا گرفتن فرصت حل مشکلات فی ما بین ایران و آمریکا است.

تاجیک تاکید کرد: هدف دیگر می تواند، قرار دادن ایران در موضعی انفعالی و عکس العملی باشد و یا می توان گفت که برای حرکت بایدن، زمینه چینی می شود تا اجازه ندهند، دست بایدن برای اجرای سیاست دموکرات ها در خاورمیانه باز باشد. مجموعه ای از این اهداف وجود دارد. من عقیده دارم سعودی ها و اماراتی ها رودررویی با سیاست خارجی ایران را در ازای رابطه با رژیم صهیونیستی به این رژیم، برون سپاری کرده اند.

او با اشاره به تحرکات برخی کشورها اضافه کرد: در این فضای تحرکات عبری - عربی فضای تنش و گسترش تنش و خشونت بیشتر دنبال می شود. شاید در این حرکت از عواملی داخلی نیز استفاده شده باشد ولی مساله، هدف قرار دادن رابطه ایران و آمریکا و شیوه حل مشکلات این دو کشور است. این معادله پیچیده و دارای متغیرهای فراوان است عدد ثابت در این معادله این است که ما عکس‌العملی نشویم و اگر طرح و اقدامی داریم، ترجیحا براساس بازی در زمین طرف مقابل باشد.

تاجیک تصریح کرد: امروز جوی در جامعه بوجود آمده و از انتقام گیری حرف زده می‌شود. باید بدانیم که میزان برد و تاثیر هر عملی چقدر است چه بسا اقداماتی کم هزینه تر، تاثیر و برد بیشتری از عمل نظامی، خواهد داشت. پیشنهاد می کنم اجازه داده شود تا بهترین نوع عکس العمل را در ارگان ها و یا سازمان های فرادستی کشور طراحی و اجرا شود. من بیشتر بر این نکته توصیه می کنم که به سمت فشار دیپلماتیک بر شورای امنیت حرکت کنیم و مصوبه محکومت ترورهای ناجوانمردانه و همکاری با کشورهای موثر لحاظ شود تا از این ترور نیز در سیاست خارجی، بهره ببریم.

او با بیان اینکه در پاسخ به چنین اقداماتی باید فکر شده عمل کرد، اضافه کرد: می توان موقتا همکاری با آژانس را تعطیل کرد و برخی تعهدات را برای حفظ جان دانشمندان و پیشگیری از خرابکاری ها کاهش داد تا دنیا بداند که ما جدی هستیم. من اطلاعات نظامی و امنیتی ندارم و شاید چنین پیشنهاداتی در سطحی، قرار بگیرند و مورد قبول واقع نشوند ولی شوراها و مجموعه هایی که مسئولیت چنین تصمیم گیری هایی را برعهده دارند، باید با اقداماتی جدی تر کار موثری، انجام دهند.

تاجیک تاکید کرد: اینکه ما در جو به وجود آمده و با توجه به روحیه هیجانی ایرانی ها، خواستار تصمیماتی تند و عجولانه باشیم این مفید نخواهد بود و چنین جوی سیاستمداران ما را تحت فشار قرار می دهد و برای سیاست خارجی ما مناسب نیست و شاید دست به اقدامی زده شود که منافع ملی و منافع حداکثری ما، تامین نشود. لذا به عقیده من راه های مختلف سیاسی و دیپلماتیک و نظامی و ... مطرح و خوب است که دنبال شوند. احساس من این است که ایران پاسخ لازم را خواهد داد اما معلوم نیست، این پاسخ التهاب را کاهش دهد یا نه؟! اما می توان این را گفت که برای طراحی بهترین عکس العمل و نوع و زمان آن، باید با توجه به اهداف و منافع کشور برنامه ریزی کرد.

او در پایان افزود: با توجه به هدف صهیونیست ها اقدامی نکنیم که در زمین آنها، بازی کنیم و در تله آنها گرفتار نشویم. باید روند دراز مدت منطقه و کشورمان و منافع ملی را در نظر بگیریم و نسبت به آن، طراحی سیاسی و اجرایی داشته باشیم. 4

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: